Vrijblijvend adviesgesprek
Nu aanmelden

Meld je aan voor een vrijblijvend adviesgesprek!

Overweeg je om je administratie uit te besteden? Vraag dan nu een vrijblijvend adviesgesprek aan. Wij kijken dan direct mee naar de mogelijke besparingsopties!

Zakelijk en privé

Als ondernemer gebruik je je werkkamer, auto, laptop, mobile, enz. zowel zakelijk als privé. Hier vind je uitleg over de fiscale gevolgen van dit gemengd gebruik.

Terbeschikkingstellingsregeling; heb jij er mee te maken?

De terbeschikkingstellingsregeling (TBS) is een fiscale regeling. Deze  is vaak van toepassing als iemand vermogensbestanddelen ter beschikking stelt aan een vennootschap of een onderneming. Het inkomen uit privévermogen wordt dan belast in box 1 in plaats van in box 3. In het algemeen wordt privé vermogen belast in box 3 (veel voordeliger).

In dit artikel leggen we uit wanneer de regeling van toepassing is en wat de fiscale gevolgen zijn. Doe er je voordeel mee!

Veel ondernemers en hun fiscale partner zijn nauwelijks op de hoogte met deze regeling. Zij worden dan achteraf verrast door de gevolgen. Voorkom dus een vervelende verrassing van de belastingdienst en pak dit op de juiste wijze aan. Of laat ons het voor je doen.

Wanneer is de terbeschikkingstellingsregeling van toepassing?

De regeling  geldt als je privé vermogen ter beschikking stelt voor behalen van opbrengsten uit onderneming of uit nevenwerkzaamheden van:

 •  je fiscale partner,
 • de minderjarige kinderen van je fiscale partner,
 • jouw minderjarige kinderen, of
 • van bedrijven waarin zij of jij een aanmerkelijk belang hebben / heeft.

Een lening aan / van een onafhankelijke derde valt nooit onder de terbeschikkingstellingsregeling regeling.

Achtergrond van de terbeschikkingstellingsregeling

De regeling is opgenomen in de wet inkomstenbelasting 2001. De bedoeling is om te voorkomen vermogensbestanddelen die normaal in box 1 belast worden, geplaatst worden in box 3.

Neem als voorbeeld een bedrijfspand in eigendom van een privé persoon. Als dat pand zou verhuurd worden aan een onderneming van zijn  of haar partner, kan de onderneming de huur volledig aftrekken terwijl de opbrengst bij die privé persoon vrijwel onbelast blijft in box 3. Om dit soort constructies te voorkomen, is de terbeschikkingstellingsregeling ingevoerd.

Zie ook de artikelen 3.90, 3.91 en 3.92 van de wet IB 2001.

Gevolgen van de terbeschikkingstellingsregeling

De opbrengsten uit privé vermogen (huur, rente, ….) worden belast alsof dat ondernemingsvermogen is, dus onder het progressieve belastingtarief van box 1. Daartegenover staat dat kosten en boekverliezen aftrekbaar zijn in box 1. Er geldt een vrijstelling (in 2019 12%).

De regeling is onaantrekkelijk als je een pand verhuurt waarop je in de toekomst een waardestijging verwacht. Die waardestijging wordt dan belast met maximaal 52% in box 1 in plaats van met 1,2% uit box 3.

De regeling is aantrekkelijk als je verliezen leidt op een lening, want die verliezen zijn dan aftrekbaar in box 1. Overigens, een lening waarop je al bij het afsluiten verliezen zijn te verwachten, is een “onzakelijke” lening. Een eventueel verlies op een dergelijke lening is niet aftrekbaar en de ontvanger van de lening mag de betaalde rente niet in aftrek brengen.

Voorbeelden terbeschikkingstellingsregeling

Voorbeeld 1

Lening aan je ondernemende echtgenoot.

Ben je op huwelijkse voorwaarden getrouwd? Dan valt de lening onder de terbeschikkingstellingsregeling. De ontvangen rente over die lening wordt belast in box 1

Voorbeeld 2

Lening aan een vennootschap waarin jij, je fiscale partner of een minderjarige kind van jou of je fiscale partner een aanmerkelijk belang heeft.

Ben je in gemeenschap van goederen getrouwd? Dan geven je fiscale partner en jij elk de helft van de rente op die lening aan in box 1.

