Hobby als bron van inkomen; hoe zit dat fiscaal?

Hobby als bron van inkomen; hoe zit dat fiscaal?

Hobby als bron van inkomen? Dat kan! Hobby is primair vrijetijdsbesteding, een liefhebberij. Heb je een tijd- en geldverslindende vrijetijdsbesteding? Dan zal de belastingdienst stellen dat het een “hobby “ is, dus kosten niet aftrekbaar en inkomsten vrijgesteld.

Of verdien je er regelmatig geld mee? Dan krijg je mogelijk te maken met de Belastingdienst. Je moet dat dan wel goed regelen, want dat kan je veel geld besparen. Of laat ons dat voor je doen.

Hobby als bron van inkomen?

Wordt jouw hobby zo langzamerhand meer dan een hobby? Verdien je er zelfs regelmatig geld mee? Dan ligt hobby als bron van inkomen binnen handbereik. En de Belastingdienst zal meestal snel van mening zijn dat er sprake is van inkomen en belasting moet worden geheven!

Je wordt dan “resultaatgenieter” of misschien wel  ondernemer. Je krijgt dan verplichtingen, maar zeker als ondernemer ook belastingvoordelen.

Bron van inkomen?

Als de Belastingdienst vindt dat je belasting moet betalen, moet er sprake zijn van een bron van inkomen. Dat is het geval als:

  • er een organisatie van kapitaal en arbeid is,
  • jouw activiteiten zich afspelen in het economisch verkeer,
  • je beoogt om voordeel te halen uit je activiteiten,
  • je duurzaam winst kunt verwachten.

Dat is bijvoorbeeld niet het geval als jouw activiteiten alleen in de hobby- of familiesfeer liggen. Buig er daarom niet te snel in mee als jouw hobby als bron van inkomen wordt aangemerkt.

Hobby of bron van inkomen

Overbodige spullen verkopen op marktplaats.nl is misschien wel de eenvoudigste bijverdienste. Kun je ongestoord je gang gaan of moet je je melden bij de Belastingdienst?

Zodra de opbrengsten uit jouw hobby structureel groter zijn dan je kosten zal de Belastingdienst meestal stellen dat sprake is van een bron van inkomen. De opbrengst is dan belast en mogelijk moet je btw gaan rekenen op je verkopen!

Voorbeeld 1

Je verkoopt je eigen spullen op marktplaats.nl of op een vrijmarkt. Dit zijn incidentele opbrengsten door verkoop van spullen die niet speciaal voor de verkoop zijn aangeschaft. Fiscaal is dit geen bron van inkomen.

Voorbeeld 2

Je hebt een serieuze hobby, je besteedt er veel tijd en geld aan. Je koopt regelmatig spullen voor je hobby en je verkoopt zaken die dubbel zijn of waarvoor je geen belangstelling meer hebt. Door je expertise herken je incidenteel een “koopje” en die verkoop je meestal met winst.

Je hobby brengt regelmatig wat op maar je maakt ook veel kosten. Het eindresultaat is negatief of bescheiden. Ook hier zijn de inkomsten onbelast en de kosten niet aftrekbaar.

Voorbeeld 3

Je bent leraar kunstgeschiedenis met een grote kennis van antiek. In je vrij tijd bezoek je vaak vrijmarkten en dergelijke. Ook je vakanties besteed je aan het bezoeken van bekende markten tot in buitenland toe.

In eerste instantie was het een hobby van jou om koopjes te vinden voor in je eigen huis. Maar nu heb je daar al lang geen ruimte meer voor. Je koopt het hele jaar door antieke voorwerpen die aantrekkelijk geprijsd zijn. Door je expertise ken je de afzetkanalen om die voorwerpen weer met winst te verkopen.

Deze hobby is zeer waarschijnlijk uitgegroeid tot een bron van inkomen. Je moet het resultaat aangeven in je aangifte IB.

Tip: aanloopkosten van een rendabele hobby

Heb jij een uit de hand gelopen hobby? En zijn binnen afzienbare tijd structurele opbrengsten te verwachten die de Belastingdienst als bron van inkomen gaat beschouwen? Registreer goed alle aanloopkosten en bewaar bonnetjes en facturen.

In het eerste jaar als ondernemer mag je verliezen uit de aanloopfase van uw onderneming in aftrek brengen. De aanloopfase is de periode van vijf jaar voor het startjaar als ondernemer.

