Meerwerk in de bouw; 7 praktische tips om snel betaald te krijgen
27 december 2019 

Meerwerk in de bouw; 7 praktische tips om snel betaald te krijgen

Meerwerk betaald krijgen zonder lastige discussies met de klant. Dat is belangrijk voor aannemers, schilders, installateurs,  enz. Wij hebben in onze praktijk nogal wat ondernemers in de bouw. We horen regelmatig dat ze ernstig verschil van mening hebben met hun opdrachtgevers over meerwerk.

In praktijk blijkt meerwerk vaak de aanleiding tot bouwgeschillen en verliezen op debiteuren.

Meerwerk betaald krijgen zonder discussie

Het is belangrijk om door jou uitgevoerde meerwerk betaald te krijgen zonder discussie. Die discussies zijn vervelend en ze kosten je veel tijd en geld. Vaak wordt uiteindelijk (een deel van) het meerwerk niet betaald.

En na afronding van het project blijft er een ontevreden klant achter. Uit onderzoek is bekend dat zo’n klant  zijn werkelijke of vermeende slechte ervaringen aan ongeveer 8 anderen verteld. Een tevreden klant vertelt dat aan slechts 2-3 anderen.

Wat is meerwerk?

Meerwerk is werk dat uitgaat boven de in het bestek of overeenkomst beschreven verplichting van jou ten opzichte van je klant. Dus als jouw klant iets wil toevoegen of veranderen aan het afgesproken werk, spreek je van meerwerk.

Stelpost of meerwerk?

Er zijn 2 soorten stelposten.

De 1e soort stelpost waarbij de klant op de invulling weinig tot geen invloed meer heeft, moet je beschouwen als een afgegeven richtprijs.  Zo’n stelpost neem je op als bij het sluiten van de overeenkomst van een bepaald gedeelte de prijs niet of slechts grof is te bepalen. Als je een richtprijs hebt bepaald, dan mag je deze richtprijs met niet meer dan 10% overschrijden, tenzij jij jouw klant tijdig voor de waarschijnlijkheid van een verdere overschrijding hebt gewaarschuwd.

De 2e soort stelpost waarbij de opdrachtgever nog veel invloed heeft, betreft een verandering of toevoeging in het overeengekomen werk (meerwerk). Bijvoorbeeld de stelpost voor de kosten van een nog door de klant te kiezen keuken. De extra kosten kunnen uiteraard gefactureerd worden.

Kosten van meerwerk factureren

Jij kunt de kosten van meerwerk alleen in rekening brengen als je jouw klant vooraf hebt verteld dat de veranderingen extra kosten met zich mee brengen en je moet ook inzicht geven in de hoogte van die kosten. Zie artikel 7:755 BW. Doe je dat niet? Dan hoeft jouw klant de extra kosten niet te betalen.

Het geldt niet als jouw klant zelf had moeten begrijpen dat zijn wensen zouden leiden tot extra kosten. Dit is ook afhankelijk van zijn kennis op dit gebied. En dit leidt gemakkelijk tot verschil van mening.

Het moge duidelijk zijn dat je bij meerwerk maar beter vooraf duidelijk en schriftelijk afspraken kunt maken.

Praktische tips om meerwerk betaald te krijgen

  1. De offerte is belangrijk, dat is het startpunt. Als die onduidelijk is, is ook onduidelijk of afwijkt van de afspraken. Beschrijf in de offerte daarom nauwkeurig welke resultaten jij gaat leveren voor de aangeboden aanneemsom. Beschrijf ook eventuele zaken die jij niet gaat doen, bijvoorbeeld afval afvoeren of bouwvergunning aanvragen.
  2. Als een klant aanpassingen wil op de goedgekeurde overeenkomst of op het bestek, beschrijf dan die aanpassingen, en laat je klant dat ondertekenen of schriftelijk bevestigen. Daarmee heb je een bewijs van de aanpassingen.
  3. Als de aanpassingen extra kosten met zich meebrengen, maak dan een begroting van die kosten. Laat vervolgens die begroting ondertekenen door de klant. En als de extra kosten nog niet te begroten zijn geef dan schriftelijk aan dat de extra kosten nog onduidelijk zijn en waar de uiteindelijke kosten vanaf hangen.
  4. Meer werk kan leiden tot uitloop van de planning. Die uitloop moet je vooraf melden en de kosten ervan opnemen in de kosten van het meerwerk. Overigens, moet je als aannemer of installateur altijd rekening houden met enig meerwerk. Pas wanneer het meerwerk aanzienlijk wordt, zeg meer dan 10% van de aanneemsom, kan er sprake zijn van recht op termijnverlenging.
  5. Moet meerwerk altijd worden uitgevoerd? In principe wel. Er zit wel een grens aan die verplichting. Als het totaal van de extra kosten wegens meerwerk boven een bepaalde grens (zeg 15% van de aanneemsom) komt, lijkt er een redelijke grond om  het meerwerk te weigeren. Maar waarom zou je meerwerk weigeren als je er een gezonde marge op hebt? Het is denkbaar dat jij meerwerk mag weigeren als daardoor jouw planning onredelijk wordt verstoord. In ieder geval heb je dan recht op termijnverlenging.
  6. Mag jij het meerwerk opschorten bij onenigheid over de prijs? Stel dat je vooraf geen overeenstemming bereikt over de prijs van het meerwerk. Of jouw klant is van mening dat wat jij meerwerk noemt onderdeel is van de opdracht. Mag je dan het werk opschorten? Als de prijs marktconform is en het belang voor jou is groot, dan mag je het werk opschorten. Als in redelijkheid aangenomen kan worden dat jij prijsovereenstemming  zal bereiken en jouw klant ook gaat betalen, dan mag dat niet. Het mag ook niet als het prijsverschil gering is. Je kunt dan schriftelijk bezwaar maken en aankondigen dat je bijvoorbeeld een arbitrage procedure gaat starten.

Advies voor ondernemers in de bouw

Je ziet dat het maken van duidelijke en schriftelijke afspraken met jouw klant van groot belang is. Wij wijzen de ondernemers in de bouw onder onze klanten daarop. En omdat wij veel ervaring hebben met aannemers, installateurs, enz. kunnen we ze vaak daarbij helpen.

We helpen je dus niet alleen met de boekhouding en belastingen. Dat is de basis en die moet in orde zijn. Maar wij helpen je met alles wat bijdraagt aan gezonde financiën en winst.

Over de schrijver
Rien van der Wilt studeerde wiskunde, economie en financial accounting. Hij is de oprichter van Boekhoudbedrijf voor MKB, een online administratiekantoor. Woonplaats maak dus niet uit. Een intake kan middels bezoek, maar als je ver weg woont is intake via telefoon of video verbinding handiger. Privé: echtgenoot, vader, opa, hardloper, skiër, vrijwilliger.
Reactie plaatsen