Bent je niet in gemeenschap van goederen getrouwd en behoorde de bezittingen tot jouw vermogen? Dan moet jij de volledige rente aangeven in box 1.

Voorbeeld 3

Man ondernemer en gebruikt pand uit gezamenlijk privé bezit.

Getrouwd in gemeenschap van goederen? Geen terbeschikkingstellingsregeling, je moet kiezen of je het pand rekent tot privé- of ondernemingsvermogen.

Ben je op huwelijkse voorwaarden getrouwd? Aandeel partner valt onder terbeschikkingstellingsregeling, aandeel man toerekenen aan privé- of ondernemingsvermogen.

Voorbeeld 4

Man en vrouw hebben samen een Vof, winstverdeling 70% -30%, vrouw eigenaar pand.

Getrouwd in gemeenschap van goederen? Geen toepassing terbeschikkingstellingsregeling.

Getrouwd op huwelijkse voorwaarden? Terbeschikkingstellingsregeling van toepassing bij vrouw voor 70%, 30% gebruikt ze in de eigen onderneming.

Je ziet, als je (de partner van een ) ondernemer bent, krijg je gemakkelijk te maken met de terbeschikkingstellingsregeling. Regel dit goed of laat ons het voor je doen.

Ongebruikelijke terbeschikkingstellingsregeling

Als jij op ongebruikelijke wijze vermogensbestanddelen ter beschikking stelt voor ondernemingsactiviteiten of nevenwerkzaamheden, leidt een ruimere kring van personen tot toepassing van de terbeschikkingstellingsregeling. De groep van de hierboven genoemde personen wordt dan uitgebreid met alle bloed- en aanverwanten in de rechte lijn van jou en je fiscale partner.

Het begrip ongebruikelijk moet worden uitgewerkt in de rechtspraak. Een belangrijk gegeven is of de transactie zich ook tussen derden zou kunnen voordoen. Onzakelijk handelen, hoeft overigens met name in familierelaties niet ongebruikelijk te zijn.

Meer handige informatie?

Bovenstaande informatie zorgt ervoor dat je herkent als de terbeschikkingstellingsregeling van toepassing is. Als je zeker wil weten dat dit goed geregeld is, overweeg dan om ons in te schakelen. Wij zorgen ervoor dat alles in orde is en jij houdt meer tijd over voor je klanten.

Meer handige informatie? Lees onze blogs of vraag het ons.

Hobby als bron van inkomen; hoe zit dat fiscaal?

Hobby als bron van inkomen? Dat kan! Hobby is primair vrijetijdsbesteding, een liefhebberij. Heb je een tijd- en geldverslindende vrijetijdsbesteding? Dan zal de belastingdienst stellen dat het een “hobby “ is, dus kosten niet aftrekbaar en inkomsten vrijgesteld.

Of verdien je er regelmatig geld mee? Dan krijg je mogelijk te maken met de Belastingdienst. Je moet dat dan wel goed regelen, want dat kan je veel geld besparen. Of laat ons dat voor je doen.

Hobby als bron van inkomen?

Wordt jouw hobby zo langzamerhand meer dan een hobby? Verdien je er zelfs regelmatig geld mee? Dan ligt hobby als bron van inkomen binnen handbereik. En de Belastingdienst zal meestal snel van mening zijn dat er sprake is van inkomen en belasting moet worden geheven!

Je wordt dan “resultaatgenieter” of misschien wel  ondernemer. Je krijgt dan verplichtingen, maar zeker als ondernemer ook belastingvoordelen.

Bron van inkomen?

Als de Belastingdienst vindt dat je belasting moet betalen, moet er sprake zijn van een bron van inkomen. Dat is het geval als:

 • er een organisatie van kapitaal en arbeid is,
 • jouw activiteiten zich afspelen in het economisch verkeer,
 • je beoogt om voordeel te halen uit je activiteiten,
 • je duurzaam winst kunt verwachten.

Dat is bijvoorbeeld niet het geval als jouw activiteiten alleen in de hobby- of familiesfeer liggen. Buig er daarom niet te snel in mee als jouw hobby als bron van inkomen wordt aangemerkt.

Hobby of bron van inkomen

Overbodige spullen verkopen op marktplaats.nl is misschien wel de eenvoudigste bijverdienste. Kun je ongestoord je gang gaan of moet je je melden bij de Belastingdienst?