Ondernemer of resultaatgenieter

Zodra de Belastingdienst stelt dat jouw hobby een bron van inkomen is geworden, moet je inkomstenbelasting betalen over het resultaat. Het maakt dan veel uit of de belastingdienst je ziet als ondernemer of als resultaatgenieter.

Als er geen sprake is van ondernemerschap maar jou nevenactiviteiten wel rendabel zijn, geniet je “inkomsten uit overig werk”. Je bent dan bij de Belastingdienst bekend als “resultaatgenieter”.

Het resultaat van jouw activiteiten wordt berekend alsof je ondernemer bent. Maar je hebt geen recht op voordelige ondernemersregelingen als de zelfstandigenaftrek, MKB-vrijstelling of investeringsaftrek. Dat kan betekenen dat je een aftrekpost van meer dan €10.000 per jaar misloopt.

Wanneer ondernemer voor de inkomstenbelasting?

Voor de bepaling of je ondernemer bent, moet je positief scoren op de meeste van de volgende punten:

  • structurele winst en omvang van de winst,
  • risico,
  • kapitaalinzet,
  • reclame en acquisitie,
  • aantal opdrachtgevers.

Dit is enigszins vaag en het zal meestal een kwestie zijn van beoordelen van de feiten. Voor uit de hand gelopen hobby’s wordt je zelden aangemerkt als ondernemer.

Je kunt dat wel beïnvloeden. Door je nevenactiviteiten op een enigszins andere wijze in te richten, maak je vaak meer kans om als ondernemer aangemerkt te worden. Wij adviseren onze potentiële klanten altijd bij inrichting van hun nevenactiviteiten en het melden bij de Belastingdienst.

Administratieve verplichtingen van resultaatgenieters

Als resultaatgenieter kun je de kosten die je maakt voor je werkzaamheden aftrekken. Voor zaken als de aanschaf en het gebruik van een auto, het uitvoeren van werkzaamheden en de aanschaf en het gebruik van een pand, gelden dezelfde regels als voor ondernemers.

Je hoeft geen echte boekhouding bij te houden van opbrengsten en kosten uit overig werk. Je moet wel gegevens over deze opbrengsten en kosten op aanvraag en bij controle verstrekken. Het is daarom belangrijk dat je deze gegevens bewaart.

Als je voor de inkomstenbelasting resultaatgenieter bent (en dus geen ondernemer), kunt je nog wel ondernemer zijn voor de btw. In dat geval moet je wel een administratie bijhouden.

Wanneer ondernemer voor de btw?

Voor de btw ben je ondernemer als je zelfstandig een bedrijf of een beroep uitoefent. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van een eenmanszaak, een maatschap of een bv. Voor de btw maakt het niet uit. Ook een stichting of vereniging kan ondernemer zijn voor de btw.

Als je ondernemer voor de btw bent, ontvangt je na inschrijving bij de KvK een btw-identificatienummer. Je krijgt dan meestal elk kwartaal een verzoek om btw aangifte te doen.

Soms geen btw aangifte

Maar zelfs als iemand ondernemer voor de btw is, hoeft hij misschien geen btw te betalen. Bijvoorbeeld als het te betalen bedrag aan btw gering is. Je kunt dan gebruik maken van de kleineondernemersregeling voor de btw.

Je hoeft evenmin aangifte te doen als er een btw-vrijstelling van toepassing is.

In Nederland zijn er beroepen in bepaalde branches of specifieke werkzaamheden die zijn vrijgesteld van omzetbelasting. Zo hoeven medisch specialisten die handelingen verrichten om de individuele mens te helpen vaak geen btw af te dragen.

Let wel: het is altijd aan de Belastingdienst (en niet aan jou) om te bepalen of je wel of geen btw hoeft af te dragen.

Besparen op belastingen?

Zoals je ziet is het een groot verschil of je een hobby hebt of een bron van inkomen. En als is vastgesteld dat sprake is van een bron van inkomen, wordt je dan gezien als resultaatgenieter of als ondernemer?

Voor ondernemers kunnen de belastingvrijstellingen meer dan €10.000 per jaar bedragen. En dit is nog maar een van de punten waarop je belasting kunt besparen.

Op onze website vind je tal van mogelijke aftrekposten waarmee wij vele mkb-bedrijven (zzp / vof / BV / klein MKB) helpen.

