LAAT HET VOORDEEL VAN MIDDELEN BELASTING NIET VERDAMPEN!

Controleer in 5 minuten hoeveel geld jij terug gaat krijgen van de belastingdienst

Wat is middelen belasting?

Middelen belasting is een wettelijke regeling om belasting terug te krijgen bij wisselende inkomsten in box 1. Je rekent dan uit hoeveel belasting je had moeten betalen als je over 3 aaneengesloten jaren een zelfde gemiddelde inkomen had gehad.

Bij wisselende inkomsten is die berekende belasting vaak (veel) lager dan de werkelijk betaalde belasting. Dat belastingvoordeel kan je terug vragen. Er geldt een drempel van €545.

Wanneer is middelen belasting interessant?

Middelen belasting kan je veel geld opleveren! Is over de afgelopen 7-8 jaar één van de volgende situaties van toepassing:

 • Ben je gestart met werken,
 • Ben je gestopt met werken,
 • Had je als ondernemer door slechte jaren of grote investeringen een laag inkomen,
 • Had je onbetaald verlof,
 • Kreeg je een grote loonsverhoging,
 • Kreeg je een gouden handdruk,
 • Ging je minder werken?

Middelen belasting is één van de meest vergeten fiscale voordeelregels. Bereken hoeveel gaat opleveren! De teruggaaf door middelen in onze praktijk ligt meestal tussen €500 – €1.000 met grote uitschieters naar meer dan €5000!

Wat zijn de belangrijkste voorwaarden?

 • De regeling geldt alleen voor het box 1 inkomen uit werk en woning.
 • Je mag alleen middelen over 3 aaneengesloten kalenderjaren.
 • Een negatief inkomen wordt in de berekening op “0” gezet.
 • Een belastingjaar mag maar in één middelingstijdvak voorkomen.
 • De aanvraag moet worden ingediend binnen 36 maanden + 6 weken na de datum van de laatste aanslag.
 • Er geldt een drempel van €545; je krijgt alleen het voordelige verschil boven €545 terug.

Met ons rekenmodel voor middelen belasting kun je:

 • Eenvoudig uitrekenen of jij over de periode 2004 – 2014 recht hebt op teruggaaf van inkomstenbelasting. Zie demo op YouTube
 • Gemakkelijk selecteren welke 3-jaars periode(n) jou het grootste voordeel opleveren.
 • Direct beschikken over de details van de berekening van het terug te ontvangen bedrag.
 • Direct het compleet ingevulde verzoek om teruggaaf inkomsten belasting printen.
 • In 5 minuten een schriftelijk verzoek met bijbehorende berekening versturen naar de belastingdienst.
 • Teruggaaf van inkomstenbelasting krijgen voor bedragen die kunnen oplopen tot duizenden euro’s.

Aanbieding rekenmodel middelen belasting

Van € 24,- voor € 14,95 inclusief BTW

Download Middelen belasting