Zodra de opbrengsten uit jouw hobby structureel groter zijn dan je kosten zal de Belastingdienst meestal stellen dat sprake is van een bron van inkomen. De opbrengst is dan belast en mogelijk moet je btw gaan rekenen op je verkopen!

Voorbeeld 1

Je verkoopt je eigen spullen op marktplaats.nl of op een vrijmarkt. Dit zijn incidentele opbrengsten door verkoop van spullen die niet speciaal voor de verkoop zijn aangeschaft. Fiscaal is dit geen bron van inkomen.

Voorbeeld 2

Je hebt een serieuze hobby, je besteedt er veel tijd en geld aan. Je koopt regelmatig spullen voor je hobby en je verkoopt zaken die dubbel zijn of waarvoor je geen belangstelling meer hebt. Door je expertise herken je incidenteel een “koopje” en die verkoop je meestal met winst.

Je hobby brengt regelmatig wat op maar je maakt ook veel kosten. Het eindresultaat is negatief of bescheiden. Ook hier zijn de inkomsten onbelast en de kosten niet aftrekbaar.

Voorbeeld 3

Je bent leraar kunstgeschiedenis met een grote kennis van antiek. In je vrij tijd bezoek je vaak vrijmarkten en dergelijke. Ook je vakanties besteed je aan het bezoeken van bekende markten tot in buitenland toe.

In eerste instantie was het een hobby van jou om koopjes te vinden voor in je eigen huis. Maar nu heb je daar al lang geen ruimte meer voor. Je koopt het hele jaar door antieke voorwerpen die aantrekkelijk geprijsd zijn. Door je expertise ken je de afzetkanalen om die voorwerpen weer met winst te verkopen.

Deze hobby is zeer waarschijnlijk uitgegroeid tot een bron van inkomen. Je moet het resultaat aangeven in je aangifte IB.

Tip: aanloopkosten van een rendabele hobby

Heb jij een uit de hand gelopen hobby? En zijn binnen afzienbare tijd structurele opbrengsten te verwachten die de Belastingdienst als bron van inkomen gaat beschouwen? Registreer goed alle aanloopkosten en bewaar bonnetjes en facturen.

In het eerste jaar als ondernemer mag je verliezen uit de aanloopfase van uw onderneming in aftrek brengen. De aanloopfase is de periode van vijf jaar voor het startjaar als ondernemer.

Ondernemer of resultaatgenieter

Zodra de Belastingdienst stelt dat jouw hobby een bron van inkomen is geworden, moet je inkomstenbelasting betalen over het resultaat. Het maakt dan veel uit of de belastingdienst je ziet als ondernemer of als resultaatgenieter.

Als er geen sprake is van ondernemerschap maar jou nevenactiviteiten wel rendabel zijn, geniet je “inkomsten uit overig werk”. Je bent dan bij de Belastingdienst bekend als “resultaatgenieter”.

Het resultaat van jouw activiteiten wordt berekend alsof je ondernemer bent. Maar je hebt geen recht op voordelige ondernemersregelingen als de zelfstandigenaftrek, MKB-vrijstelling of investeringsaftrek. Dat kan betekenen dat je een aftrekpost van meer dan €10.000 per jaar misloopt.

Wanneer ondernemer voor de inkomstenbelasting?

Voor de bepaling of je ondernemer bent, moet je positief scoren op de meeste van de volgende punten:

 • structurele winst en omvang van de winst,
 • risico,
 • kapitaalinzet,
 • reclame en acquisitie,
 • aantal opdrachtgevers.

Dit is enigszins vaag en het zal meestal een kwestie zijn van beoordelen van de feiten. Voor uit de hand gelopen hobby’s wordt je zelden aangemerkt als ondernemer.

Je kunt dat wel beïnvloeden. Door je nevenactiviteiten op een enigszins andere wijze in te richten, maak je vaak meer kans om als ondernemer aangemerkt te worden. Wij adviseren onze potentiële klanten altijd bij inrichting van hun nevenactiviteiten en het melden bij de Belastingdienst.

Administratieve verplichtingen van resultaatgenieters

Als resultaatgenieter kun je de kosten die je maakt voor je werkzaamheden aftrekken. Voor zaken als de aanschaf en het gebruik van een auto, het uitvoeren van werkzaamheden en de aanschaf en het gebruik van een pand, gelden dezelfde regels als voor ondernemers.