Vrijblijvend adviesgesprek?

Wil je meer weten over onze dienstverlening? Bel ons of mail ons. Of laat hiernaast je gegevens achter en wij nemen snel contact met je op.

Over de schrijver
Rien van der Wilt studeerde wiskunde, economie en financial accounting. Hij is de oprichter van Boekhoudbedrijf voor MKB, een online administratiekantoor. Woonplaats maak dus niet uit. Een intake kan middels bezoek, maar als je ver weg woont is intake via telefoon of video verbinding handiger. Privé: echtgenoot, vader, opa, hardloper, skiër, vrijwilliger.
Peter
Door

Peter

op 21 Aug 2018

Ik kan niet volledig werken, wegens gezondheid en heb geen uitkering en wil een hobby bedrijf opstarten hoe werkt dit.

Ivan de Leeuw
Door

Ivan de Leeuw

op 03 Jul 2019

Bedankt voor deze informatieve bijdrage over de fiscale consequenties van het bijverdienen met je hobby. Er komt nogal wat bij kijken. Mocht je besluiten om een accountant in de arm te nemen, is dat dan een aftrekpost?

Rien van der Wilt
Door

Rien van der Wilt

op 03 Jul 2019

Beste Ivan, Als belasting betaalt over de inkomsten uit genoemde activiteiten, zijn kosten t.b.v. de administratie aftrekbaar maar de kosten t.b.v. de aangifte Ib zijn privé uitgaven.

Michel
Door

Michel

op 03 Jan 2021

Ik heb een vraag over een hobby die ik uitoefen. Tot nu toe heb ik met deze hobby vrijwel niks verkocht, enkel een paar dingen aan bekenden.Ik zit er nu aan te denken om via etsy een shop aan te maken om te kijken of spullen die ik heb gemaakt aanslaan. M’n vraag is nu of ik dit nu kan doen zonder BTW-nummer, of dat ik die meteen aan moet vragen. Het is namelijk nog hoogst onzeker of ik er iets uit ga halen ja of nee.Door een uit de hand gelopen hobby in het verleden heb ik nog wel een kvk-nummer en destijds heb ik ook een BTW-nummer gehad. Nadat ik eigenlijk niks meer deed met deze hobby en er dus ook geruime tijd geen inkomen meer uit had is in overleg met de belastingdienst m’n BTW-nummer opgezegd, maar heb ik het kvk-nummer gehouden. Zou dit nog parten gaan spelen als ik het bovenstaande wil gaan doen?Bijvoorbaat alvast dank voor het antwoord.

Rien van der Wilt
Door

Rien van der Wilt

op 04 Jan 2021

Beste Michel, Verkoop via Etsy is een met btw belaste activiteit. Maar uit jouw bericht leidt ik af dat het nog maar de vraag is of je er iets mee gaat verdienen. Je kan dat natuurlijk testen of het lukt. Zodra blijkt dat het inkomsten oplevert, kun je alsnog een btw nummer aanvragen.

N. vd. M.
Door

N. vd. M.

op 07 Oct 2021

Ik zit in een band met in totaal 8 leden. Allen zien wij muziek maken en de optredens als een hobby. Wel dienen wij bij elk optreden een gageverklaring te ondertekenen. De opbrengsten van onze optredens zijn op dit moment zonder enige vorm van winst maar naar de toekomst toe zullen wij toch meer vragen dan alleen kostendekkende bedragen. Wat kunnen wij het beste doen om als Band straks geen gageverklaring meer te gebruiken? In het kader van AVG willen wij onze persoonsgegevens niet zomaar meer afgeven en achterlaten bij kroegeigenaren. Wel blijft het voor ons alleen een hobby en zullen wij straks iets meer aan opbrengst vragen, naast de huur van techniek en reiskosten vergoeding, ook een kleine vergoeding per bandlid voor alle tijd die wij investeren op zo'n avond/middag om te spelen. Ik heb mij even kort verdiept in het oprichten van een stichting of vereniging waardoor wij onze opbrengsten middels een KvK inschrijving kunnen laten verlopen. Zijn dit aantrekkelijke en verstandige opties? Alvast dank voor de reactie en eventueel advies.

