Aangifte doen voor de inkomstenbelasting

Aangifte doen voor de inkomstenbelasting

Aangifte doen, dat is jouw belangrijkste verplichting voor de inkomstenbelasting: juist, volledig en op tijd. Je moet aangifte doen als de Belastingdienst daarom heeft gevraagd.
Het kan ook zijn dat je betaald werk hebt gedaan zonder dat de Belastingdienst dat weet. Die kunnen je dan ook niet vragen aangifte te doen. Je moet dan uit eigen beweging aangifte doen. Je bent verplicht informatie te geven als de Belastingdienst daarom vraagt. Daarbij gaat het uitsluitend om informatie die van belang kan zijn voor jouw eigen belastingheffing. Als je bijvoorbeeld nog bankafschriften en bonnetjes hebt en de Belastingdienst wil die inzien, dan moet je de mogelijkheid geven die in te zien.

Aangifte doen op een later tijdstip: Uitstel vragen

In beginsel moet je aangifte doen  vóór 1 april van het jaar volgend op het belastingjaar. Je aangifte inkomstenbelasting moet dus voor die datum binnen zijn bij de belastingdienst. Als je uitstel vraagt, wordt die zonder opgaaf van redenen verleend tot 1 september. Voor belastingadviseurs geldt een uitstelregeling waarbij voor alle cliënten collectief 1 jaar uitstel gevraagd kan worden. De aangiften mogen dan gelijkmatig verdeeld over dat jaar worden ingediend.

Aangifte doen met de vooraf ingevulde aangifte (VIA)

De belastingdienst is een aantal jaren geleden  gestart met het vooraf invullen van de aangifte inkomstenbelasting. De belastingdienst stelt je een concept aangifte ter beschikking waarin de bij de Belastingdienst bekende gegevens al zijn ingevuld. Het gemak van een VIA is echter niet beschikbaar voor een ondernemersaangifte. Voor jou als  ZZP’er of startende ondernemer zou dit overigens maar beperkt bruikbaar zijn. Immers, jij als zelfstandig ondernemer moet de aangifte voorzien van een winstberekening en een balans. Daarnaast gelden er bijzondere kortingsregelingen voor jou.

Heeft aangifte doen via ons administratiekantoor nog zin?

Die vooraf ingevulde aangifte verkleint de kans om zaken te vergeten. En ja, onze dienstverlening heeft nog steeds toegevoegde waarde. De belastingdienst geeft niet aan of je aangifte volledig is en evenmin of je alle voordelige mogelijkheden hebt benut. Wij kunnen beoordelen welke mogelijkheden er nog zijn om je inkomstenbelasting te verlagen, bijvoorbeeld door belastingmiddeling.

Aangifte doen via ons of een ander fiscaal intermediair

Je  kunt je aangifte doen via een fiscaal intermediair. Die stelt jouw aangifte samen met behulp van een softwarepakket. Vervolgens verstuurt hij de aangifte naar de Belastingdienst. Als je jouw aangiften laat verzorgen door een fiscaal intermediair, moet je goede afspraken maken over de manier van aangifte doen, met name over wie de aangifte ondertekent en verstuurt. Want let op, jij blijft altijd zelf verantwoordelijk voor je aangifte, ook als je deze laat verzorgen door jouw fiscaal intermediair.

Toestemming voor aangifte doen is zonder voorbehoud

Toestemming geven voor aangifte doen namens jou, is zonder voorbehoud. Immers, de belastingdienst vraagt een aangifte zonder voorbehoud. De tekst is dus zonder mitsen en maren.

Aangifte doen samen met fiscaal partner?

Bent je getrouwd of heb je een geregistreerd partnerschap? Dan ben je altijd fiscale partner met jouw echtgenoot of partner. Als je niet getrouwd bent en ook geen geregistreerd partnerschap hebt, dan kun je fiscaal partner zijn van iemand waarmee je op hetzelfde adres staat ingeschreven. Voorwaarden voor fiscaal partnerschap met een huisgenoot zijn:
  • Jullie zijn allebei meerderjarig en hebben samen een notarieel samenlevingscontract afgesloten.
  • Jullie hebben samen een kind.
  • 1 van jullie heeft een kind van de ander erkend.
  • Jullie zijn bij een pensioenfonds aangemeld als pensioenpartners.
  • Jullie zijn samen eigenaar van een eigen woning.
  • Jullie zijn beiden meerderjarig en op jullie adres staat ook een minderjarig kind van 1 van jullie beiden ingeschreven (samengesteld gezin). Geldt deze situatie voor jullie? Maar verhuur je een deel van jouw woning aan degene met wie je op hetzelfde adres staat ingeschreven? Als er sprake is van verhuur op zakelijke gronden, dan ben je geen fiscale partners. Je moet dan wel een schriftelijke huurovereenkomst hebben.
  • Je was het jaar ervoor al fiscale partners.
Let op! Woon je samen met je eigen kind of met 1 van je ouders? Dan kun je alleen maar fiscale partners zijn met deze persoon als jullie op 31 december van het jaar ervoor allebei 27 jaar of ouder was. Je kunt alleen maar fiscale partners zijn als jouw huisgenoot niet ook de fiscale partner is van iemand anders.
Reactie plaatsen