Je hoeft geen echte boekhouding bij te houden van opbrengsten en kosten uit overig werk. Je moet wel gegevens over deze opbrengsten en kosten op aanvraag en bij controle verstrekken. Het is daarom belangrijk dat je deze gegevens bewaart.

Als je voor de inkomstenbelasting resultaatgenieter bent (en dus geen ondernemer), kunt je nog wel ondernemer zijn voor de btw. In dat geval moet je wel een administratie bijhouden.

Wanneer ondernemer voor de btw?

Voor de btw ben je ondernemer als je zelfstandig een bedrijf of een beroep uitoefent. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van een eenmanszaak, een maatschap of een bv. Voor de btw maakt het niet uit. Ook een stichting of vereniging kan ondernemer zijn voor de btw.

Als je ondernemer voor de btw bent, ontvangt je na inschrijving bij de KvK een btw-identificatienummer. Je krijgt dan meestal elk kwartaal een verzoek om btw aangifte te doen.

Soms geen btw aangifte

Maar zelfs als iemand ondernemer voor de btw is, hoeft hij misschien geen btw te betalen. Bijvoorbeeld als het te betalen bedrag aan btw gering is. Je kunt dan gebruik maken van de kleineondernemersregeling voor de btw.

Je hoeft evenmin aangifte te doen als er een btw-vrijstelling van toepassing is.

In Nederland zijn er beroepen in bepaalde branches of specifieke werkzaamheden die zijn vrijgesteld van omzetbelasting. Zo hoeven medisch specialisten die handelingen verrichten om de individuele mens te helpen vaak geen btw af te dragen.

Let wel: het is altijd aan de Belastingdienst (en niet aan jou) om te bepalen of je wel of geen btw hoeft af te dragen.

Besparen op belastingen?

Zoals je ziet is het een groot verschil of je een hobby hebt of een bron van inkomen. En als is vastgesteld dat sprake is van een bron van inkomen, wordt je dan gezien als resultaatgenieter of als ondernemer?

Voor ondernemers kunnen de belastingvrijstellingen meer dan €10.000 per jaar bedragen. En dit is nog maar een van de punten waarop je belasting kunt besparen.

Op onze website vind je tal van mogelijke aftrekposten waarmee wij vele mkb-bedrijven (zzp / vof / BV / klein MKB) helpen.

Vrijblijvend adviesgesprek?

Wil je meer weten over onze dienstverlening? Bel ons of mail ons. Of laat hiernaast je gegevens achter en wij nemen snel contact met je op.

Privégebruik zakelijke goederen; hoe zit dat fiscaal?

Met privégebruik bedoelen we het gebruik van goederen van je bedrijf voor privé doelen. Bijvoorbeeld, als je voor je bedrijf  een auto of een laptop koopt, zal je die in het algemeen ook wel eens privé gebruiken.

Wat zijn de fiscale gevolgen? Hoe behandel je dat correct in je boekhouding? Onze klanten weten altijd wel dat je voor het privé rijden in een auto van de zaak een bijtelling bij je inkomen krijgt. Dat privé gebruik van een laptop of smartfoon van de zaak ook fiscale gevolgen heeft, is minder bekend.Lees meer

Consumpties onderweg; wanneer zakelijk voor zzp-er?

Wanneer zijn consumpties onderweg (maaltijden, koffie, ….) zakelijk voor een zzp-er? Dat is van belang voor de aftrekbaarheid.

De hoofdregel voor aftrek van kosten is erg eenvoudig: Aftrekbaar zijn alle kosten die nodig zijn voor de uitoefening van je bedrijf en op zakelijke overwegingen berusten. Dat geldt ook voor kosten die op onjuiste of onverstandige overwegingen berusten.

Aftrekbare kosten verlagen de winst van je bedrijf. En een lagere winst leidt tot een lagere aanslag inkomstenbelasting. Maar blijf kritisch op je uitgaven want aftrekbaar of niet, van kosten maken word je armer!

Consumpties onderweg nooit helemaal aftrekbaar

De uitgaven voor consumpties onderweg bevatten altijd een persoonlijk element. Daarnaast is er mogelijk sprake van extra uitgaven voor een zakelijk doel. Vanwege het persoonlijke element gelden altijd aftrekbeperkingen:

 • geen aftrek voor de eerste €4.400 of naar keuze
 • aftrek beperkt tot 80% (73,5% voor 2017).

