Startersaftrek; schrijf je geen uren, dan krijg je dat niet

De startersaftrek is (net als de zelfstandigenaftrek) een bedrag dat een zelfstandig ondernemer van zijn belastbaar inkomen mag aftrekken. De startersaftrek is in feite een verhoging van de zelfstandigenaftrek. Het bedrag van de zelfstandigenaftrek is €7.280 en van de startersaftrek is € 2.123 in 2015. Je hebt daar recht op als je in de eerste 5 jaren van je ondernemerschap bent. In deze 5 jaar mag je de startersaftrek maximaal 3 keer gebruiken als je voldoet aan de volgende voorwaarden:
  1. Je hebt in het aangiftejaar recht op de zelfstandigenaftrek (let op: de eis om meer dan 50% van je werktijd aan de onderneming te besteden, geldt niet voor starters).
  2. Je hebt in de 5 voorafgaande jaren niet meer dan 2 maal gebruikgemaakt van de zelfstandigenaftrek.

Startersaftrek toepassen

Je mag de startersaftrek drie keer in 5 jaar toepassen. Dit is bedacht omdat de praktijk leert dat een zelfstandige in de 3 eerste startjaren het minimaal aantal uren van 1.225 niet altijd haalt. Stel dat je in het eerste en tweede jaar van je ondernemerschap nog niet aan het urencriterium van 1.225 uur startersaftrekvoldoet, dan kun je de startersaftrek altijd nog in de resterende drie jaren van die 5-jaars-periode toepassen. De toepassing is als volgt. Tel het bedrag van de startersaftrek op bij het bedrag van de zelfstandigenaftrek. Het kan zijn dat de zelfstandigenaftrek en de startersaftrek bij elkaar hoger zijn dan jouw winst. Het deel dat hoger is dan jouw winst kun je verrekenen met andere inkomsten uit werk en woning (box1), bijvoorbeeld loon uit een dienstbetrekking. Hebt je geen andere inkomsten, dan kunt je het bedrag verrekenen in de volgende 9 jaren. Startersaftrek kan alleen samen met de 'gewone zelfstandigenaftrek' worden toegepast. Je hebt hierin geen keuzemogelijkheden. Wanneer je zelfstandigenaftrek toepast, en wanneer je dan nog recht hebt op startersaftrek moet ook die worden toegepast. Ook als het fiscaal gunstiger zou zijn om de aftrek nog een jaartje uit te stellen.

Urenadministratie

Wanneer je in enig jaar binnen die 5-jaars-periode niet aan het urencriterium van 1225 uur voldoet, heb je geen recht op zelfstandigenaftrek, en dus ook niet op startersaftrek. Zoals hierboven al is opgemerkt geldt de eis om meer dan 50% van de werktijd aan de onderneming te besteden, niet voor starters. Een starter die weliswaar meer dan 1.225 uren aannemelijk in de onderneming heeft besteed, terwijl die daarnaast nog eens bijvoorbeeld 1.300 uren in loondienst is geweest, krijgt dus toch zelfstandigenaftrek. In de praktijk is de bewijslast in zo'n geval erg zwaar. Het belang van een goede urenadministratie is in dit geval nog groter dan normaal.  
Reactie plaatsen