Rien van der Wilt
Door

Rien van der Wilt

op 08 Oct 2021

Beste M......., Ik heb geen kennis van een vereniging maar dat lijkt waarschijnlijk veel op een stichting. Als je via een stichting gaat werken, kun je ieder bandlid maximaal €1700 vrijwilligersvergoeding per jaar geven. Als je meer wil uitkeren, moet ieder lid een dienstverband aangaan met de stichting. Het brengt wel de nodige administratieve verplichtingen met zich mee. Afhankelijk van de hoeveelheid aktiviteiten, moet je al snel denken aan €200-€400 per maand.

Ingrid de Haan
Door

Ingrid de Haan

op 25 Feb 2022

Hallo, ik heb sinds 1,5 jaar een webshop voor kleding die ik maak. Een eenmanszaak met BTW nummer, KvK, iDeal en zakelijke bankrekening. Nu betaal ik meer aan mijn belastingkantoor dan dat ik omzet draai (omzet is nog geen 500,- per jaar). Ik zou graag mijn webshop willen houden, maar dan als hobby, zodat ik geen belastingkantoor nodig heb. De verkopen zijn niet hoog, en worden ook niet hoger. Ik wil wel mijn Kvk houden vanweg de zakelijke rekening en iDeal die daaraangekoppeld zijn (dit zag ik net op google) maar volgens mij is het veel voordeliger als stop met de eenmanszaak en de BTW. Ik koop af en toe stoffen enmateriaal in. dat kost al meer dan mijn totale omzet. Ik heb een baan in loondienst, een koophuis, en ben alleenstaand moeder. Wat kan ik nu het beste doen? Heb ik nu financiele voordelen als ondernemer die dan zouden wegvallen, en op zouden wegen tegen de kosten zoals bijvoorbeeld een administratiekantoor?Voor mij is mijn ondernemning nu een hele dure hobby ;) Wat kan ik het beste doen?

Rien van der Wilt
Door

Rien van der Wilt

op 25 Feb 2022

Beste Ingrid, Je verdient niets en daarom ben je geen ondernemer. Je hebt dus geen recht op ondernemersvoordelen. Om de kosten te verlagen zou je zelf de btw aangiften kunnen doen (als je me belt leg ik je dat uit). Ook de aangifte inkomsten belasting kan je zelf invullen bij de rubriek overige inkomsten. Daar vul je 2 bedragen in, totaalbedrag verkoop ex. btw en totaal bedrag inkoop ex. btw.

GJ
Door

GJ

op 04 Aug 2023

Ik heb als hobby 3 konijnen, 16 ogels en 4 kippetjes. Deze krijgen jongen die ik verkoop en ik vang af en toe wat konijnen op (30 per jaar ofzo). Ik verdien hier zo'n €4000 mee. Moet ik deze €4000,- opgeven bij overige inkomsten?

Rien van der wilt
Door

Rien van der wilt

op 05 Aug 2023

Beste GJ, Ik veronderstel dat je ook kosten hebt. Blijft er na aftrek van de kosten nog jaarlijks een positief bedrag over? En is het beoogd en voorzienbaar? Zo ja, dan moet je dat opgeven bij overige inkomsten.

GK
Door

GK

op 20 Dec 2023

In mijn vrije tijd fotografeer ik graag en zet deze op social media en op mijn privé website. Af en toe krijg ik een mailtje met de vraag voor gebruik van een foto tegen betaling. De uitgaven voor mijn hobby zijn hoger dan de inkomsten. Opgeven of niet?

Rien van der Wilt
Door

Rien van der Wilt

op 10 Jan 2024

Beste GK, Dit is geen bron van inkomen. De opbrengsten zijn onbelast en de kosten zijn niet aftrekbaar.

S. van Dijk
Door

S. van Dijk

op 11 Jan 2024

Ik figuurzaag tegenwoordig graag. De werkjes probeer ik soms te verkopen op een (kerst-) markt.Soms nog niet eens de kraamhuur er uit. Echter zou ik mijn spullen ook graag via internet willen proberen te verkopen. Welk platform is dan geschikt?

George S.
Door

George S.

op 25 Apr 2024

Mijn vrouw is inmiddels 6 jaar ZZP-er en geeft inkomsten aan als ondernemer. Haar ZZP-omzet is echter extreem klein geworden (1550 euro totaal voor het hele jaar) en ze werkt als betaalde werknemer bij een bedrijf met een contract van 80% (haar belangrijk

Rien van der Wilt
Door

Rien van der Wilt

op 26 Apr 2024

Beste George, wat is de vraag?

Reactie plaatsen