Kosten van de werkruimte aan huis aftrekken

Kosten van de werkruimte aan huis aftrekken

Veel ZZP’ers starten hun onderneming vanuit een werkruimte in hun woning. Op dat moment rijst ook de vraag of de kosten van de werkruimte ten laste van hun onderneming mogen komen. Om in aanmerking te komen voor aftrek van kosten van de werkruimte in je woning, moet je aan veel voorwaarden voldoen. Alleen als je voldoet aan die voorwaarden, heeft het zin om gedetailleerde berekeningen te gaan maken. Hierbij zal blijken dat er veel verschil is tussen een werkruimte eigen woning en een werkruimte huurwoning In dit artikel vind je uitleg over de voorwaarden voor het gebruik en de aard van die werkruimte.

Zelfstandige werkruimte

De eerste vraag is of je over een zelfstandige werkruimte beschikt. Als je de werkruimte in jouw woning fiscaal wil kwalificeren als zelfstandige werkruimte, moet die werkruimte voldoen aan het zelfstandigheidscriterium. Het huurrecht of het eigendomsrecht van je zelfstandige werkruimte kun je toerekenen aan je privé- of ondernemingsvermogen. Als je het huur- of eigendomsrecht toerekent aan je ondernemingsvermogen, mag je de kosten van de werkruimte aftrekken. Reken je huur- of eigendomsrecht toe aan je privévermogen, dan moet je aanvullend voldoen aan het inkomenscriterium om in aanmerking te komen voor aftrek van kosten van de werkruimte. Voldoet de werkruimte in je woning niet aan de voorwaarden, dan wordt deze fiscaal behandeld als onzelfstandig onderdeel van de woning.

Zelfstandigheidscriterium en kosten van de werkruimte

Je werkruimte voldoet aan het zelfstandigheidscriterium als deze door uiterlijke kenmerken duidelijk te onderscheiden is van de rest van de woning. Bijvoorbeeld door een eigen ingang en zelfstandige sanitaire voorzieningen. Bepalend is of de ruimte als werkruimte aan derden kan worden verhuurd.

Inkomenscriterium en kosten van de werkruimte

De werkruimte voldoet aan het inkomenscriterium als jij je inkomen grotendeels in deze ruimte verdient. Is het je enige werkruimte, dan moet je ten minste 30% van je inkomen in de werkruimte en ten minste 70% in of vanuit de werkruimte verdienen. Voorbeeld: Ben je zelfstandig fysiotherapeut en werk je altijd in een werkruimte in jouw woning, dan zal het geen probleem zijn om te voldoen aan deze eis. Als je echter 2 dagen werkt als fysiotherapeut in een gezondheidscentrum en 3 dagen zelfstandig vanuit huis wordt het lastiger. Als je totale inkomen €50.000 is, moet je in of vanuit je werkruimte aan huis tenminste 70% van €50.000=€35.000 verdienen om te voldoen aan het inkomenscriterium. Is het niet je enige werkruimte? Dan moet je ten minste 70% van je inkomen in de werkruimte verwerven om aan het inkomenscriterium te voldoen.

Berekening van het zakelijk gebruik

Voldoet je werkruimte niet aan de voorwaarden voor een zelfstandige werkruimte? Alleen als je meer dan 10% van je woning zakelijk gebruikt, zijn er mogelijkheden voor aftrek van kosten van de werkruimte. Het percentage zakelijk gebruik van je woning (o.b.v. ruimte die je uitsluitend zakelijk gebruikt) moet je nauwkeurig berekenen op basis van de binnenmaten van je woning. Voor een zolder met een schuin dak reken je het gedeelte met een hoogte van meer dan een meter. Je werkruimte behoeft niet één geheel te zijn, een werkkamer met bijvoorbeeld een archiefruimte op zolder kan ook. De totale oppervlakte van je woning verdeel je in een deel zakelijk, een deel zakelijk en privé en een deel privé. Voor het zakelijk deel neem je het gedeelte dat je uitsluitend zakelijk gebruikt. Verder heb je in een huis gemeenschappelijke ruimtes als gangen en trappen, die gebruik je zowel zakelijk als privé. Overdrijf niet. Als je wel eens met een klant op de bank zit, is dat nog geen gemeenschappelijke ruimte! Tenslotte heb je dan de ruimtes die je nagenoeg uitsluitend privé gebruikt. Voorbeeld: Stel bijvoorbeeld dat de totale oppervlakte van je woning 150 m2 is, waarvan: 18 m2 zakelijk, 24 m2 zakelijk en privé 108 m2 privé. Het gedeelte zakelijk gebruik is dan 18/108=1/6 deel. In dit voorbeeld heb je dus recht op aftrek van kosten van de werkruimte
Reactie plaatsen