Vennootschapscontract opstellen bij oprichting vof

Een vennootschapscontract komt in beeld als je overweegt om samen met andere ondernemers een vof (vennootschap onder firma) op richten. Als je vol enthousiasme begint met alle leuke dingen van het ondernemen, denk je niet gelijk aan de mogelijke problemen in de toekomst. Toch is het goed om hierbij stil te staan. Er kan van alles gebeuren zoals onenigheid tussen vennoten, het arbeidsongeschikt worden van een van de vennoten of de wens van één jullie om uit de vof te stappen. Om vervelende situaties en geschillen te voorkomen is het verstandig om een vennootschapscontract op te stellen.

Aansprakelijkheid vof

In een vof ben je als vennoot persoonlijk aansprakelijk voor de schulden van de vof. Ook als een andere vennoot deze heeft gemaakt. De schuldeisers vennootschapscontract voor oprichten vofvan de vof kunnen in eerste instantie terecht bij het vermogen van de vof. Als dit onvoldoende is, kunnen zij aanspraak maken op het privé-vermogen van jou en je (eventuele) echtgenoot. Als jouw vennoot privé-schulden heeft, dan kunnen zijn schuldeisers niet terecht bij jouw privé-vermogen of het zakelijk vermogen van de vof. Een Vof kan gezien worden als een zakelijk huwelijk, de gevolgen kunnen verstrekkend zijn als je geen contract opstelt. Het is niet verplicht om een vennootschapscontract op te stellen, maar het geeft wel een hoop duidelijkheid en zo weten alle vennoten precies waar ze aan toe zijn. Een vennootschapscontract leg je vast bij de notaris.

Welke zaken kan je vast leggen in zo’n vennootschapscontract?

 • De begindatum van de vennootschap
 • De duur van de vennootschap
 • Wie de vennoten zijn en wat ze inbrengen; in geld, maar ook in arbeid of machines
 • Hoe de vennoten de vof vertegenwoordigen: mag elke vennoot bijvoorbeeld contracten afsluiten waarvoor de anderen ook aansprakelijk zijn?
 • De verdeling van winst en verlies
 • De verdeling van de werkzaamheden
 • Afspraken over het voorschot van het winstaandeel
 • Op welk moment de vof eindigt, bijvoorbeeld door opzegging of arbeidsongeschiktheid
 • Afspraken bij ziekte en arbeidsongeschiktheid
 • Een concurrentiebeding
 • Hoe je omgaat met geschillen
 • Of en hoe nieuwe vennoten kunnen toetreden.

Vennootschapscontract legt bevoegdheden vast

Maak goede afspraken over de bevoegdheden. Je kunt in het vennootschapscontract afspreken dat de individuele vennoten tot een bepaald bedrag contracten mogen aangaan namens de vof. Spreek bijvoorbeeld af dat de vennoten samen moeten tekenen bij contracten boven € 10.000. Als je deze beperking van tekenbevoegdheid inschrijft in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, dan geldt deze ook tegenover derden. Zo weten de vennoten precies voor welke bedragen ze mogen tekenen en kunnen zakenpartners dit controleren in het Handelsregister. Als een vennoot een contract sluit waartoe hij niet bevoegd is, dan is niet de vof, maar de vennoot zelf aansprakelijk. Een vennootschapscontract hoeft niet vastgelegd te worden bij de notaris, maar dat is wel verstandig. Op internet zijn verschillende voorbeeldcontracten te vinden (onder andere bij de KvK) die gebruikt kunnen worden. Je kunt voor het opstellen ook de dienstverlening van een notaris inhuren, maar dat is uiteraard duurder.
Reactie plaatsen