Belastingen voor startende ondernemers; wat je echt moet weten!

Enige kennis van belastingen voor startende ondernemers is noodzakelijk. Anders wordt je achteraf verrast door belastingaanslagen die optellen tot ongeveer 50% van je winst!Elke startende ondernemer krijgt te maken met de Belastingdienst. Je moet namelijk over de winst van jouw bedrijf achteraf nog belasting betalen: omzetbelasting (BTW) en inkomstenbelasting.Starters moeten elk jaar een schatting van hun winst doorgeven aan de Belastingdienst;daarna ontvangen zij een voorlopige aanslag voor de belastingen voor startende ondernemersinkomstenbelasting. Na de definitieve belastingaangifte krijg je de definitieve aanslag inkomstenbelasting. Deze wordt verrekend met de bedragen die je al betaald hebt op de voorlopige aanslag.Bij de belastingaangifte moet je een jaarrekening meesturen. Dat is een document dat meestal door een boekhouder wordt opgesteld. Hierin staan de gecontroleerde jaarcijfers van je bedrijf, met daarin je omzet en kosten. De omzet minus de kosten is de winst van je bedrijf. Die winst is bruto. Daarvan moet je reserveren voor de betaling van belastingaanslagen.

Twee soorten belastingen voor startende ondernemers

Je krijgt te maken met omzetbelasting (BTW) en inkomstenbelasting.De BTW is grofweg de ontvangen BTW minus betaalde BTW. Op basis van jouw aanmelding als startende ondernemer beslist de belastingdienst of je BTW-plichtig bent. Als dat het geval is, krijg je een BTW-nummer, moet je BTW heffen op je facturen en moet je een BTW-administratie bijhouden.De inkomstenbelasting is een percentage van je winst. Van deze belasting kunnen nog diverse posten worden afgetrokken. Voor ondernemers zijn er bovendien de volgende aftrekposten:
  • Zelfstandigenaftrek
  • Startersaftrek
  • Meewerkaftrek
  • Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
Daarnaast kunnen ook de volgende regelingen van belang zijn:
  • Huisvestingsaftrek
  • Fiscale oudedagsreserve
  • Regeling willekeurige afschrijving
  • Belastingmiddeling, als je door de start van je bedrijf enkel jaren een wisselend inkomen hebt.
Je ziet, er zijn veel regelingen. Basiskennis van belastingen voor startende ondernemers kan gebruik van deze regelingen optimaliseren. Nog beter kun je kiezen voor het gemak van een betaalbare boekhouder zoeken!

Omzet en kosten

De omzet van je bedrijf bepaal je als volgt: voor al je werk schrijf je facturen uit, het totaalbedrag van deze facturen (exclusief BTW) is je omzet.De kosten van je bedrijf vormen een veel uitgebreider gebied. Er zijn allerlei zaken die je mag aftrekken van de omzet. Om vast te stellen wat er wel en wat er niet aftrekbaar is, kijkt de Belastingdienst over het algemeen naar de vraag in hoeverre een de kostenpost nodig is voor je bedrijf.Een vaste telefoonverbinding die je als privépersoon hebt, is niet aftrekbaar, omdat vrijwel elk huishouden in Nederland een telefoon heeft. Als je een 2e zakelijke verbinding neemt, zijn deze kosten natuurlijk wel aftrekbaar. Je kunt sommige kosten wel aftrekken van je winst, andere kosten zijn niet aftrekbaar. Sommige van deze kosten kun je in één jaar verrekenen, andere kosten moet je over meerdere jaren gespreid aftrekken (afschrijven).
Reactie plaatsen