Hobby als bron van inkomen; hoe zit dat fiscaal?
20 juni 2016 

Hobby als bron van inkomen; hoe zit dat fiscaal?

Hobby als bron van inkomen? Dat kan! Hobby is primair vrijetijdsbesteding, een liefhebberij. Heb je een tijd- en geldverslindende vrijetijdsbesteding? Dan zal de belastingdienst stellen dat het een “hobby “ is, dus kosten niet aftrekbaar en inkomsten vrijgesteld.

Of verdien je er regelmatig geld mee? Dan krijg je mogelijk te maken met de Belastingdienst. Je moet dat dan wel goed regelen, want dat kan je veel geld besparen. Of laat ons dat voor je doen.

Hobby als bron van inkomen?

Wordt jouw hobby zo langzamerhand meer dan een hobby? Verdien je er zelfs regelmatig geld mee? Dan ligt hobby als bron van inkomen binnen handbereik. En de Belastingdienst zal meestal snel van mening zijn dat er sprake is van inkomen en belasting moet worden geheven!

Je wordt dan “resultaatgenieter” of misschien wel  ondernemer. Je krijgt dan verplichtingen, maar zeker als ondernemer ook belastingvoordelen.

Bron van inkomen?

Als de Belastingdienst vindt dat je belasting moet betalen, moet er sprake zijn van een bron van inkomen. Dat is het geval als:

  • er een organisatie van kapitaal en arbeid is,
  • jouw activiteiten zich afspelen in het economisch verkeer,
  • je beoogt om voordeel te halen uit je activiteiten,
  • je duurzaam winst kunt verwachten.

Dat is bijvoorbeeld niet het geval als jouw activiteiten alleen in de hobby- of familiesfeer liggen. Buig er daarom niet te snel in mee als jouw hobby als bron van inkomen wordt aangemerkt.

Hobby of bron van inkomen

Overbodige spullen verkopen op marktplaats.nl is misschien wel de eenvoudigste bijverdienste. Kun je ongestoord je gang gaan of moet je je melden bij de Belastingdienst?

Zodra de opbrengsten uit jouw hobby structureel groter zijn dan je kosten zal de Belastingdienst meestal stellen dat sprake is van een bron van inkomen. De opbrengst is dan belast en mogelijk moet je btw gaan rekenen op je verkopen!

Voorbeeld 1

Je verkoopt je eigen spullen op marktplaats.nl of op een vrijmarkt. Dit zijn incidentele opbrengsten door verkoop van spullen die niet speciaal voor de verkoop zijn aangeschaft. Fiscaal is dit geen bron van inkomen.

Voorbeeld 2

Je hebt een serieuze hobby, je besteedt er veel tijd en geld aan. Je koopt regelmatig spullen voor je hobby en je verkoopt zaken die dubbel zijn of waarvoor je geen belangstelling meer hebt. Door je expertise herken je incidenteel een “koopje” en die verkoop je meestal met winst.

Je hobby brengt regelmatig wat op maar je maakt ook veel kosten. Het eindresultaat is negatief of bescheiden. Ook hier zijn de inkomsten onbelast en de kosten niet aftrekbaar.

Voorbeeld 3

Je bent leraar kunstgeschiedenis met een grote kennis van antiek. In je vrij tijd bezoek je vaak vrijmarkten en dergelijke. Ook je vakanties besteed je aan het bezoeken van bekende markten tot in buitenland toe.

In eerste instantie was het een hobby van jou om koopjes te vinden voor in je eigen huis. Maar nu heb je daar al lang geen ruimte meer voor. Je koopt het hele jaar door antieke voorwerpen die aantrekkelijk geprijsd zijn. Door je expertise ken je de afzetkanalen om die voorwerpen weer met winst te verkopen.

Deze hobby is zeer waarschijnlijk uitgegroeid tot een bron van inkomen. Je moet het resultaat aangeven in je aangifte IB.

Tip: aanloopkosten van een rendabele hobby

Heb jij een uit de hand gelopen hobby? En zijn binnen afzienbare tijd structurele opbrengsten te verwachten die de Belastingdienst als bron van inkomen gaat beschouwen? Registreer goed alle aanloopkosten en bewaar bonnetjes en facturen.

In het eerste jaar als ondernemer mag je verliezen uit de aanloopfase van uw onderneming in aftrek brengen. De aanloopfase is de periode van vijf jaar voor het startjaar als ondernemer.

Ondernemer of resultaatgenieter

Zodra de Belastingdienst stelt dat jouw hobby een bron van inkomen is geworden, moet je inkomstenbelasting betalen over het resultaat. Het maakt dan veel uit of de belastingdienst je ziet als ondernemer of als resultaatgenieter.

Als er geen sprake is van ondernemerschap maar jou nevenactiviteiten wel rendabel zijn, geniet je “inkomsten uit overig werk”. Je bent dan bij de Belastingdienst bekend als “resultaatgenieter”.

Het resultaat van jouw activiteiten wordt berekend alsof je ondernemer bent. Maar je hebt geen recht op voordelige ondernemersregelingen als de zelfstandigenaftrek, MKB-vrijstelling of investeringsaftrek. Dat kan betekenen dat je een aftrekpost van meer dan €10.000 per jaar misloopt.

Wanneer ondernemer voor de inkomstenbelasting?

Voor de bepaling of je ondernemer bent, moet je positief scoren op de meeste van de volgende punten:

  • structurele winst en omvang van de winst,
  • risico,
  • kapitaalinzet,
  • reclame en acquisitie,
  • aantal opdrachtgevers.

Dit is enigszins vaag en het zal meestal een kwestie zijn van beoordelen van de feiten. Voor uit de hand gelopen hobby’s wordt je zelden aangemerkt als ondernemer.

