De maatschap; wanneer kiezen voor deze rechtsvorm

De maatschap is een rechtsvorm voor een bedrijf. Over een eenmanszaak, een bv of een vof weten mensen meestal meer dan over een maatschap. Sterker nog; het merendeel van de mensen zal niet meteen aan een maatschap denken als ze op zoek zijn naar een passende rechtsvorm voor een onderneming.
En toch is een maatschap een prima rechtsvorm die bovendien de nodige (belasting)voordelen kan opleveren.

Winstverdeling en bevoegdheden binnen een maatschap
Een maatschap is een bedrijf waarin 2 of meer personen samenwerken. Iedere persoon is mede-eigenaar. De mede-eigenaren worden “maat” genoemd. De maten voeren dezelfde soort beroepsmatige werkzaamheden uit. Bijvoorbeeld tandarts, accountant of fysiotherapeut.

De werkzaamheden voeren ze uit onder een gemeenschappelijke naam. De maten hebben allemaal inbreng in de vorm van arbeid, goederen of geld. Binnen deze rechtsvorm wordt op basis van gelijkwaardigheid gewerkt. Verder kan een maat alleen voor zichzelf verplichtingen aangaan, tenzij daar eerder andere afspraken over zijn gemaakt en zijn vastgelegd.

Het is aan te raden om voor de start van de maatschap een maatschapscontract op te stellen. Dat is overigens niet verplicht. Dat contract mag je zelf opstellen maar je kunt uiteraard ook een notaris of advocaat inschakelen.
In het contract kun je bij voorbeeld afspraken maken over de verdeling van de winst of over bevoegdheden om namens het bedrijf te handelen.
 
Voordelen van de maatschap
De maatschap is gericht op financieel voordeel. Dat wordt bereikt door
  • het delen van bepaalde kosten, bijvoorbeeld een gezamenlijke receptioniste,
  • garanderen van de continuïteit, bijvoorbeeld bij ziekte neemt een andere maat waar,
  • aannemen van grotere opdrachten in samenwerkingsverband.

 Inkomsten-, loon- en omzetbelasting
Elke maat wordt door de Belastingdienst beschouwd als aparte ondernemer voor de inkomstenbelasting. Dit houdt dus in dat alle maten afzonderlijk inkomstenbelasting afdragen over hun deel van de inkomsten uit de maatschap. En hierbij heeft elke maat recht op de ondernemerskortingen (zelfstandigenaftrek, startersaftrek en MKB-vrijstelling).

Is er sprake van personeel, dan zal ook loonbelasting afgedragen moeten worden. Daarbij is de maatschap de belastingplichtige.
De maatschap draagt de omzetbelasting (btw) af. De maten persoonlijk niet.

Beperkt aansprakelijk
Elke maat is privé aansprakelijk als er sprake is van schulden. Die aansprakelijkheid is beperkt tot het eigen deel. Dat is een groot verschil ten opzichte van een vennootschap onder firma waarbij iedere vennoot aansprakelijk voor het totale bedrag.

Je bent als maat overigens niet aansprakelijk voor schulden die door een andere maat zijn veroorzaakt. Echter door onderstaande afspraken worden maten gezamenlijk en voor een gelijk deel aansprakelijk:
  • De maten hebben elkaar volmacht gegeven voor bepaalde handelingen.
  • De maten hebben besloten samen een transactie te verrichten, bijvoorbeeld de huur van een praktijkruimte.
 
De administratie van de maatschap
Elke maat afzonderlijk en de maatschap als geheel moeten een eigen administratie bijhouden. Die administratie bestaat uit de boekhouding, agenda’s, offertes, facturen, contracten, enz.
De boekhouding is het belangrijkste onderdeel van de administratie. Uit die boekhouding moeten de vorderingen en schulden van elke maat afzonderlijk en van de maatschap als geheel blijken. Daarom kun je die boekhouding maar beter uitbesteden.
 
Voordelen en nadelen
Het oprichten van een maatschap is eenvoudig en je profiteert van de inbreng van je mede maten. Verder heb je recht op alle ondernemerskortingen. Dat zijn voordelen.
Bij hoge winsten, zijn de belastingtarieven van een BV lager. En bij een BV ben je niet privé aansprakelijk. Laat je daarom bij de oprichting goed voorlichten door een expert. Laat alles doorrekenen en houd rekening met je persoonlijke situatie.