De vraag is nu wanneer consumpties onderweg een zakelijk doel dienen en er sprake is van extra uitgaven ten opzichte van de normale privé uitgaven die iedereen heeft. Want alleen dan mag je de kosten gedeeltelijk aftrekken voor de inkomstenbelasting en mag je de btw misschien terugvragen.

Consumpties onderweg voor werknemers

Er zijn weinig specifieke regels voor zzp-ers om te bepalen of consumpties onderweg als zakelijk beschouwd kunnen worden. Die zijn er wel voor werknemers.

Wat geldt voor werknemers behoeft niet te gelden voor zelfstandigen, maar je kunt er wel richtlijnen uit af leiden.

Eten en drinken met relaties

Bij eten en drinken met potentiële relaties mag je het zakelijke karakter veronderstellen. Je moet het wel aantonen! Schrijf daarom de namen van de relaties en de bedrijfsnamen op de factuur of in je agenda.

De hoogte van de uitgaven speelt nauwelijks een rol. Maar als de kosten in een volstrekte wanverhouding staan tot het nut dat zij voor je bedrijf kunnen hebben, kan de inspecteur de aftrek weigeren.

De btw over eten en drinken in horeca gelegenheden mag je nooit terugvragen.

Consumpties onderweg op een dienstreis

Voor consumpties onderweg van een werknemer op dienstreis mag het zakelijk karakter worden verondersteld.

Dit is niet zonder meer toepasbaar voor een zzp-er. Immers, een zzp-er werkt in het algemeen vanuit huis. Daarmee zou je iedere reis naar een opdrachtgever als dienstreis kunnen beschouwen. En daarmee zou je de kosten van elk kopje koffie onderweg als zakelijke kosten kunnen aftrekken.

Maar of dit bij controle geaccepteerd wordt, is nog maar de vraag. Het is een grijs gebied. En in deze situatie maak je als zzp-er geen extra kosten ten opzicht van een werknemer die op het NS-station privé een kopje koffie koopt.

Hoe zit het dan wel? Dat is een kwestie van redelijkheid en gezond verstand.

Als jij als zzp-er eenmalig een potentiële klant bezoekt op flinke afstand van je huisadres, mag je kleine consumpties onderweg als zakelijk beschouwen. Als je echter een 6-gangen maaltijd gaat nuttigen in je eentje onderweg, wordt het moeilijk om de zakelijke overwegingen aan te tonen.

En als jij periodiek naar een klant gaat voor de uitvoering van een opdracht, hebben die reizen hetzelfde karakter als woon-werk verkeer voor werknemers. Kosten voor consumpties onderweg zijn dan privé kosten.

Consumpties onderweg bij “overwerk”

Als een werknemer door zijn werk tussen 17.00 en 20.00 uur niet thuis kan eten, is er in elk geval sprake van een maaltijd met meer dan bijkomstig zakelijke belang.

Er is geen aanleiding om te veronderstellen dat hetzelfde niet zou mogen gelden voor een zzp-er. Als jij door je werk niet thuis kunt eten en daarom onderweg eet, maak je extra kosten om zakelijke overwegingen. Die kosten zijn dus aftrekbaar.

Hoogte van de bedragen

In geval van een dienstreis of overwerk kun je niet onbeperkt kosten voor consumpties onderweg opvoeren. Het moet enigszins vergelijkbaar zijn met wat een werknemer mag declareren in een vergelijkbare situatie. Een indicatie voor de bedragen kun je onder meer vinden in het reisbesluit voor ambtenaren. De vergoedingen zijn (2016, afgerond) als volgt:

 • kleine uitgaven overdag €4
 • een lunch €14
 • een avondmaaltijd €22.

Onder normale omstandigheden kun je deze bedragen aanhouden als richtlijn voor de aftrekbare bedragen.

Ga je een paar dagen naar het buitenland voor acquisitie dan gelden uiteraard andere regels, aangepast aan het prijspeil in dat land.

Factuur kwijt of onjuist? 5 tips voor kostenaftrek

Factuur kwijt en toch kostenaftrek? Om zakelijke kosten op te kunnen voeren of betaalde omzetbelasting (of btw) terug te kunnen vragen, heb je toch een factuur nodig?

Voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting moet je aannemelijk kunnen maken (niet bewijzen) dat het om zakelijke kosten gaat. Dat kan ook zonder factuur. Voor het terug vragen van betaalde omzetbelasting heb je echt een factuur nodig. Die factuur moet voldoen aan wettelijke eisen. In beide gevallen moet je corrigeren voor privé gebruik.

