Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek is een extra aftrekpost voor ondernemers. Deze aftrekpost mag je in mindering op de winst brengen. Dat verlaagt jouw winst en daardoor betaal je minder inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Het is een soort premie om het investeren in je onderneming te stimuleren. Het werkt als volgt:Voor jouw dienstverlening, heb je machines, transportmiddelen, gereedschappen, inventaris en automatisering nodig. Dit soort bedrijfsmiddelen gebruik je meestal een aantal jaren. De aanschaf van bedrijfsmiddelen die je meer dan één jaar gebruikt, noem je een investering. Ook de aanschaf van goodwill of vergunningen kun je beschouwen als investeringen.

Investeren en afschrijven

Omdat dit soort bedrijfsmiddelen meer dan één jaar meegaan, mag je niet alle kosten aftrekken in het jaar van aanschaf. In plaats daarvan moet je kleinschaligheidsinvesteringsaftrekafschrijven. Dat houdt in dat je de kosten verdeelt over de jaren waarin je het bedrijfsmiddel gebruikt. Elk jaar kunt je dus een deel van de kosten aftrekken.Bovenop de normale afschrijving kun je als ondernemer extra financieel voordeel behalen met een aantal regelingen voor investeringsaftrek. Eén daarvan is de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek.Deze aftrekpost is niet beperkt tot startende ondernemers. Iedere ondernemer in Nederland die belastingplichtig is voor de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting, kan de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek toepassen. Daarmee is dit een interessante aftrekpost voor één van onze doelgroepen, de ondernemers in de bouw: aannemers, installateurs en schilders.

De regeling kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

Wat houdt deze regeling in? Als jij in 2015 een bedrag tussen € 2.301 en € 306.693 investeert in bedrijfsmiddelen voor jouw onderneming, dan kun je in aanmerking komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Bij een investering van
 • €2.301 tot en met €55.745 bedraagt de aftrek 28% van het geïnvesteerde bedrag,
 • €55.745 tot en met €103.232 bedraagt de aftrek €15.609,
 • €103.232 tot en met €306.931 is de aftrek €15.609 minus 7,56% van de investering boven €103.231.
Een voorbeeld: Stel je hebt een investering gedaan van €5.000. Je winst wordt nu verminderd met 28% van €5.000 ofwel €1.400. Als je ondernemer bent voor de inkomstenbelasting, bespaar je daarmee ongeveer 45% van €1.400 ofwel €630 aan inkomstenbelasting. Je investering wordt hierdoor wat goedkoper.Haal je de ondergrens van €2.301 niet? Misschien haal je die wel als je de investeringen van 2 jaar in één kalender jaar doet.

Geen kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

Voor sommige investeringen hebt je geen recht op investeringsaftrek. Het gaat dan om bedrijfsmiddelen:
 • zoals woonhuizen, grond, dieren, personenauto's die niet bestemd zijn voor beroepsvervoer, vaartuigen voor representatieve doeleinden, effecten, vorderingen, goodwill en publiekrechtelijke vergunningen,
 • die zijn bestemd voor verhuur of voor gebruik in het buitenland,
 • die minder dan € 450 per stuk kosten,
 • gekocht worden van een bedrijf waarin jij of je naaste familie voor ten minste een derde deel een belang in hebben.
Zogenaamde nul-emissieauto's komen weer wel in aanmerking voor deze aftrek (2015).

Bijtelling bij desinvestering

Verkoop je een bedrijfsmiddel binnen 5 jaar na het begin van het jaar waarin je de investering deed, dan moet je (een deel van) de investeringsaftrek teruggeven. Dit doe je door de winst in het jaar van verkoop te verhogen met een bijtelling, de desinvesteringsbijtelling.De bijtelling is een percentage van de verkoopprijs voor zover meer dan €2.300. Het gaat om het percentage dat je in het jaar van aanschaf voor de investeringsaftrek hebt toegepast.De Belastingdienst beschouwt het ook als verkoop als je het bedrijfsmiddel:
 • bestemt voor verhuur;
 • overbrengt naar je privévermogen;
 • niet binnen 12 maanden na de investering in gebruik neemt en tevens niet 25% van de aankoopprijs hebt betaald;
 • niet binnen 3 jaar in gebruik neemt.
Reactie plaatsen