Bedrijf melden bij de belastingdienst; de tips
27 februari 2014 

Bedrijf melden bij de belastingdienst; de tips

Wanneer je ondernemer wordt, moet je jouw bedrijf melden bij de belastingdienst. De belastingdienst bepaalt of je zelfstandig ondernemer bent voor de omzetbelasting en de inkomstenbelasting. De criteria zijn verschillend. Het is daarom belangrijk om de vragen goed te interpreteren!

Het is mogelijk dat je ondernemer wordt voor de omzetbelasting, maar niet voor de inkomstenbelasting. Dat komt vooral omdat voor de inkomstenbelasting de winst veel belangrijker is dan voor de omzetbelasting.

Je bent ondernemer bent voor de omzetbelasting, als je een zelfstandig bedrijf voert. Dat doe je, wanneer zoals de wet voorschrijft:

  • je duurzaam deelneemt aan het economisch verkeer
  • jouw bedrijf een organisatie van kapitaal en arbeid vormt.

Het streven naar winst is niet bepalend voor de omzetbelasting. Je wordt ondernemer voor de omzetbelasting wanneer je omzet hebt. Of in meer formele termen: wanneer je als organisatie van kapitaal en arbeid duurzaam deelneemt aan het economisch verkeer. Je krijgt dan een btw-nummer.

Bedrijf melden bij de belastingdienst: hoe doe je dat?

Sinds kort is de inschrijving bij de kamer van koophandel zo ingericht dat zij jouw bedrijf melden bij de belastingdienst. Dat gaat als volgt: Je vult het formulier voor de inschrijving van de kamer van koophandel online in via de site van de KvK en je maakt een afspraak voor legitimatie. Na inschrijving gaan zij jouw bedrijf melden bij de belastingdienst.

Het formulier voor de KvK bevat ook de vragen die voor de belastingdienst nodig zijn. De KvK geeft de gegevens door aan de belastingdienst en meldt je als startende ondernemer. Dit formulier is geschikt voor zelfstandigen, maatschappen en vennootschappen onder firma.

Wat doet de belastingdienst met het ingevulde formulier?

Je bedrijf melden bij de belastingdienst is nodig omdat de belastingdienst:

  • bepaalt of je zelfstandig ondernemer bent voor de omzetbelasting
  • bepaalt of je zelfstandig ondernemer bent voor de inkomstenbelasting of ‘resultaatgenieter
  • bepaalt hoe vaak je aangifte omzetbelasting moet doen (jaar, kwartaal, maand)
  • je een omzetbelastingnummer geeft, meestal aangeduid als btw-nummer.

Na inschrijven bij de KvK krijg je meestal binnen 2 weken bericht van toekenning van je omzetbelastingnummer. Dat nummer is belangrijk, want dat moet je vermelden op je facturen.

Als je al was begonnen met je bedrijf voordat je het formulier had ingevuld, moet je het versturen van facturen uitstellen. Dat is heel vervelend, want dan krijg je geen geld binnen! Maak daarom zo snel mogelijk een afspraak bij de KvK.

De belastingdienst geeft ook aan hoe vaak je aangifte omzetbelasting moet doen. Bij hoge afdrachten is dat eens per maand. Bij lagere afdrachten eens per kwartaal. Bij afdrachten van minder dan € 1.900 kan dat zelfs eens per jaar.

Ondernemer of resultaatgenieter voor de inkomstenbelasting?

Het is een groot verschil of je door de belastingdienst wordt aangemerkt als ondernemer of als resultaatgenieter.

Als je ondernemer bent, worden je inkomsten voor de inkomstenbelasting verantwoord onder winst uit onderneming. Je hebt dan recht op alle aftrekregelingen voor ondernemers. Daarnaast kom je in aanmerking komt voor een verklaring arbeidsrelatie voor winst uit onderneming, de var-wuo. Deze laatste is erg belangrijk voor zelfstandig werkende professionals.

Als je resultaatgenieter bent, worden je inkomsten voor de inkomstenbelasting verantwoord onder resultaat uit overige activiteiten. Je hebt dan geen recht op de aftrekregelingen voor ondernemers!

De antwoorden op de belangrijkste vragen

Wij gaan hieronder alleen in op de vragen op het formulier die van belang zijn voor de keus tussen het ondernemerschap of resultaatgenieter. Bij de beantwoording van de vragen moet je bedenken dat het verwachtingen zijn. Je bent immers gestart als ondernemer op basis van die verwachtingen en daar geloof je in. Desondanks is het mogelijk dat het langer duurt dan je nu verwacht voordat die verwachtingen werkelijkheid worden!

Tip 1: Het aantal opdrachtgevers

Dit is een belangrijke vraag. Als je net begint heb je vaak nog maar één opdrachtgever. Wanneer je deze vraag strikt beantwoordt, wordt je niet als ondernemer aangemerkt. En dat wil je nu juist wel bereiken.

De vraag is in feite onjuist. Het gaat niet om het aantal opdrachtgevers op dit moment, maar het aantal voor de komende periode is van belang. Als je streeft naar méér opdrachtgevers en je verwacht die te krijgen, dan adviseren wij je om een hoger aantal in te vullen, bijvoorbeeld het aantal na een jaar.

Tip 2: De schatting van de winst

De vraag is belangrijk voor de beslissing of je ondernemer bent of resultaatgenieter. Wij adviseren je om niet de winst van het startjaar op te geven maar bijvoorbeeld de winst die je verwacht in het 2e jaar. Immers, in het 1e jaar begin je meestal vanaf het nulpunt en daarmee is het inkomen in het 1e jaar meestal erg laag.

Tip 3: Hoeveel uur per week ga je werken voor je onderneming?

Het aantal uren dat je aan je onderneming besteedt in het begin is soms erg klein. Je moet daarom niet invullen hoeveel uren je bij de start werkt. Bij een zo’n invulling krijg je de status van ondernemer niet. Het is beter om in te vullen hoeveel uur per week je gaat werken wanneer je bedrijf redelijk op gang is. Dus na een jaar of iets dergelijks.

Als het aantal uren per week onder de 15 ligt, voldoe je niet aan het urencriterium. De kans is dan groot dat je voor de inkomstenbelasting als resultaatgenieter wordt aangemerkt.

 

Over de schrijver
Rien van der Wilt studeerde wiskunde, economie en financial accounting. Hij is de oprichter van Boekhoudbedrijf voor MKB, een online administratiekantoor. Woonplaats maak dus niet uit. Een intake kan middels bezoek, maar als je ver weg woont is intake via telefoon of video verbinding handiger. Privé: echtgenoot, vader, opa, hardloper, skiër, vrijwilliger.
Reactie plaatsen