Zelfstandigenaftrek; alleen voor zelfstandig ondernemers

De zelfstandigenaftrek is een bedrag dat een zelfstandig ondernemer van zijn belastbaar inkomen mag aftrekken. Je moet voldoen aan de volgende zelfstandigenaftrekeisen:
  • De ondernemer is een natuurlijk persoon (geen bv)
  • De tijd voor de onderneming bedraagt meer dan 50% van de totale werktijd
  • Het aantal uren voor de onderneming is meer dan 1225 per jaar
  • Er is een deugdelijke urenadministratie.

Voordelen van zelfstandigenaftrek

Een aftrekpost op je belastbaar inkomen verlaagt je belastingaanslag. Voor 2015 bedraagt de zelfstandigenaftrek €7.280. Dat betekent dat je afhankelijk van jouw situatie tot maximaal €3.785 minder belasting betaalt. Dat is een grote vermindering! Daarnaast zijn er mogelijk nog meer voordelen. Omdat je belastbaar inkomen lager wordt, werkt dat door in inkomensafhankelijke premies en subsidies, bijvoorbeeld:
  • zorgtoeslag
  • huurtoeslag
  • kind gebonden budget
  • kinderopvangtoeslag
  • premie zorgverzekering.
Door deze voordelen, staat de regeling voor zzp-ers ter discussie in de politiek.

Toepassing van zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek is niet afhankelijk van de hoogte van de winst. Maar de aftrek mag niet meer bedragen dan de winst zelf. Mocht je naast de winst uit onderneming ook nog loon uit een dienstbetrekking hebben, dan mag je het niet gebruikte deel van de aftrek alleen daarmee verrekenen als je ook recht hebt op startersaftrek. Het niet gebruikte deel van de aftrek blijft maximaal 9 jaar staan. Dat mag je aftrekken van je belastbaar inkomen in een jaar dat wel voldoende winst maakt. Opmerking: Heb je in de startfase van je bedrijf een of twee jaar een laag inkomen, dan is belastingmiddeling misschien voordelig.

Rekenvoorbeeld zelfstandigenaftrek

Stel je winst uit onderneming is €5.000 en je loon uit dienstbetrekking is €25.000. De maximale aftrek is €7.280 en je houdt dus €2.280 over voor aftrek in toekomstige jaren. Die aftrekpost van €2.280 mag je niet aftrekken van je loon uit dienstbetrekking (geldt niet voor een starter). Als je vervolgens in het jaar daarop een winst uit onderneming hebt van €9.000 is de aftrek als volgt: De reguliere aftrek is €7.280. Van de winst blijft dan €1.720 over. Je had nog een aftrekpost gereserveerd van €2.280, die trek je af van die €1.720. Voor volgende jaren blijft dan een aftrekpost gereserveerd van €560. In de situatie hierboven van winst uit onderneming en loon uit dienstbetrekking, zal de fiscus ernstige twijfels hebben over het voldoen aan het urencriterium van 1225 uur per jaar. Een zeer deugdelijke urenadministratie is dan noodzakelijk. Opmerking: voor een ondernemer met recht op AOW is de zelfstandigenaftrek 50% lager.
Reactie plaatsen