Groei van je bedrijf; in 4 maanden meer geld
14 juli 2015 
in Groei

Groei van je bedrijf; in 4 maanden meer geld

Een van de grootste belemmeringen voor de groei van je bedrijf, is het gebrek aan geld. Geld om de uitbreiding van de activiteiten te ondersteunen. Om de groei van je bedrijf te financieren is extra werkkapitaal nodig voor meer loonkosten, een hoger debiteurensaldo, meer voorraden en meer machines.

Waar krijg je werkkapitaal voor de groei van je bedrijf? Banken worden kort gehouden door regelgeving en financiering met behulp van familie is evenmin eenvoudig. Bovendien is de rente van een lening al snel 7 of 8%.

Eén van de goedkoopste manieren om de groei van je bedrijf te financieren is de optimalisatie van werkkapitaal. Je kunt al merkbare resultaten bereiken binnen 3 tot 4 maanden. Dit is actueel nu de groei in Nederland aantrekt.

Rol werkkapitaal voor de groei van je bedrijf

Werkkapitaal is een belangrijk cijfer voor zowel gevestigde als startende ondernemers. Vaak maakt deze post meer dan 50% uit van het balanstotaal.

De naam is misleidend. Die suggereert dat het een soort eigen vermogen is. Dat is het niet, in tegendeel, het legt beslag op het vermogen en het vermindert het saldo op jouw bankrekening. Een groot werkkapitaal belemmert daarom de groei van je bedrijf.

Het is het belangrijk (en voordelig) om het werkkapitaal van je bedrijf zo klein mogelijk te houden!

Wat is werkkapitaal

Werkkapitaal is de smeerolie voor jouw bedrijf. Het zijn de noodzakelijke uitgaven die je moet doen om jouw bedrijf te laten functioneren. Uiteraard heb je meer werkkapitaal nodig bij groei van je bedrijf.

Het bruto werkkapitaal is de omvang van de vlottende activa:

 • de voorraden grondstoffen,
 • de voorraden producten,
 • de hoeveelheid onderhanden werk,
 • de vorderingen op afnemers (debiteuren),
 • de kas- en banktegoeden.

Je hebt voorraden om schommelingen in de aanvoer of verkoop op te vangen en je hebt debiteuren omdat jouw klanten niet direct bij levering betalen.

Het netto werkkapitaal is het bruto werkkapitaal vermindert met de vlottende passiva: crediteuren, te betalen belastingen en rekening-courant krediet.

Vrijmaken werkkapitaal voor de groei van je bedrijf

Waarom is het werkkapitaal van een goed georganiseerd bedrijf zo klein mogelijk? Dat is gemakkelijk te zien als je naar de belangrijkste posten kijkt:

 • Voorraden grondstoffen en producten zijn nodig om schommelingen in aanvoer en verkoop op te vangen. In grote voorraden gaat echter veel geld zitten, het vraagt (soms dure) opslagcapaciteit en als voorraden te lang liggen kunnen ze incourant worden. Een goed georganiseerd bedrijf minimaliseert de voorraden door scherpe planning en goede logistiek.
 • Onderhanden werk zijn geleverde diensten of producten die nog niet gefactureerd zijn. Daarvoor heb je inkoopkosten en misschien loonkosten gemaakt. Deze kosten zijn te verminderen door snel te factureren in combinatie met gedeeltelijke voorruitbetaling.
 • Vorderingen op afnemers (debiteuren) die te lang openstaan verhogen het debiteurenrisico en het aantal wanbetalers, en dwingen je om een groter beroep te doen op bankkrediet. Een goed facturatieproces beperkt het debiteurensaldo.

Voor wat betreft de vlottende passiva, is in feite alleen de post crediteuren enigermate te beïnvloeden. Schulden aan crediteuren is een vorm van renteloos krediet. Dat maximaliseer je als je jouw crediteuren pas op de uiterste betaaldatum betaald. Daarnaast is het soms mogelijk bij grote aankopen een langere betaaltermijn te bedingen.

Het goed beheersen van debiteuren, voorraden en crediteuren levert het geld voor de groei van je bedrijf!

Kengetallen voor het werkkapitaal

Je kunt het werkkapitaal van je bedrijf beoordelen met enkele kengetallen (verhoudingsgetallen). Kengetallen zijn nuttig om bedrijven onderling te vergelijken. Of om de ontwikkeling van jouw eigen bedrijf in de loop van de tijd gemakkelijk te kunnen volgen. Het is gebruikelijk om het werkkapitaal te beoordelen aan de hand van de volgende 4 kengetallen:

 1. Het netto werkkapitaal = vlottende activa – vlottende passiva. Als het netto werkkapitaal positief is, is er geld genoeg om de facturen te betalen.
 2. De werkkapitaalratio = netto werkkapitaal gedeeld door het balanstotaal. Een gebruikelijke waarde is 0,2 tot 0,5. Wees op je hoede als de waarde hoger is (tenzij dit veroorzaakt wordt door een groot banksaldo). Voor de financiering van de groei van je bedrijf maakt het nogal wat uit of de waarde 0,2 is of 0,5!
 3. De current ratio = vlottende activa gedeeld door de vlottende passiva. Deze ratio moet een waarde >1 hebben. Gebruikelijk is 1,2 tot 1,5. Als de waarde >1 is, geeft dat aan dat een bedrijf op korte termijn zijn schuldeisers kan betalen.
 4. De quick ratio = vlottende activa minus voorraden gedeeld door de vlottende passiva. Dit is een variant op de current ratio. De voorraden worden veiligheidshalve niet meegerekend in de veronderstelling dat ze niet op korte termijn verkocht kunnen worden. De waarde moet in de buurt van de 1 liggen.

Deze kengetallen hebben wel beperkingen. Er wordt geen rekening gehouden met debiteuren die oninbaar zijn of met incourante voorraden. Je kunt daarmee rekening houden door toevoegen van kengetallen voor voorraden en debiteuren.

Over de schrijver
Rien van der Wilt studeerde wiskunde, economie en financial accounting. Hij is de oprichter van Boekhoudbedrijf voor MKB, een online administratiekantoor. Woonplaats maak dus niet uit. Een intake kan middels bezoek, maar als je ver weg woont is intake via telefoon of video verbinding handiger. Privé: echtgenoot, vader, opa, hardloper, skiër, vrijwilliger.
Creditpay
Door

Creditpay

op 24 Sep 2018

Heⅼlo, i think tuat i saw yߋu visited my site ths i came to “return the favor”.I ɑm attempting to fіnd things too improve my web site!І suppose its oк to use ѕome of your ideas!!

Rien van der Wilt
Door

Rien van der Wilt

op 27 Sep 2018

Yes, ideas are OK, but I do not lijke it when you copy items.

Creditpay
Door

Creditpay

op 10 Oct 2018

Howdy! Somеone in my Facebook grpup shared thiѕ sife wikth us so Іcamе to giѵe it a ⅼook. I'm definitelʏ lovving the information. I'm bookmarking annd will be twеeting thіs to my followers! Suρerb blog and outstanding design.

Rien van der Wilt
Door

Rien van der Wilt

op 10 Oct 2018

Thanks for the compliment.

Reactie plaatsen