Vrijblijvend adviesgesprek
Nu aanmelden

Meld je aan voor een vrijblijvend adviesgesprek!

Overweeg je om je administratie uit te besteden? Vraag dan nu een vrijblijvend adviesgesprek aan. Wij kijken dan direct mee naar de mogelijke besparingsopties!

Financiële besturing

Inzicht in je huidige en toekomstige financiële positie voor MKB ondernemers. Scenario’s voor liquiditeit en solvabiliteit. Prognoses voor balans en resultatenrekening. Versterken van je financiële positie.

BTW over oninbare vorderingen; vraag de btw in 2018 terug!

De btw over oninbare vorderingen, wie kent die ergernis niet? Je hebt een opdracht of levering correct afgerond en de factuur verstuurd. De btw over die factuur heb je al aangegeven en betaald. En nu betaald je afnemer niet!

Je loopt niet alleen je geld mis maar je hebt ook nog een extra strop. Je hebt btw betaald die je nooit gaat ontvangen van je afnemer. Vanaf 2018 wordt dat anders.Lees meer

Welk scenario voor jouw liquiditeitsprognose; gebruik deze 5 variabelen

Een liquiditeitsprognose is een raming van de direct beschikbare hoeveelheid geld van jouw bedrijf in de toekomst. Een goede raming van liquiditeiten is belangrijk. Voldoende liquiditeiten zijn noodzakelijk om jouw rekeningen te betalen en om van te leven. Gebrek aan liquiditeiten maakt je bedrijfsvoering erg moeilijk. Het is zelfs de reden voor veel faillissementen!Lees meer

Liquiditeitsprognose: essentieel voor starters

De liquiditeitsprognose noemen we ook wel de cashflow prognose. De liquiditeitsprognose heeft betrekking op de verwachte inkomsten en uitgaven voor een onderneming. Het zorgt er samen met de begin- en eindbalans en de winst- en verliesrekening voor dat je een goed beeld kan vormen van de situatie van je onderneming.

Liquiditeiten zijn direct beschikbare banksaldi en bezittingen die op zeer korte termijn in geld omgezet kunnen worden. Lees meer

Meer liquide middelen, 9 tips

Met liquide middelen bedoelen we geld in kas of op bankrekeningen en in beleggingen waarover je snel kunt beschikken. Een onderneming heeft altijd een zekere behoefte aan liquide middelen om salarissen te betalen, facturen te voldoen en goederen te kopen.

Voldoende liquide middelen is belangrijk. Gebrek aan liquide middelen maakt je bedrijfsvoering erg moeilijk. Lees meer