In alle geval dient minimaal bekend te zijn de datum van de levering, de identificatie van de leverancier en de aard en omvang van de geleverde diensten of producten. Als deze gegevens ontbreken is het zelfs niet mogelijk om vast te stellen dat het om zakelijke kosten gaat!

Bonnetje kwijt?

Facturen en bonnetjes zijn dus geld waard! Onze klanten kunnen gebruik maken van een handige app waarmee ze bonnetjes kunnen fotograferen en automatisch versturen naar hun administratie.

Desondanks raken onze klanten wel eens een bonnetje of factuur kwijt of krijgen onjuiste facturen. Betekent dit dan dat alle rechten op kostenaftrek en omzetbelasting terugvragen vervallen? Nee, zeker niet. Wij kennen alle mogelijkheden en passen die toe voor onze klanten.

1. Factuur op naam van jou persoonlijk

Een factuur behoort op naam van jouw bedrijf te staan anders kun je de omzetbelasting niet terugvragen. Heb je echter een eenmanszaak, dan worden jij en je bedrijf als één fiscale eenheid beschouwd. Je kunt de omzetbelasting gewoon terugvragen.

Is jouw onderneming een Vof of een BV? Dan voldoet deze factuur niet aan de eisen. Je mag de omzetbelasting niet terugvragen.

Wat nu als jij (in geval van Vof of BV) je goederen of diensten afneemt uit het buitenland? Dan wordt de btw naar jou verlegd. Volgens de wet moet je dan de binnenlandse omzetbelasting betalen en die mag je ook aftrekken als voorbelasting. Mag je dan in dit voorbeeld de omzetbelasting niet aftrekken? Dan zou de factuur wel geschikt zijn om omzetbelasting te betalen maar niet om terug te vragen!

In praktijk kun je zo’n onjuiste buitenlandse factuur gewoon meenemen in de aangifte omzetbelasting.

De aftrek voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting is geen probleem.

2. Factuur zonder naam en betaald van bankrekening

Een factuur die niet op naam staat, voldoet niet aan de regels voor een btw factuur, dus je mag de btw niet terugvragen. Er zijn enkele uitzonderingen:

 • bonnetjes van OV en taxi
 • brandstofbonnetjes voor auto’s (officieel: landvoertuigen)
 • bonnetje tot en met een bedrag van €100 inclusief omzetbelasting.

Je moet van dit soort anonieme bonnetjes wel een betalingsbewijs hebben. Dat kan een afschrijving zijn van je zakelijke of privé bankrekening.

In geval van een buitenlandse factuur is het onduidelijk. Gewoon meenemen in de omzetbelasting aangifte of 0% toepassen, heeft hetzelfde effect.

Kostenaftrek voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting is zonder meer toegestaan mits je een betalingsbewijs hebt.

3. Factuur kwijt, duidelijke betalingsgegevens

Als je een factuur kwijt bent, mag je de omzetbelasting niet terugvragen. Je kunt dan zelfs niet vaststellen hoeveel omzetbelasting in rekening is gebracht.

Uitzondering hierop zijn termijnbetalingen voor bijvoorbeeld energie en water. Op je dagafschrift staat vaak het termijnbedrag en het omzetbelasting bedrag van betreffende termijn. Deze omzetbelasting kun je terug vragen. Aan het eind van het jaar krijg je de jaarafrekening waarop het totale omzetbelasting bedrag staat. Het verschil tussen de totale omzetbelasting en reeds betaalde omzetbelasting over de termijnen kun je terugvragen.

Wat nu als je diensten afneemt in de vorm van een abonnement en je bent een factuur kwijt? Bijvoorbeeld, de glazenwasser van jouw bedrijfspand komt elke 6 weken langs en stuurt elke 6 weken dezelfde factuur.

Stel je bent een dergelijke factuur kwijt, dus één of meer van een reeks van 12 stuks? Wettelijk gezien mag je de omzetbelasting niet terugvragen. Waarschijnlijk kom je er mee weg als je dat wel doet. Je kunt ook een kopie factuur opvragen, maar bij bescheiden bedragen is dat relatief bewerkelijk

Voor de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting moet je de kosten aannemelijk kunnen maken. Die eis is minder streng dan die voor de omzetbelasting. Als je alleen over de betalingsgegevens op het dagafschrift beschikt, kan dat voldoende zijn. Je moet beschikken over een datum, de identificatie van de leverancier en de aard van de dienst of product.

