Uitbesteden salarisadministratie

Uitbesteden salarisadministratie of zelf doen? Je loopt tegen die vraag op zodra je een of meer werknemers in dienst neemt. Vanaf dat moment moet je een salarisadministratie hebben. Je moet dan ook zorgen voor:

 • aanmelding als werkgever bij de Belastingdienst
 • een arbeidsovereenkomst
 • een loonheffingsverklaring van je werknemer.

Informatie van de Belastingdienst

Als administratiekantoor weten we dat een salarisadministratie aan veel voorwaarden moet voldoen.

Voor de salarisadministratie hebt je informatie nodig van de Belastingdienst. Die krijg je na aanmelding als werkgever. De belangrijkste gegevens zijn:

 • De aangiftebrief loonheffingen, waarin staat wanneer je aangifte moet doen. Je krijgt deze elk jaar in december.
 • De beschikking waarin staat bij welke sector je bent aangesloten, zodat je de juiste sectorpercentages gebruikt.
 • Nieuws over loonheffingen op de site van de Belastingdienst.

Voorwaarden van de belastingdienst

Er gelden bijzondere administratieve verplichtingen voor onder meer:

 • Vrijgestelde vergoedingen, uitkeringen en verstrekkingen (in natura, bijvoorbeeld maaltijden)
 • Salarisbestanddelen die onder de eindheffing vallen
 • Vergoedingen en verstrekkingen voor vervoer.

Sommige vergoedingen, uitkeringen en verstrekkingen zijn geen loon. Bij de loonadministratie moet je per werknemer de gegevens vastleggen van bijvoorbeeld:

 • Vaste kostenvergoedingen
 • Vergoedingen voor vervoer, verstrekkingen van vervoer (bijvoorbeeld een personeelsbus) en verstrekkingen voor vervoer (bijvoorbeeld een ov-abonnement)
 • Uitkeringen en verstrekkingen voor een opleiding voor het verwerven van inkomen
 • Verstrekkingen met een ideële waarde
 • Vergoedingen en verstrekkingen voor telewerken.

Het voeren van een salarisadministratie is specialistisch werk. Als MKB ondernemer moet je kiezen: uitbesteden salarisadministratie of zelf doen. Uitbesteden salarisadministratie is meestal de beste keus, tenzij je zelf beschikt over de specialistische kennis die hiervoor nodig is.


Uitbesteden salarisadministratie of zelf doen?

Uitbesteden salarisadministratie is voor kleine bedrijven altijd de beste keuze. Als wij jouw salarisadministratie uitvoeren, doen we het volgende voor je:

√ We vragen een loonheffingsnummer voor je aan (nodig voor de aangifte loonheffingen)
√ Je krijgt een template voor een arbeidsovereenkomst
√ Je krijgt een formulier voor een loonheffingsverklaring
√ We richten een complete salarisadministratie voor je in
√ We voorzien je elke maand van salarisspecificaties en een aangifte loonheffingen (Jij moet zelf het netto salaris en de loonheffingen betalen)