Eenmanszaak of BV of andere rechtsvorm? 10 veel gestelde vragen
02 oktober 2017 
in De BV

Eenmanszaak of BV of andere rechtsvorm? 10 veel gestelde vragen

Eenmanszaak of BV, dat zijn de hoofdvormen om een onderneming te drijven. Jij bent waarschijnlijk net als veel ondernemers je onderneming gestart vanuit een eenmanszaak. Nu begint je onderneming beter te lopen en wil je belasting besparen en uitstellen. Daarom kom je voor de vraag te staan: eenmanszaak of BV?

Waarschijnlijk krijg je van je accountant of fiscaal adviseur automatisch het advies om te kiezen voor de BV. Meestal zelfs 2 BV’s in een holding structuur.

De belangrijkste redenen zijn aansprakelijkheid en (minder) belastingen. Verder speelt mee dat een BV in een holdingstructuur buitengewoon populair is.

Wij denken daar vaak wat genuanceerder over, lees de antwoorden op 10 veel gestelde vragen.

1. Hoe werkt een BV?

Je kunt al een BV oprichten met een startkapitaal van €0,01. Voorheen was dat €18.000 maar dat is in 2012 vervallen. Je kunt de BV een naam geven. De toevoeging BV aan die naam is verplicht.

Bij de keus eenmanszaak of BV moet je je realiseren dat een BV een rechtspersoon, een zelfstandige eenheid is. Dat heeft veel gevolgen.

Een BV is een zelfstandige rechtspersoon die zelf transacties verricht in het economisch verkeer. De BV wordt vertegenwoordigd door de directeur(en). Als oprichter ben je vaak  de enige directeur en aandeelhouder, aangeduid met directeur-grootaandeelhouder (dga).

Als dga ben je in loondienst van je eigen BV. Voor je werk ontvang je een salaris van de BV.

Belangrijk is om het vermogen van de BV strikt gescheiden te houden van je privévermogen. De transacties (lenen, betalen, kopen en verkopen) tussen jou en je BV moeten zakelijk zijn. Ze zouden niet mogen verschillen van transacties tussen een willekeurige derde en je BV.

2. Waarom zou je eigenlijk voor een BV kiezen?

De meest genoemde redenen om te kiezen voor een BV zijn:

  • beperken of uitsluiten van aansprakelijkheid van privévermogen
  • fiscale voordelen bij hogere winsten (>€150.000)
  • fiscale voordelen bij verkoop of overlijden (deelnemingsvrijstelling)
  • mogelijkheid om belastingheffing langdurig uit te stellen (deelnemingsvrijstelling)
  • continuïteit van je onderneming
  • beter imago
  • bescherming van privé gegevens (o.a. burgerservicenummer).

De eerste twee redenen zijn in onze klantenkring de belangrijkste overwegingen die een rol spelen bij de keus voor een eenmanszaak of BV.

3. Wanneer minder risico’s, bij een eenmanszaak of BV?

Als ondernemer met een eenmanszaak  ben je met je hele privévermogen aansprakelijk. Schuldeisers kunnen beslag laten leggen op je woning of je spaarrekening.

Een BV is een rechtspersoon met een afgescheiden vermogen. Schuldeisers kunnen in principe alleen beslag laten leggen op het vermogen van je BV. Je privévermogen is veilig. Is dat zo?

Hier valt nog wel wat op af te dingen. Als jij voor je onderneming een financiering wil van de bank, zal je heel vaak ook moeten ondertekenen voor persoonlijke aansprakelijkheid.

En wat te denken van de uitkeringstoets? Met de invoering van de wet flexibilisering BV-recht is de afscherming van privévermogen gedeeltelijk vervallen door invoering van de uitkeringstoets van artikel 2.216 BW.

4. Wat is de uitkeringstoets?

Als de BV dividend uitkeringen heeft gedaan en daardoor niet aan haar verplichtingen kan voldoen, ben je als directeur en als aandeelhouder privé aansprakelijk.

Die aansprakelijkheid vervalt als je vooraf een goede uitkeringstoets hebt gedaan. Die toets betekent dat je toekomstige inkomsten en uitgaven in beeld brengt voor minstens 1 jaar in de toekomst. Uit die toets moet blijken dat er voldoende geld is om de voorgestelde dividenduitkering te doen.

Maar de wetgeving geeft geen regels voor die toets. Bij toekomstige financiële problemen zullen Belastingdienst en curatoren zonder twijfel proberen om deze toets af te keuren. Als dat lukt , kunnen ze je privé aansprakelijk stellen. Daarmee worden de verschillen tussen een eenmanszaak of BV al kleiner.

5. Wat levert de meeste belastingvoordelen, een eenmanszaak of BV?

Dat hangt vooral af van de winst van je onderneming. De winst van een eenmanszaak wordt maximaal belast met 52% inkomstenbelasting. Op die winst mag je de zelfstandigenaftrek (ruim €7.000) en de MKB-vrijstelling (14%) in mindering brengen. Bij een winst van €100.000 is het maximum percentage 52% x 86% x (100-7)=41,6%

De winst van een BV wordt belast met 20% vennootschapsbelasting tot een winst van €200.000. Deze grens gaat in een aantal stappen omhoog naar €350.000 in 2020. Boven dat bedrag is het tarief 25%.

Voordat je de winst in privé kunt uitgeven, is een dividenduitkering nodig. Die wordt belast met 25% inkomstenbelasting. De totale heffing is dus 20% vennootschapsbelasting + 25% inkomstenbelasting over de resterende 80%, totaal 40%.

Als dga van een BV ben je in dienst van je BV. Je bent verplicht jezelf een salaris uit te keren van minimaal €45.000. Dat salaris is aftrekbaar in de BV en privé belast met inkomstenbelasting.

