Lijfrentepremies als aftrekpost; hoe werkt een lijfrente?

Lijfrentepremies als aftrekpost; hoe werkt een lijfrente?

Lijfrentepremies als aftrekpost blijven interessant, zelfs bij de huidige lage rente. Wij krijgen vaak vragen van onze klanten over lijfrenten en aftrekbaarheid van lijfrentepremies. We krijgen die vragen met name van mkb-ondernemers die hun oudedagsreserve willen of moeten verlagen.

Klanten die hun administratie en belastingen aan ons uitbesteden, helpen wij gratis met dit soort vragen. Wij adviseren die ondernemers zodat ze een goede keus kunnen maken die past bij hun situatie. Lees hoe tevreden onze klanten zijn.

Hoe werkt een lijfrente?

Een lijfrente is een manier om een aanvullend pensioen op te bouwen. Als de lijfrente dient voor bijvoorbeeld de eigen oude dag of voor nabestaanden na het overlijden van jou of je partner is de lijfrentepremie onder voorwaarden aftrekbaar van het inkomen in box 1.

De lijfrentepremies betaal je aan een verzekeraar of een bank in de opbouwfase van de lijfrente. Onder lijfrentepremies vallen niet alleen periodieke premies maar ook eenmalige koopsommen.

Op het moment dat je AOW krijgt, koop je met het opgebouwde tegoed een uitkeringsproduct. Je krijgt dan periodiek (maand, kwartaal, jaar) een bepaald bedrag uitgekeerd. Dat bedrag wordt belast in box 1.

Lijfrentepremies inleggen voor de opbouw

Een lijfrente kun je opbouwen via banksparen of via een lijfrentepolis van een verzekeraar.

Bij banksparen stort je de lijfrentepremies op een geblokkeerde spaarrekening. Dat bedrag blijft op de rekening staan tot je met pensioen gaat. Over het saldo keert de bank (een heel klein beetje) rente uit. De rente wordt bijgeschreven op je lijfrentespaarrekening.

Bij banksparen bestaat ook een beleggingsvariant. De lijfrentepremies worden dan belegd in plaats van gespaard.

Een andere manier is om de lijfrentepremies via een lijfrentepolis te betalen aan een verzekeraar. Ook de verzekeraar vergoedt rente over de inleg. De rente is echter afhankelijk van de opbrengsten uit beleggingen. Vaak kun je kiezen voor een gegarandeerd rendement.

Voordeel van lijfrentepremies aftrekken

Als je voldoet aan een reeks van voorwaarden mag je de lijfrentepremies aftrekken van je belastbaar inkomen in box 1. Je betaalt dus belasting over een lager inkomen. Op het moment dat de lijfrente tot uitkering komt, moet je belasting betalen over de uitkeringen. Als je op het moment van uitkering een lager tarief belasting betaalt dan bij inleg, betaal je in totaal minder belasting.

Daarnaast hoef je geen box 3 heffing te betalen over het gespaarde bedrag.

Voorwaarden voor aftrek lijfrentepremies

Om voor aftrek in aanmerking te komen, moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Je betaalt zelf de lijfrentepremies
  • Je hebt onvoldoende pensioen opgebouwd (je hebt dan jaarruimte of reserveringsruimte)
  • De premies dienen voor een (tijdelijke) oudedagslijfrente, een nabestaandenlijfrente of bij een bank een uitkering in termijnen
  • Je betaalt de lijfrentepremies aan in Nederland gevestigde professionele verzekeraar, pensioenfonds, bank of beleggingsinstelling (er zijn 2 uitzonderingen).

De kosten voor bemiddeling, gesprekken en advies zijn geen lijfrentepremies. Deze kosten moeten apart in rekening worden gebracht en zijn niet aftrekbaar.

Aftrek van lijfrentepremies is gemaximeerd

Premies en stortingen voor lijfrenten inclusief toename van de oudedagsreserve van ondernemers zijn beperkt aftrekbaar. De beperking geldt voor alle soorten lijfrenten + oudedagsreserve samen. De maximumaftrek is afhankelijk van de persoonlijke omstandigheden.

Aftrek is mogelijk op grond van de jaarruimte en/of de reserveringsruimte. De jaar- en reserveringsruimte kun je berekenen met de rekenhulp lijfrentepremie op de site van de belastingdienst.

Ben jij ondernemer? Dan is het soms extra aftrek mogelijk bij omzetting van de Oudedagsreserve en/of stakingswinst in een lijfrente.

De jaarruimte

De jaarruimte 2015 biedt een mogelijkheid voor aftrek van lijfrentepremie als je:

  • op 1 januari 2015 nog niet de AOW leeftijd hebt bereikt èn
  • in het voorgaande jaar (2014) geen of onvoldoende pensioen opbouwde.

De maximale jaarruimte 2015 bedraagt €12.153.

De reserveringsruimte

De reserveringsruimte biedt de mogelijkheid van een inhaalaftrek als je de voorafgaande 7 jaar (dus 2008 – 2014) de jaarruimte niet of niet helemaal benut hebt. De reserveringsruimte is het totaal aan “gemiste” jaarruimte over die 7 jaar, berekend volgens de regels van die jaren.

De reserveringsruimte vervalt niet als je de AOW leeftijd bereikt. De reserveringsruimte 2015 is maximaal €7.052.

Als jouw reserveringsruimte groter is dan het maximum bedrag, gebruikt je de oudste inhaalmogelijkheid. De inhaalmogelijkheid uit latere jaren blijft dan bewaard voor volgende jaren .

Sancties bij afkoop of niet-naleven van het contract

Als je de contract voorwaarden niet naleeft gedurende de looptijd of als de verzekeraar, pensioenfonds, bank of beleggingsinstelling niet meer voldoet aan de voorwaarden, dan staan daarop zware sancties:

  • de waarde van de lijfrente wordt in het jaar van de overtreding progressief belast in box 1 , dus dat kan oplopen tot 52%,
  • bovendien ben je een rentevergoeding (revisierente) verschuldigd voor het achteraf ten onrechte verkregen belastinguitstel van 20% van de waarde van de lijfrente.

In totaal zou je dan misschien wel 72% belasting moeten betalen!

Belasting besparen

Je ziet dat het op de juiste manier omgaan met lijfrenten kan leiden tot aanzienlijke belastingenbesparing. Dit is nog maar een van de punten waarop jouw bedrijf kan besparen op belastingen.

Op onze website vind je tal van mogelijke aftrekposten terug die, mits je ze goed verwerkt in je administratie, je nog meer belastingbesparingen kunnen opleveren.

Ook besparen op belastingen?

Wij helpen mkb-bedrijven (ZZP / eenmanszaak / VOF / BV) met het besparen van belasting. Wij kennen alle actuele aftrekposten en passen die toe voor onze klanten.

Vaak is het te realiseren belastingvoordeel hoger dan onze scherpe maandtarieven. Wij helpen dan niet alleen besparen op belastingen, maar we ontzorgen je compleet op administratie- en belastinggebied.

Vrijblijvend adviesgesprek?

Wil je meer weten over onze dienstverlening? Bel ons of mail ons, of laat je gegevens achter en wij nemen contact met je op voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Over de schrijver
Rien van der Wilt studeerde wiskunde, economie en financial accounting. Hij is de oprichter van Boekhoudbedrijf voor MKB, een online administratiekantoor. Woonplaats maak dus niet uit. Een intake kan middels bezoek, maar als je ver weg woont is intake via telefoon of video verbinding handiger. Privé: echtgenoot, vader, opa, hardloper, skiër, vrijwilliger.
Reactie plaatsen