Vennootschap onder firma; dit moet je weten!

De vennootschap onder firma, afgekort Vof, is een veel gebruikte vorm voor startende ondernemers. Het is een samenwerkingsverband van 2 of meer vennootschap onder firmaondernemers. De kosten van de oprichting zijn laag. Het enige wat nodig is voor de oprichting is een inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Je moet dan met alle vennoten naar de Kamer van Koophandel voor legitimatie.In een vennootschap onder firma zijn de vennoten persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk zijn voor het totaal van de gemaakte schulden. Ook als de andere vennoten de schuld veroorzaakt hebben. Dit vloeit voort uit het feit dat de Vof in Nederland geen zelfstandig rechtspersoon is. De vof is een samenwerkingsovereenkomst tussen de vennoten.

Het samenwerkingsverband

Je moet goed nadenken over het aantal ondernemers waarmee je een vennootschap onder firma opricht. Meer dan 3 vennoten maakt het al erg ingewikkeld. Een vennootschap onder firma met 2 of 3 vennoten werkt meestal het beste. Bij de keus van de vennoten, is het belangrijk om voor jezelf te beoordelen of je nu en in de toekomst goed overweg kunt met de andere vennoten. Je krijgt veel met elkaar te maken.Het is ook belangrijk om te kijken naar de sterke punten van je mede vennoten en die van jezelf. Als de vennoten erg op elkaar lijken qua kennis en vaardigheden, heeft het samenwerkingsverband niet zo veel toegevoegde waarde. Stel dat jij erg op de techniek, automatisering en de inhoud gericht bent, dan zou een commerciële mensgerichte vennoot een mooie aanvulling kunnen zijn. Eén en ander hangt uiteraard af van de aard van jouw bedrijf.

Vennootschap onder firma als Man–vrouw firma

Een bijzonder vorm van een vennootschap onder firma is een man-vrouw firma. Daarbij zijn de echtgenoten beiden vennoot van de Vof en beiden kunnen dan gebruik maken van ondernemersfaciliteiten als zelfstandigenaftrek, startersaftrek, fiscale oudedagsreserve, enz.Maar let op, dit accepteert de fiscus alleen indien beide echtelieden elk gelijkwaardig en zelfstandig als ondernemer binnen de Vof functioneren. Bij ongebruikelijke samenwerkingsverbanden, bestaat er geen recht op ondernemersfaciliteiten. Een bekend voorbeeld is de tandarts die met zijn vrouw die geen tandarts is, een Vof opricht.

Het vennootschapscontract

De vennootschap onder firma is wettelijk geregeld in Boek 1, Titel 3 van het Wetboek van Koophandel. Dat is echter wel heel erg globaal. Het verdient daarom aanbeveling om onderling een overeenkomst sluiten, het vennootschapscontract, met daarin specifieke afspraken over de werkverdeling, de winstverdeling en dergelijke.Het is niet wettelijk verplicht om een notaris in te schakelen, maar het is wel aan te bevelen het contract juridisch te laten toetsen en de juridische consequenties te laten uitleggen. Het is buitengewoon belangrijk dat alle vennoten goed begrijpen welke afspraken zijn overeengekomen. Dat voorkomt vervelende discussies en verziekte verhoudingen in de toekomst.

Het vermogen van de vennootschap onder firma

Bij een vennootschap onder firma is er onderscheid tussen het vennootschapsvermogen en het privé vermogen van de vennoten. Het vermogen van de vennootschap wordt bij de oprichting gevormd door inbreng van de vennoten. Die inbreng kan bestaan uit geld en goederen. Het vermogen kan toenemen door ingehouden winsten en door nieuwe inbreng van de vennoten.Het vennootschapsvermogen is in principe niet aansprakelijk voor persoonlijke schuldeisers van de vennoten. Daarom heet het ook wel afgescheiden vermogen. Het afgescheiden vermogen is alleen voor zakelijke schuldeisers.

Fiscaal

De Vof neemt als geheel deel aan het economisch verkeer. De Vof is daarom als geheel btw-plichtig.Voor de inkomstenbelasting worden de vennoten beschouwd als individuele zelfstandige ondernemers. Zij betalen inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen over hun winstaandeel in de Vof.
Reactie plaatsen