Gebruikelijk loon dga; wanneer is een lager loon mogelijk?
20 oktober 2014 
in De BV

Gebruikelijk loon dga; wanneer is een lager loon mogelijk?

Gebruikelijk loon geldt voor een directeur-grootaandeelhouder (dga). Die is onderworpen aan de zogenaamde gebruikelijkloonregeling. De regeling geeft regels voor het loon dat de dga minstens moet krijgen, het zogenaamde gebruikelijk loon.

De regeling is ingevoerd om te voorkomen dat een dga zichzelf geen of een zeer laag loon toekent om te profiteren van toeslagen of de lagere belastingdruk op dividend uitkeringen. De regeling is complex en de Belastingdienst controleert hier veel op. Wij krijgen dan ook veel vragen van onze klanten over dit onderwerp.

Belangrijk om dit goed te regelen en zo onaangename verrassingen te voorkomen. Bij ons ben je aan het juiste adres voor antwoorden dit soort vragen. Daarnaast voorzien we onze klanten via ons blog van achtergrond informatie. Daar profiteer jij ook van, doe er je voordeel mee! Wil je meer voordeel? Wij bespreken de mogelijkheden graag met je.

Wanneer is een lager dan gebruikelijk loon mogelijk?

Een lager dan gebruikelijk loon valt onder meer te overwegen voor een dga:

  • van een inactieve bv zoals een beleggings-, pensioen- of lijfrentevennootschap,
  • in een deeltijdfunctie,
  • die slechts een deel van het jaar in functie is,
  • van een vennootschap in een structurele verliessituatie,
  • van een vennootschap in een startsituatie.

Een lager dan het gebruikelijk loon is nooit een automatisme. Bij de beoordeling zal de belastingdienst vooral  laten meewegen of door een  lager dan gebruikelijk loon de mogelijkheid van dividenduitkeringen toenemen.

Lager dan gebruikelijk loon bij verliezen of in de startfase

Een verliessituatie of de opstart fase van jouw vennootschap kan een zakelijke reden zijn om jezelf voorlopig een lager dan gebruikelijk loon toe te kennen. Echter, een verlies- of startsituatie alleen zijn formeel niet voldoende om het loon naar beneden bij te stellen.

De gebruikelijkloonregeling kan rekenen op de bijzondere aandacht van de belastingdienst. En volgens de belastingplannen zal de regeling de komende jaren verder aangescherpt worden. Afstemming vooraf met de belastingdienst is verstandig en voorkomt verrassingen achteraf.

Beoordeling bij een holding-bv en werk-bv

De gebruikelijkloonregeling is van toepassing per vennootschap waarin de dga een direct of indirect aanmerkelijk belang heeft. Sinds 1 januari 2010 bestaat de zogenaamde doorbetaaldloonregeling.

Deze regeling houdt in dat als een werknemer ook werkzaam is bij een 2e  werkgever, deze laatste werkgever geen loonbelasting hoeft in te houden. De voorwaarde is dat de 2e  werkgever het loon uitbetaalt aan de 1e  werkgever en de 1e  werkgever het volledige loon aan de werknemer uitbetaalt. In een holdingstructuur  kan daardoor met gebruikmaking van de doorbetaaldloonregeling worden volstaan met één gebruikelijk loon voor de dga via de holding-bv.

Gebruikelijk loon minder dan €5.000

Is het gebruikelijk loon voor jouw situatie €5.000 of lager? En kun je dat aantonen? De grens van €5.000 geldt voor het totaal van je werkzaamheden voor alle vennootschappen waarin je een aanmerkelijk belang hebt. De grens geldt dus niet per onderneming.

Als het gebruikelijk loon ten hoogste €5.000 bedraagt, dan hoef je in het geheel geen gebruikelijk loon aan te geven. Deze bepaling is met name van belang voor bestuurders van passieve beleggings-, pensioen- en lijfrentevennootschappen.

Hoger dan gebruikelijk loon door de afroommethode

Naast de gebruikelijkloonregeling heeft de belastingdienst nog een mogelijkheid een hoger salaris vast te stellen door de zogenaamde afroommethode. Dit houdt in dat 70% van de winst (omzet minus kosten) als loon opgenomen moet worden. Dit maakt het bijvoorbeeld voor medisch specialisten al minder aantrekkelijk om hun salaris via een bv te laten lopen.

De bewijslast ligt overigens bij de inspecteur, die moet kunnen bewijzen dat de winst van een bv voor tenminste 90% voortvloeit uit de werkzaamheden van de dga zelf.

Uit de jurisprudentie blijkt dat de afroommethode weinig kans van slagen heeft als

  • er andere werknemers in dienst zijn van de bv,
  • er sprake is van een aandeel in een samenwerkingsverband.

Toets jouw situatie aan het doel van de regeling

Het doel van de regeling is om te voorkomen dat een dga zichzelf vooral dividend uitkeert i.p.v. loon om daardoor te profiteren van toeslagen of de lagere belastingen op dividenduitkeringen. In feite speelt dat uitsluitend voor grootverdieners die over een groot deel van hun loon 52% belasting betalen. Zolang je niet meer dan 42% inkomstenbelasting in box 1 betaalt, zijn de voordelen van een dividenduitkering gering.

