Middeling; praktijkvoorbeeld belasting berekenen

Middeling inkomen (of middelen belasting) is een van de meest vergeten mogelijkheden om belasting terug te vragen. En het gaat om aantrekkelijke bedragen. Hieronder beschrijven we een representatief voorbeeld uit onze praktijk, waarin we de belasting berekenen voor en na middeling inkomen. Martijn H. werkt tot eind 2012 als ICT-specialist op de afdeling automatisering van een grote financiële instelling. Eind 2012 wordt hij bij een reorganisatie ontslagen met een flinke vertrekuitkering. Die vertrekuitkering stort hij in een lijfrente BV. Daardoor valt die uitkering niet onder de inkomstenbelasting. Martijn heeft in 2013 veel tijd en energie gestopt in sollicitaties naar een nieuwe functie. Mede gezien zijn leeftijd van 55 jaar levert dat geen nieuwe functie op. Dat hele jaar ontvangt hij van het UWV een WW uitkering. In 2014 besluit Martijn als ZZP-er te gaan werken en hij schrijft zijn eenmanszaak in bij de KvK. Bij één van zijn oude relaties kan hij een grote opdracht uitvoeren als ZZP-er. Hierdoor heeft hij dat jaar weer een inkomen zoals hij gewend was.

Voorbeeld middeling uit de praktijk

Het belastbaar inkomen uit werk en woning (box 1) van Martijn over de afgelopen jaren is als volgt:
 • 2011: € 58.456 (12 maanden salaris van financiële instelling)
 • 2012: € 53.357 (11 maanden salaris + 1 maand WW)
 • 2013: € 35.592 (12 maanden WW)
 • 2014: € 73.899 (2 maanden WW + 8 maanden ICT opdracht)
Door het wisselende inkomen kan Martijn misschien belasting terugkrijgen via middeling. Hij voldoet aan de middelingsvoorwaarden. Voor middeling moet Martijn de belasting berekenen over een periode van 3 jaar. middeling belastingHij moet de belasting berekenen die hij werkelijk betaald heeft. En hij moet de belasting berekenen die hoe zou moeten betalen na middeling, dus alsof hij een jaarlijks gelijkblijvend inkomen had. Als dat verschil groter is dan €545 (de drempel), dan krijgt hij het meerdere terug. In dit voorbeeld zijn er 2 mogelijkheden voor middeling, namelijk over middelingstijdvak 2011-2012-2013 en 2012-2013-2014. Over beide middelingstijdvakken moet Martijn de belasting berekenen. Over één van de twee kan hij een aanvraag voor middeling indienen, want een belastingjaar mag maar in één aanvraag voorkomen.

Waarom is middeling voordelig?

Om duidelijk te maken waarom middeling voordelig kan zijn, moeten we de belastingschijven bekijken. De inkomstenbelasting kent 4 belastingschijven:
 • schijf 1 met een belastingtarief van 33-37% (de tarieven worden elk jaar enigszins aangepast)
 • schijf 2 met een belastingtarief van ongeveer 42%
 • schijf 3 met een belastingtarief van 42%
 • schijf 4 met een belastingtarief van 52%
Je hebt alleen voordeel als een deel van het inkomen door middeling verschuift naar een lager belastingtarief. Dus het verschuift van schijf 2/3 naar de schijf 1 of van schijf 4 naar schijf 3. In dit voorbeeld krijgt Martijn geld terug als door de belastingmiddeling een behoorlijk bedrag verschuift van schijf 4 naar schijf 3. Het is duidelijk dat in dit voorbeeld over het middelingstijdvak 2012-2013-2014 het meeste voordeel is te behalen. Want het verschil in inkomen is het grootst tussen de jaren 2013 en 2014.

Teruggaaf van belasting berekenen

Martijn moet eerst de werkelijk verschuldigde belasting berekenen over het middelingstijdvak:
 • 2012: € 20.715
 • 2013: € 13.965
 • 2014: € 31.642
 • totaal belasting zonder middelen € 66.322.
Vervolgens moet hij de belasting berekenen na middeling inkomen, als volgt. Het totale box 1 inkomen in het tijdvak 2012-2013-2014 bedraagt € 162.848 en het herrekende (gemiddelde) inkomen per jaar € 54.282. De belasting over het herrekende inkomen in box 1 is:
 • 2012: € 21.103
 • 2013: € 21.874
 • 2014: € 21.667
 • totaal belasting over herrekende inkomen is € 64.584.
Het voordelige verschil in dit voorbeeld is € 1.738. Dit moet worden verminderd met het drempelbedrag van € 545, waarna is terug te ontvangen €1.193.

Doe snel de berekening en ontvang veel geld terug

Een verzoek tot middeling is niet erg ingewikkeld en je kunt dat zelf doen. Het kost een beetje tijd. De Belastingdienst heeft hiervoor een formulier op hun website.
Marie
Door

Marie

op 26 May 2020

Bedankt voor het delen van dit artikel over het terugvragen van belasting. Wellicht kan ik zelf via middeling ook een deel van mijn betaalde belasting terugkrijgen. Ik ga mijn gegevens van de afgelopen jaren erbij zoeken om een beter inzicht te krijgen in mijn opties!

Reactie plaatsen