De belastingheffing op een eenmanszaak of BV hangt dus af van een aantal factoren. Vanaf een winst tussen €150.000 en €200.000 wordt een BV voordeliger.

6. Hoe zit het met het gebruikelijk loon voor de dga?

Volgens artikel 12a van de wet op de loonbelasting moet het loon gelijk zijn aan het hoogste van:

  • 75% van het loon van de meest vergelijkende dienstbetrekking,
  • hoogste loon van de werknemers (tenzij die iets heel bijzonders doet),
  • €45.000

Dit is de zogenaamde gebruikelijkloonregeling. Er zijn een paar uitzonderingen waarbij je zonder toestemming van de Belastingdienst een lager loon mag toepassen. De bijtelling auto maakt deel uit van het gebruikelijk loon.

7. Wat zijn de verschillen in administratieve lasten?

De verschillen in administratieve lasten van een eenmanszaak of BV zijn over de hele linie gunstiger voor de eenmanszaak:

Bij oprichting heb je voor de BV een notaris nodig voor de oprichtingsacte.

De jaarrekening van een eenmanszaak behoeft niet aan speciale eisen te voldoen; die van een BV moet voldoen aan wettelijke eisen. Daarnaast is er een publicatiestuk nodig voor de Kamer van Koophandel.

Voor de eenmanszaak is een aangifte inkomstenbelasting nodig; voor de BV een aangifte vennootschapsbelasting + inkomstenbelasting (zonder jaarcijfers).

Ook als je geen personeel in dienst hebt, is een loonadministratie nodig voor de dga.

8. Eén BV of twee BV’s (holdingstructuur)?

De meeste ondernemers die werken vanuit een BV doen dat via 2 BV’s: een werkmaatschappij plus een holding die 100% van de aandelen van de werkmaatschappij bezit. Door die holding is het mogelijk om in de toekomst belasting te besparen of uit te stellen.

Twee BV’s geven meer administratieve lasten dan één BV. Vaak kun je zonder nadelen starten met één BV. Die holding kun je later oprichten als daartoe aanleiding is. Voor zzp-ers is een holding zelden voordelig.

9. Waar moet je aan denken bij de overgang naar BV?

Je moet vooral letten op de fiscale gevolgen. Dat hangt af van de waarde van je eenmanszaak en of je een oudedagsreserve hebt opgebouwd.

Zit er weinig waarde in je eenmanszaak, dan is het erg eenvoudig en heeft het geen zin dure adviseurs in te schakelen. In andere gevallen moet je met hulp van een adviseur gebruik maken van fiscale regelingen.

10. Eenmanszaak of BV?

Je kunt je afvragen waarom ondernemers van hun accountants en fiscaal adviseur nog steeds min of meer automatisch het advies krijgen om te kiezen voor de BV. Immers:

De risico’s voor privé aansprakelijkheid zijn bij een BV kleiner dan bij een eenmanszaak, maar zeker bij dividenduitkering nog steeds nadrukkelijk aanwezig.

De kosten van een eenmanszaak of BV vallen uit in het voordeel van de eenmanszaak. Belastingvoordelen worden pas interessant bij winsten boven de €200.000.

Bij lage winsten heb je het probleem van het gebruikelijk loon.

Er kleven dus de nodige nadelen aan een BV. Bij vertrek uit de eenmanszaak wordt vaak veel te snel gekozen voor de BV zonder goed te kijken naar alternatieven.

NV in plaats van BV

Als je om reden van aansprakelijkheid wil vertrekken uit je eenmanszaak, zou je in ieder geval moeten onderzoeken of de aansprakelijkheid middels een verzekering kan worden afgedekt. Is dat niet goed mogelijk of zijn de kosten te hoog dan komt de BV of NV in zicht.

Bij een NV denken veel mensen aan bedrijven met de omvang van Ahold of KLM. Maar een NV is ook een prima rechtsvorm voor een klein bedrijf. Het belangrijkste verschil is het minimum startkapitaal van €45.000. Dat startkapitaal is vaak een probleem. Je kunt je echter afvragen of een BV aantrekkelijk is, als je weinig geld hebt (gebruikelijk loon).

Het voordeel van de NV is dat de uitkeringstoets niet van toepassing is (alleen een balans toets). Dividend uitkeren is dus gemakkelijker. Verder zijn er geen belangrijke verschillen met de BV.

LLP of vof?

Werk je vanuit een vof of maatschap? Dan valt een LLP te overwegen. LLP staat voor Limited Liability Partnership, een Engelse rechtsvorm die te vergelijken is met een vof of maatschap.

De eigenaars van een LLP zijn niet privé aansprakelijk, ze betalen inkomstenbelasting (geen vennootschapsbelasting) en de gebruikelijkloonregeling is niet van toepassing. In veel gevallen heb je ook nog recht op zelfstandigenaftrek en MKB-vrijstelling.

Vrijblijvend adviesgesprek?

Je ziet dat de vraag “eenmanszaak of BV “ te beperkt is. Er zijn andere mogelijkheden die soms veel aantrekkelijker kunnen zijn. Het is belangrijk om die mee te nemen in de besluitvorming.

Wil je hier meer over weten? Vraag een vrijblijvend adviesgesprek aan of vul het contactformulier in.

Over de schrijver
Rien van der Wilt studeerde wiskunde, economie en financial accounting. Hij is de oprichter van Boekhoudbedrijf voor MKB, een online administratiekantoor. Woonplaats maak dus niet uit. Een intake kan middels bezoek, maar als je ver weg woont is intake via telefoon of video verbinding handiger. Privé: echtgenoot, vader, opa, hardloper, skiër, vrijwilliger.
Reactie plaatsen