Als er geen geld is in de vennootschap zal de belastingdienst in praktijk vrijwel altijd instemmen met een lager loon. Immers in die situatie kan er helemaal geen sprake zijn van oneigenlijk gebruik. Het eenvoudigste is om de BV aan te melden als inhoudingsplichtige en maandelijks een “nul” aangifte voor de loonbelasting doen. In december kijk je wat je aan liquide middelen hebt. Dit verminder je met het bedrag voor geplande investeringen. De rest moet je uitkeren als loon.

Daar tegenover zal een lager dan gebruikelijk loon weinig kans maken in een  (tijdelijke) verliessituatie bij een verder  gezonde vennootschap met voldoende vrij beschikbare reserves.

Voorkom onaangename verrassingen

Het op de juiste wijze omgaan met de gebruikelijkloonregeling zorgt ervoor dat je niet wordt geconfronteerd met onverwachte naheffingen. Op onze website vind je uitleg over tal van fiscale regels die, mits je ze goed toepast, besparingen opleveren of naheffingen voorkomen.

Vrijblijvend adviesgesprek

Wij helpen al jarenlang dga’s met hun belastingen. Wij kennen de regels en passen die toe voor onze klanten. Wij helpen je niet alleen met de belastingen, maar we ontzorgen je compleet op administratie- en belastinggebied.

Wil je meer weten over onze dienstverlening? Mail ons of bel ons en we nemen snel contact met je op voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Over de schrijver
Rien van der Wilt studeerde wiskunde, economie en financial accounting. Hij is de oprichter van Boekhoudbedrijf voor MKB, een online administratiekantoor. Woonplaats maak dus niet uit. Een intake kan middels bezoek, maar als je ver weg woont is intake via telefoon of video verbinding handiger. Privé: echtgenoot, vader, opa, hardloper, skiër, vrijwilliger.
Ronald veloo
Door

Ronald veloo

op 11 May 2016

Als je maar beperkt aantal uren voor je bv uren kunt maken omdat je deeltijd in loondienst bent, hoe moet dat dan met dat loon dga? Omzet is slechts 2000 - 3000 per maand max.

Pascal
Door

Pascal

op 20 Nov 2018

Het verrichten van deeltijd werkzaamheden ten behoeve voor de bv rechtvaardigt niet dat het gebruikelijk loon naar rato wordt berekend. Als omzet daadwerkelijk 2000-3000 per maand bedraagt moet je jezelf afvragen of je niet beter voor een eenmanszaak of vof had kunnen kiezen. Als het verrichten van jouw arbeid essentieel is voor de continuïteit van jouw bv dan moet minimaal de norm van €45.000 gehanteerd worden. Een eventueel lager loon zou in overleg met de fiscus kunnen.

Rien van der Wilt
Door

Rien van der Wilt

op 20 Nov 2018

Beste Pascal, Helemaal mee eens, deeltijd is niet zonder meer een reden om af te wijken van het gebruikelijk loon. Maar als je bijvoorbeeld daarnaast in een dienstverband werkt, zou dat een reden kunnen zijn om (vooraf) toestemming te vragen voor een lager dan gebruikelijk loon. Het hangt af van de feiten en omstandigheden.

Olivier
Door

Olivier

op 12 Jul 2017

dit verhaal rammelt aan alle kanten.

Hans Stutvoet
Door

Hans Stutvoet

op 10 Oct 2018

Zou u iets specifieker kunnen zijn?

Rien van der Wilt
Door

Rien van der Wilt

op 20 Nov 2018

Beste Hans, Op welk punt zou je willen dat ik dit artikel specifieker maak?

Pieter
Door

Pieter

op 02 Jan 2019

Als je een BV hebt die in het verleden goede resultaten heeft geboekt en die dus voldoende reserves op de spaarrekening heeft staan, maar die door verlies aan klanten al 2 jaar verlies maakt, is het dan ook mogelijk om een karting op het DGA salaris aan te vragen bij de belastingdienst of ben je verplicht de reserves uit het veleden te gebruiken om zo toch het minimum DGA salaris te kunnen uitkeren?

Rien van der Wilt
Door

Rien van der Wilt

op 02 Jan 2019

Hallo Pieter, Verliezen geven geen vrijstelling van het gebruikelijk loon. Maar als de continuïteit van de BV wordt bedreigd, zal de BD in het algemeen een lager dan gebruikelijk loon toestaan. Gezien de reserves lijkt de continuïteit geen probleem.

Pieter
Door

Pieter

op 03 Jan 2019

Beste Rien, dank voor je snelle antwoord. Als ik je goed begrijp betekent dit eigenlijk dat ik beter in het verleden dividend aan mijzelf had kunnen uitkeren zodat ik in deze "slappe jaren" wel een verzoek tot verlaging van het gebruikelijk loon zou hebben kunnen doen? Dat is toch eigenlijk vreemd, ik verkeer nu al 4 jaar in een verlies situatie en wil mijn reserves tzt kunnen gebruiken om bijv. investeringen te doen..... Als ik er een appartement voor zou hebben gekocht had ik dat dan moeten verkopen nu om mijzelf wel het gebruikelijk loon uit te kunnen keren? Dat is toch vreemd?

Reactie plaatsen