Terbeschikkingstellingsregeling; heb jij er mee te maken?
29 augustus 2016 

Terbeschikkingstellingsregeling; heb jij er mee te maken?

De terbeschikkingstellingsregeling (TBS) is een fiscale regeling. Deze  is vaak van toepassing als iemand vermogensbestanddelen ter beschikking stelt aan een vennootschap of een onderneming. Het inkomen uit privévermogen wordt dan belast in box 1 in plaats van in box 3. In het algemeen wordt privé vermogen belast in box 3 (veel voordeliger).

In dit artikel leggen we uit wanneer de regeling van toepassing is en wat de fiscale gevolgen zijn. Doe er je voordeel mee!

Veel ondernemers en hun fiscale partner zijn nauwelijks op de hoogte met deze regeling. Zij worden dan achteraf verrast door de gevolgen. Voorkom dus een vervelende verrassing van de belastingdienst en pak dit op de juiste wijze aan. Of laat ons het voor je doen.

Wanneer is de terbeschikkingstellingsregeling van toepassing?

De regeling  geldt als je privé vermogen ter beschikking stelt voor behalen van opbrengsten uit onderneming of uit nevenwerkzaamheden van:

  •  je fiscale partner,
  • de minderjarige kinderen van je fiscale partner,
  • jouw minderjarige kinderen, of
  • van bedrijven waarin zij of jij een aanmerkelijk belang hebben / heeft.

Een lening aan / van een onafhankelijke derde valt nooit onder de terbeschikkingstellingsregeling regeling.

Achtergrond van de terbeschikkingstellingsregeling

De regeling is opgenomen in de wet inkomstenbelasting 2001. De bedoeling is om te voorkomen vermogensbestanddelen die normaal in box 1 belast worden, geplaatst worden in box 3.

Neem als voorbeeld een bedrijfspand in eigendom van een privé persoon. Als dat pand zou verhuurd worden aan een onderneming van zijn  of haar partner, kan de onderneming de huur volledig aftrekken terwijl de opbrengst bij die privé persoon vrijwel onbelast blijft in box 3. Om dit soort constructies te voorkomen, is de terbeschikkingstellingsregeling ingevoerd.

Zie ook de artikelen 3.90, 3.91 en 3.92 van de wet IB 2001.

Gevolgen van de terbeschikkingstellingsregeling

De opbrengsten uit privé vermogen (huur, rente, ….) worden belast alsof dat ondernemingsvermogen is, dus onder het progressieve belastingtarief van box 1. Daartegenover staat dat kosten en boekverliezen aftrekbaar zijn in box 1. Er geldt een vrijstelling (in 2019 12%).

De regeling is onaantrekkelijk als je een pand verhuurt waarop je in de toekomst een waardestijging verwacht. Die waardestijging wordt dan belast met maximaal 52% in box 1 in plaats van met 1,2% uit box 3.

De regeling is aantrekkelijk als je verliezen leidt op een lening, want die verliezen zijn dan aftrekbaar in box 1. Overigens, een lening waarop je al bij het afsluiten verliezen zijn te verwachten, is een “onzakelijke” lening. Een eventueel verlies op een dergelijke lening is niet aftrekbaar en de ontvanger van de lening mag de betaalde rente niet in aftrek brengen.

Voorbeelden terbeschikkingstellingsregeling

Voorbeeld 1

Lening aan je ondernemende echtgenoot.

Ben je op huwelijkse voorwaarden getrouwd? Dan valt de lening onder de terbeschikkingstellingsregeling. De ontvangen rente over die lening wordt belast in box 1

Voorbeeld 2

Lening aan een vennootschap waarin jij, je fiscale partner of een minderjarige kind van jou of je fiscale partner een aanmerkelijk belang heeft.

Ben je in gemeenschap van goederen getrouwd? Dan geven je fiscale partner en jij elk de helft van de rente op die lening aan in box 1.

Bent je niet in gemeenschap van goederen getrouwd en behoorde de bezittingen tot jouw vermogen? Dan moet jij de volledige rente aangeven in box 1.

Voorbeeld 3

Man ondernemer en gebruikt pand uit gezamenlijk privé bezit.

Getrouwd in gemeenschap van goederen? Geen terbeschikkingstellingsregeling, je moet kiezen of je het pand rekent tot privé- of ondernemingsvermogen.

Ben je op huwelijkse voorwaarden getrouwd? Aandeel partner valt onder terbeschikkingstellingsregeling, aandeel man toerekenen aan privé- of ondernemingsvermogen.

Voorbeeld 4

Man en vrouw hebben samen een Vof, winstverdeling 70% -30%, vrouw eigenaar pand.

Getrouwd in gemeenschap van goederen? Geen toepassing terbeschikkingstellingsregeling.

Getrouwd op huwelijkse voorwaarden? Terbeschikkingstellingsregeling van toepassing bij vrouw voor 70%, 30% gebruikt ze in de eigen onderneming.

Je ziet, als je (de partner van een ) ondernemer bent, krijg je gemakkelijk te maken met de terbeschikkingstellingsregeling. Regel dit goed of laat ons het voor je doen.

Ongebruikelijke terbeschikkingstellingsregeling

Als jij op ongebruikelijke wijze vermogensbestanddelen ter beschikking stelt voor ondernemingsactiviteiten of nevenwerkzaamheden, leidt een ruimere kring van personen tot toepassing van de terbeschikkingstellingsregeling. De groep van de hierboven genoemde personen wordt dan uitgebreid met alle bloed- en aanverwanten in de rechte lijn van jou en je fiscale partner.

Het begrip ongebruikelijk moet worden uitgewerkt in de rechtspraak. Een belangrijk gegeven is of de transactie zich ook tussen derden zou kunnen voordoen. Onzakelijk handelen, hoeft overigens met name in familierelaties niet ongebruikelijk te zijn.

Meer handige informatie?

Bovenstaande informatie zorgt ervoor dat je herkent als de terbeschikkingstellingsregeling van toepassing is. Als je zeker wil weten dat dit goed geregeld is, overweeg dan om ons in te schakelen. Wij zorgen ervoor dat alles in orde is en jij houdt meer tijd over voor je klanten.

Meer handige informatie? Lees onze blogs of vraag het ons.

Over de schrijver
Rien van der Wilt studeerde wiskunde, economie en financial accounting. Hij is de oprichter van Boekhoudbedrijf voor MKB, een online administratiekantoor. Woonplaats maak dus niet uit. Een intake kan middels bezoek, maar als je ver weg woont is intake via telefoon of video verbinding handiger. Privé: echtgenoot, vader, opa, hardloper, skiër, vrijwilliger.
Reactie plaatsen