Liquiditeitsprognose: essentieel voor starters

Liquiditeitsprognose: essentieel voor starters

De liquiditeitsprognose noemen we ook wel de cashflow prognose. De liquiditeitsprognose heeft betrekking op de verwachte inkomsten en uitgaven voor een onderneming. Het zorgt er samen met de begin- en eindbalans en de winst- en verliesrekening voor dat je een goed beeld kan vormen van de situatie van je onderneming.

Liquiditeiten zijn direct beschikbare banksaldi en bezittingen die op zeer korte termijn in geld omgezet kunnen worden. Met voldoende liquiditeiten bedoelen we dat je voldoende geld op de bank hebt staan om jouw rekeningen te betalen en om van te leven. Dat is belangrijk, want gebrek aan liquiditeiten maakt je bedrijfsvoering erg moeilijk.

Een liquiditeitsprognose is het allerbelangrijkste element van de financiële besturing van jouw onderneming. Heb je te weinig liquiditeiten dan krijg je te maken met aanmaningen, incassokosten, boetes van de belastingen en misschien wel een faillissement.

Liquiditeitsprognose en vrij beschikbare cashflow

Het is binnen de liquiditeitsprognose onder andere interessant om op zoek te gaan naar de vrij beschikbare cashflow. Dit is het bedrag dat de onderneming niet nodig heeft voor lopende verplichtingen. Het is beschikbaar om extra uitgaven te doen, bijvoorbeeld nieuwe investeringen.

Ondernemingen met een vrij beschikbare cashflow zijn de ondernemingen die nieuwe investeringen kunnen doen. Op het moment dat het gaat om investeringen met een positieve verwachte waarde zal de economische kracht van de onderneming toenemen. Vrij beschikbare cashflow is daarom een belangrijke voorwaarde voor groei van jouw onderneming.

Wat is een liquiditeitsprognose?

De liquiditeitsprognose geeft je inzicht in je toekomstige hoeveelheid liquide middelen. Met name over de hoeveelheid cash waarover je kunt beschikken in een bepaalde periode.

Vooral startende ondernemers moeten hier tijd aan besteden. Zij hebben meestal weinig reserves en zij beseffen in het begin van hun ondernemerschap vaak onvoldoende dat ca. 50% van hun bruto winst afgedragen moet worden aan de fiscus! Die afdrachten bestaan uit btw en inkomstenbelasting.

In de kern is de liquiditeitsprognose eenvoudig: De hoeveelheid liquiditeiten op enig moment = beginsaldo + inkomsten – uitgaven. In de uitwerking zitten hieraan nog wel wat haken en ogen.

Liquiditeitsprognose: uitgaven en inkomsten i.p.v. kosten en opbrengsten

Kosten zijn niet hetzelfde als uitgaven en opbrengsten niet hetzelfde als inkomsten. Kosten en opbrengsten zijn simpel gezegd de bedragen die je terug vindt in de verlies- en winstrekening. Die worden gebruikt om het bedrijfsresultaat te berekenen. Uitgaven en inkomsten zijn de geldstromen die een bedrijf werkelijk in- en uitgaan.

  • Aanschaf van machines: wel uitgave, geen kosten
  • Afschrijvingen : geen uitgave, wel kosten
  • Toevoeging aan voorzieningen: geen uitgave, wel kosten
  • Aflossing van lening of hypotheek: wel uitgave, geen kosten

De liquiditeitsprognose wordt opgesteld met uitgaven en inkomsten, de daadwerkelijke geldstromen dus.

Liquiditeitsprognose bestrijkt bepaalde periode

In een liquiditeitsbegroting raam je de hoeveelheid liquiditeiten van het bedrijf over een van tevoren vastgestelde periode, bijvoorbeeld 1 of 2 jaar. Veel korter dan 1 jaar heeft geen zin, want die begroting moet inzicht geven in de toekomstige verwachtingen. Als je een kwartaal zou kiezen, is er weinig toekomst en weinig tijd om eventuele problemen op te lossen.

Binnen die periode van 1 of 2 jaar kun je dan de mutaties berekenen per maand. Zo kan er van maand tot maand een prognose gemaakt worden van de verwachte hoeveelheid liquiditeiten. En let op, het is een verwachting, het is niet de realiteit.

Hoe ziet de liquiditeitsprognose eruit?

Er zijn meerdere manieren om een liquiditeitsbegroting op te stellen, maar een veelgebruikte vorm maakt gebruik van drie verschillende soorten inkomsten en uitgaven.

  1. cash (lees geld) als gevolg van dagelijkse bedrijfsactiviteiten zoals inkopen en ontvangen omzet uit verkoop.
  2. cash uit investeringen die een bedrijf heeft gedaan zoals de investeringen in bedrijfshuisvesting of apparatuur. De verkoop hiervan kan bijvoorbeeld geld opbrengen.
  3. cash uit financiering komt voort uit financieringsactiviteiten. Dit zijn o.a. de geldstromen van en naar schuldeisers (leningen, rente) en het aandelenkapitaal.

Door alle verwachte geldstromen bij elkaar op te tellen kun je zien hoe je cashpositie naar verwachting zal gaan verlopen.

Gebruik en controle van een liquiditeitsprognose

Vergelijk na het opstellen van de liquiditeitsprognose de netto toename in cash met je huidige cashpositie. Zo kun je zien hoe liquide je naar verwachting zal zijn in de toekomst en of het dus verstandig is om nog maatregelen te treffen. Bijvoorbeeld een lening sluiten.

Probeer als ondernemer regelmatig de begrote cijfers over een bepaalde periode te vergelijken met de werkelijke netto toename in cash in die periode. Zo kun je zien of verwachtingen realistisch waren en maak je vervolgens nog nauwkeuriger schattingen.

Over de schrijver
Rien van der Wilt studeerde wiskunde, economie en financial accounting. Hij is de oprichter van Boekhoudbedrijf voor MKB, een online administratiekantoor. Woonplaats maak dus niet uit. Een intake kan middels bezoek, maar als je ver weg woont is intake via telefoon of video verbinding handiger. Privé: echtgenoot, vader, opa, hardloper, skiër, vrijwilliger.
Reactie plaatsen