Meewerkaftrek of arbeidsbeloning?
09 januari 2014 

Meewerkaftrek of arbeidsbeloning?

Het komt in de praktijk regelmatig voor dat de partner van een ondernemer meewerkt in de zaak. De vraag is dan wat fiscaal gezien de gunstigste manier is om deze meewerkende partner te belonen: meewerkaftrek of arbeidsbeloning. Als ondernemer kan je de meewerkaftrek benutten maar wellicht is het slimmer om je partner daarvoor een reële arbeidsbeloning toe te kennen.

Hoe regel je dit als ondernemer optimaal? Vanuit zakelijk oogpunt is het in ieder geval goed om hiervoor een contract op te stellen. Én om de fiscale consequenties vooraf door te rekenen.

Heb je een eenmanszaak of een Vof dan bestaat jouw inkomen uit “winst uit onderneming”. Je partner heeft geen winst uit onderneming en heeft evenmin salaris. De hoogte van de arbeidsbeloning bepaalt het fiscale voordeel.

Meewerkaftrek (beloning minder dan €5000 per jaar)

Hebt je met jouw partner afgesproken dat deze een vergoeding ontvangt voor de meegewerkte uren die lager is dan €5.000? Dan kun je in feite niet kiezen tussen meewerkaftrek of arbeidsbeloning. Je kan de beloning niet aftrekken van de winst. De beloning is voor jouw partner onbelast. Er is dus helemaal geen sprake van arbeidsbeloning.

In deze situatie heb je geen enkel fiscaal voordeel. Uitsluitend als je op huwelijkse voorwaarden bent getrouwd zou het overhevelen van vermogen naar de niet-aansprakelijke partner een mogelijk voordeel kunnen zijn.

Bij de administratieve verwerking kun je kiezen voor uitbetalen óf voor het opnemen van een schuld. Doe je dit laatste, dan komt de overeengekomen beloning als schuld aan je partner op de balans van jouw onderneming te staan. Worden de huwelijkse voorwaarden jaarlijks verrekend, dan kan de arbeidsbeloning ook in deze verrekening worden meegenomen.

Als de beloning minder dan €5.000 per jaar is, bestaat er wel de mogelijkheid om aan het eind van het jaar de meewerkaftrek in mindering op de winst te brengen. Hierdoor betaal je minder inkomstenbelasting. De hoogte van de meewerkaftrek is afhankelijk van de winst en de uren die jouw partner binnen de onderneming heeft gewerkt.

Uren gelijk of groter                    maar minder dan                    meewerkaftrek

0                                                   525                                         0%

525                                               875                                         1,25% van de winst

875                                               1225                                       2% van de winst

1225                                             1750                                       3% van de winst

1750                                             –                                             4% van de winst

Jouw partner moet dus minimaal 525 uur aan de onderneming besteden. Dat is best veel. Als je uitgaat van 45 werkweken per jaar, dan moet je partner gemiddeld 12 uur per week werken. En niet alle werkzaamheden tellen mee. Als je vanuit huis werkt, dan tellen de uren voor telefoon beantwoorden, schoonmaken en boodschappen doen niet mee. Een goede urenregistratie van jouw partner is daarom noodzakelijk.

Om in aanmerking te komen voor de meewerkaftrek moet jijzelf aan de volgende voorwaarden voldoen:

Arbeidsbeloning (beloning €5000 of meer per jaar)

Als je moet kiezen tussen meewerkaftrek of arbeidsbeloning, is de arbeidsbeloning het aantrekkelijkst. De arbeidsbeloning biedt de mogelijkheid om je meewerkende partner een marktconforme beloning toe te kennen van meer dan € 5.000,- per jaar. Deze is aftrekbaar voor jouw onderneming en belast bij jouw partner. Een schriftelijke overeenkomst is noodzakelijk.

De hoogte van de beloning moet reëel zijn voor het werk dat je partner doet. Verder is het aan te bevelen een goede urenadministratie bij te houden.

De administratieve verwerking van de arbeidsbeloning hangt af van de wijze waarop je met jouw partner gehuwd bent. Ben je in gemeenschap van goederen getrouwd? Dan behoeft volgens rechterlijke uitspraken zelfs geen uitbetaling plaats te vinden.

Ben je getrouwd onder huwelijkse voorwaarden? Dan kan de beloning worden uitbetaald óf je kan kiezen voor het opnemen van een schuld. Doe je dit laatste, dan komt de overeengekomen arbeidsbeloning als schuld aan jouw partner op de balans van de onderneming te staan. Worden de huwelijkse voorwaarden jaarlijks verrekend, dan kan de arbeidsbeloning ook in deze verrekening worden meegenomen.

De arbeidsbeloning is voor je partner inkomen. Je partner geeft deze beloning aan als “overige inkomsten” en betaalt daarover inkomstenbelasting, premie volksverzekeringen en premie zorgverzekeringswet.

Voordeel van de arbeidsbeloning

De regeling is voordelig als jouw partner geen of weinig inkomsten heeft en jij 42% of 52% inkomstenbelasting betaalt. Hierdoor kan er tweemaal geprofiteerd worden van de lage tariefschijven en van de heffingskortingen.

Een voorbeeld: Jij betaalt over een deel van je inkomen 52% inkomstenbelasting. Als jouw partner €10.000 arbeidsbeloning krijgt, bespaar jij €5.200 inkomstenbelasting. Je loopt wel 52% van 14% MKB-vrijstelling over €10.000 = €728 mis. Jouw voordeel is dan per saldo ongeveer €4.500.

Als jouw partner geen andere inkomsten heeft, is de inkomstenbelasting, die jouw partner betaalt over die €10.000 minder dan €1.500. Jullie gezamenlijke netto voordeel is dan €3.000 per jaar!

Wat is een reële beloning?

De beloning moet overeenkomen met wat elders betaald wordt voor vergelijkbare werkzaamheden. Het moet dus markconform zijn. De markt laat echter veel verschillen zien.

In bijvoorbeeld de financiële sector verdienen medewerkers op een financiële administratie met een MBO-niveau opleiding regelmatig €40.000 per jaar inclusief vakantiegeld en een 13e maandsalaris. Daarbij komen nog de kosten voor pensioen en werkgeverslasten voor SV-premies. De totale werkgeverslasten komen dan uit op ruwweg €45.000.

Zo’n medewerker heeft vakantiedagen, feestdagen, opleidingsdagen en is gemiddeld 1,5 tot 2 weken ziek per jaar. Netto werkt zo’n medewerker ongeveer 1500 uur per jaar. Dat betekent een effectief uurloon van €30 voor boekhoudkundige werkzaamheden op een uitvoerend niveau! Uitgaand van dit uurloon kom je al bij een bescheiden aantal uren per jaar al snel op een arbeidsbeloning van €10.000.

Over de schrijver
Rien van der Wilt studeerde wiskunde, economie en financial accounting. Hij is de oprichter van Boekhoudbedrijf voor MKB, een online administratiekantoor. Woonplaats maak dus niet uit. Een intake kan middels bezoek, maar als je ver weg woont is intake via telefoon of video verbinding handiger. Privé: echtgenoot, vader, opa, hardloper, skiër, vrijwilliger.
Reactie plaatsen