Je kunt dat wel beïnvloeden. Door je nevenactiviteiten op een enigszins andere wijze in te richten, maak je vaak meer kans om als ondernemer aangemerkt te worden. Wij adviseren onze potentiële klanten altijd bij inrichting van hun nevenactiviteiten en het melden bij de Belastingdienst.

Administratieve verplichtingen van resultaatgenieters

Als resultaatgenieter kun je de kosten die je maakt voor je werkzaamheden aftrekken. Voor zaken als de aanschaf en het gebruik van een auto, het uitvoeren van werkzaamheden en de aanschaf en het gebruik van een pand, gelden dezelfde regels als voor ondernemers.

Je hoeft geen echte boekhouding bij te houden van opbrengsten en kosten uit overig werk. Je moet wel gegevens over deze opbrengsten en kosten op aanvraag en bij controle verstrekken. Het is daarom belangrijk dat je deze gegevens bewaart.

Als je voor de inkomstenbelasting resultaatgenieter bent (en dus geen ondernemer), kunt je nog wel ondernemer zijn voor de btw. In dat geval moet je wel een administratie bijhouden.

Wanneer ondernemer voor de btw?

Voor de btw ben je ondernemer als je zelfstandig een bedrijf of een beroep uitoefent. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van een eenmanszaak, een maatschap of een bv. Voor de btw maakt het niet uit. Ook een stichting of vereniging kan ondernemer zijn voor de btw.

Als je ondernemer voor de btw bent, ontvangt je na inschrijving bij de KvK een btw-identificatienummer. Je krijgt dan meestal elk kwartaal een verzoek om btw aangifte te doen.

Soms geen btw aangifte

Maar zelfs als iemand ondernemer voor de btw is, hoeft hij misschien geen btw te betalen. Bijvoorbeeld als het te betalen bedrag aan btw gering is. Je kunt dan gebruik maken van de kleineondernemersregeling voor de btw.

Je hoeft evenmin aangifte te doen als er een btw-vrijstelling van toepassing is.

In Nederland zijn er beroepen in bepaalde branches of specifieke werkzaamheden die zijn vrijgesteld van omzetbelasting. Zo hoeven medisch specialisten die handelingen verrichten om de individuele mens te helpen vaak geen btw af te dragen.

Let wel: het is altijd aan de Belastingdienst (en niet aan jou) om te bepalen of je wel of geen btw hoeft af te dragen.

Besparen op belastingen?

Zoals je ziet is het een groot verschil of je een hobby hebt of een bron van inkomen. En als is vastgesteld dat sprake is van een bron van inkomen, wordt je dan gezien als resultaatgenieter of als ondernemer?

Voor ondernemers kunnen de belastingvrijstellingen meer dan €10.000 per jaar bedragen. En dit is nog maar een van de punten waarop je belasting kunt besparen.

Op onze website vind je tal van mogelijke aftrekposten waarmee wij vele mkb-bedrijven (zzp / vof / BV / klein MKB) helpen.

Vrijblijvend adviesgesprek?

Wil je meer weten over onze dienstverlening? Bel ons of mail ons. Of laat hiernaast je gegevens achter en wij nemen snel contact met je op.

Peter
Door

Peter

op 21 Aug 2018

Ik kan niet volledig werken, wegens gezondheid en heb geen uitkering en wil een hobby bedrijf opstarten hoe werkt dit.

Ivan de Leeuw
Door

Ivan de Leeuw

op 03 Jul 2019

Bedankt voor deze informatieve bijdrage over de fiscale consequenties van het bijverdienen met je hobby. Er komt nogal wat bij kijken. Mocht je besluiten om een accountant in de arm te nemen, is dat dan een aftrekpost?

Rien van der Wilt
Door

Rien van der Wilt

op 03 Jul 2019

Beste Ivan, Als belasting betaalt over de inkomsten uit genoemde activiteiten, zijn kosten t.b.v. de administratie aftrekbaar maar de kosten t.b.v. de aangifte Ib zijn privé uitgaven.

Michel
Door

Michel

op 03 Jan 2021

Ik heb een vraag over een hobby die ik uitoefen. Tot nu toe heb ik met deze hobby vrijwel niks verkocht, enkel een paar dingen aan bekenden. Ik zit er nu aan te denken om via etsy een shop aan te maken om te kijken of spullen die ik heb gemaakt aanslaan. M’n vraag is nu of ik dit nu kan doen zonder BTW-nummer, of dat ik die meteen aan moet vragen. Het is namelijk nog hoogst onzeker of ik er iets uit ga halen ja of nee. Door een uit de hand gelopen hobby in het verleden heb ik nog wel een kvk-nummer en destijds heb ik ook een BTW-nummer gehad. Nadat ik eigenlijk niks meer deed met deze hobby en er dus ook geruime tijd geen inkomen meer uit had is in overleg met de belastingdienst m’n BTW-nummer opgezegd, maar heb ik het kvk-nummer gehouden. Zou dit nog parten gaan spelen als ik het bovenstaande wil gaan doen? Bijvoorbaat alvast dank voor het antwoord.

Rien van der Wilt
Door

Rien van der Wilt

op 04 Jan 2021

Beste Michel, Verkoop via Etsy is een met btw belaste activiteit. Maar uit jouw bericht leidt ik af dat het nog maar de vraag is of je er iets mee gaat verdienen. Je kan dat natuurlijk testen of het lukt. Zodra blijkt dat het inkomsten oplevert, kun je alsnog een btw nummer aanvragen.

Reactie plaatsen
arrow_drop_up arrow_drop_down