Als je alleen over betalingsgegevens zijn de volgende vragen belangrijk:

 • is de aard van de dienst of product duidelijk,
 • kun je vaststellen op welk belastingjaar de kosten betrekking hebben.

Als het antwoord op beide vragen aannemelijk is, kun je de kosten in aftrek nemen voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Duidelijke voorbeelden zijn de kosten voor betalingsverkeer van je bank, de inschrijving bij de KvK , het lidmaatschap van een vakvereniging.

4. Factuur kwijt, betalingsgegevens niet eenduidig

Factuur kwijt en je hebt een betaling vanaf je zakelijke rekening aan bijvoorbeeld een bouwmarkt of een supermarkt.

Btw terugvragen mag al helemaal niet, maar wat kun je nog aftrekken als kosten voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting? Probleem is dat bij dergelijke winkels zoveel producten te koop zijn dat het zakelijke karakter van de producten op geen enkele wijze is af te leiden uit de betalingsgegevens. Aftrek voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting is moeilijk te verdedigen. En als aftrek als zakelijke kosten niet is toegestaan, zijn het privé uitgaven!

Stel nu dat je periodiek inkopen doet in een supermarkt voor de bedrijfskantine voor consumpties op de werkplek en maaltijden voor personeel en je bent een factuur kwijt. In dat geval kun je een regelmatig patroon van dergelijke uitgaven laten zien en daarmee aannemelijk maken dat het een zakelijke aanschaf is geweest. Aftrek voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting lijkt verdedigbaar en in een discussie met de belastingdienst zal er geen sprake zijn van opzet of grove schuld.

5. Factuur kwijt, betaling aan ondernemer zelf

In deze situatie kun je denken aan een factuur die de ondernemer contant betaald heeft en daarna vanaf zijn zakelijke rekening een betaling aan zichzelf gedaan heeft. Vervolgens is de betreffende factuur kwijt geraakt.

Deze uitgaaf kan op geen enkele manier als kosten geboekt worden. De enige mogelijkheid is om dit te boeken als privé opname.

Mogelijkheden om belasting te besparen

Je ziet dat als je een factuur kwijt bent, dat er soms toch mogelijkheden zijn voor aftrek van kosten. Op onze website vind je tal van mogelijke aftrekposten die je aanzienlijke belastingbesparingen kunnen opleveren.

Wij helpen al jarenlang mkb-bedrijven. Wij kennen de regels en assen die voor onze klanten toe.

Vrijblijvend adviesgesprek

Wil je meer weten over onze dienstverlening, vul dan nu onderstaande gegevens in en wij nemen snel contact met je op voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Zakelijk of prive? Goederen met gemengd gebruik

Zakelijk of prive, veel ZZP-ers en startende ondernemers moeten vaak die keus maken. Zij wonen en werken in één pand: zij hebben hun bedrijf of praktijk aan huis. Denk aan de fysiotherapeut met een praktijkruimte aan huis of de logopediste die klanten ontvangt op een zolderkamer van haar woning.

Hetzelfde geldt voor hun auto, computer of telefoon. Al die goederen worden zowel zakelijk als privé gebruikt.Lees meer

Werkruimte in je huurwoning aantrekkelijke aftrekpost

Let op: Met ingang van 1-1-2017 zijn de kosten van een niet-zelfstandige werkruimte niet meer aftrekbaar, zie artikel 3.16 lid 13 wet IB.

Maak je gebruik van werkruimte in je huurwoning en ben je ondernemer voor de inkomstenbelasting (eenmanszaak of Vof)? Dat kan onder bepaalde voorwaarden een zeer aantrekkelijke aftrekpost opleveren.

Bij kosten van de werkruimte in je huurwoning kun je denken aan:Lees meer

Kosten van een golfclub aftrekken van de winst

Kosten van een golfclub aftrekken van de winst van je onderneming  is niet eenvoudig. De belastinginspecteur ziet dit meestal als een privé uitgave. En alhoewel het in feite om bescheiden bedragen gaat, kijkt de belastinginspecteur scherp naar de belastingaangifte van ondernemers die de kosten van een golfclub aftrekken van hun winst en zo hun inkomstenbelasting verlagen.Lees meer

Pagina 1 van 212