Gebruikelijkloonregeling voor de starter met bv

De gebruikelijkloonregeling krijg je mee te maken wanneer je als startende ondernemer kiest voor een bv als rechtsvorm voor je bedrijf. In dat geval ben jij zowel de aandeelhouder als de directeur van die bv, de directeur-grootaandeelhouder (dga). Een directeur-grootaandeelhouder is onderworpen aan de zogenaamde gebruikelijkloonregeling. De regeling is ingevoerd om te voorkomen dat een dga zichzelf geen of een zeer laag loon toekent om uitsluitend fiscale redenen. Voor een dga is een dividend uitkering namelijk fiscaal voordeliger dan een vergelijkbaar loon. En bij een laag loon heb je recht op hogere toeslagen. Daarom willen dga’s hun loon graag laag vaststellen.

Hoe groot is het voordeel van een laag loon?

GebruikelijkloonregelingDe belastingdruk over dividenduitkering van een bv bestaat uit 20% vennootschapsbelasting (tot €200.000) en vervolgens 25% (in 2014 tijdelijk 22%) dividendbelasting. Dividend wordt belast in box 2 van de inkomstenbelasting. Box 2 betreft  inkomen uit aanmerkelijk belang. De gecombineerde belastingdruk is dan 20% +25% over 80% = 40%. Het tarief voor de inkomstenbelasting loopt op tot maximaal 52%. Een dividenduitkering wordt dus veel vriendelijke belast dan loon. Een extra voordeel is dat over dividend geen inkomensafhankelijke zorgverzekeringspremie betaald moet worden. Dat scheelt opnieuw ruim 5%.

Het doel van de gebruikelijkloonregeling

Het doel van de gebruikelijkloonregeling is om te voorkomen dat oneigenlijk gebruik gemaakt wordt van de lagere belastingdruk op dividenduitkeringen. De gebruikelijkloonregeling is van toepassing als je werkzaamheden verricht voor een vennootschap waarin jij al dan niet met partner, 5% of meer van de aandelen (‘aanmerkelijk belang’) bezit. Voor de gebruikelijkloonregeling tellen in hoofdzaak de volgende voordelen uit de werkzaamheden mee:
  • regulier loon,
  • loon in natura,
  • auto van de zaak.
Onbelaste kostenvergoedingen en pensioenaanspraken tellen niet mee. Voor de partner of het kind van de aanmerkelijkbelanghouder die vermogen beschikbaar stelt, geldt de gebruikelijkloonregeling op dezelfde manier.

Hoogte van het loon volgens de gebruikelijkloonregeling

Het gebruikelijk loon is in 2019 minstens €45.000 op jaarbasis. Is het gebruikelijk dat anderen bij de meest vergelijkbare werkzaamheden een hoger loon krijgen? Dan moet volgens de gebruikelijkloonregeling het loon worden gesteld op het hoogste van de volgende bedragen:
  • €45.000
  • 75% van het hogere gebruikelijk loon,
  • het loon van de meestverdienende werknemer of van de meestverdienende werknemer van een verbonden vennootschap
Kan je echter aannemelijk maken dat een lager loon gebruikelijk is, dan mag je uitgaan van het lagere loon. In de belastingplannen voor 2015 worden de gebruikelijkloonregeling verder aangescherpt: “soortgelijke werkzaamheden” wordt “meest vergelijkbare werkzaamheden” en 70% wordt 75%.

Meestverdienende werknemer

Het gebruikelijk loon bedraagt minimaal het loon van de meestverdienende werknemer. Soms beschikt de meest verdienende werknemer echter aantoonbaar over bijzondere kennis en kunde. In dat geval kan worden afgeweken van dit minimum. Het werkelijke salaris mag 30% afwijken van dit hogere salaris. In vaktaal wordt dit de “doelmatigheidsmarge” genoemd. Het normbedrag van  €45.000 blijft echter de ondergrens.

Belastingtip: bepaal de gewenste hoogte van je salaris

Bereken de fiscaal gewenste hoogte van jouw box 1 salaris. Houd daarbij rekening met aftrekposten en optimaliseer dit, zodat je bij voorkeur maximaal 42% belasting betaalt. Immers, dividend uitkeringen worden pas werkelijk voordeliger vanaf een box 1 tarief van 52%. Voor een startende ondernemer met wellicht de eerste jaren nog maar een bescheiden winst, is het mogelijk met de belastingdienst een lager dan gebruikelijk loon af te spreken. Leg dit vooraf voor aan de belastingdienst! Overigens, deze regelgeving is zo ingewikkeld dat je hiervoor maar beter de dienstverlening van een betaalbare boekhouder kunt inhuren.
Reactie plaatsen