Voorwaarden voor middeling; check of jij eraan voldoet!

Heb je de laatste 6-8 jaar een wisselend inkomen gehad? Dan zou een schriftelijk verzoek aan de belastingdienst om middelen belasting je veel voordeel kunnen opleveren. Het voordeel van een verzoek in onze praktijk ligt meestal tussen de €500 en €1.000. Je moet wel voldoen aan de voorwaarden voor middelingvoorwaarden voor middeling. De belasting berekenen na middeling is niet moeilijk maar wel tijdrovend. Wij hebben een rekenmodelvoor de automatische berekening van het belastingvoordeel en het opstellen van het verzoek. Ons hulpmiddel houdt rekening met de belangrijkste voorwaarden voor belastingmiddeling.

Voorwaarden voor middeling waar ons hulpmiddel rekening mee houdt

  • Er geldt een drempel van €545 per verzoek. Je krijgt alleen het voordelig verschil boven €545 terug.
  • Wanneer je in het middelingstijdvak 65 jaar wordt, geldt een aangepaste berekening.
  • Je kunt alleen middelen over een periode van 3 aaneengesloten jaren.
  • Met het verzoek om middeling, moet je een berekening meesturen.
  • Als je in een kalenderjaar een negatief inkomen had, wordt het inkomen op 0 gesteld.

Overige voorwaarden voor middeling

Naast de hiervoor genoemde voorwaarden voor middeling moet je ook voldoen aan de onderstaande voorwaarden. Maar dat is gemakkelijk vast te stellen:
  • De mogelijkheid voor middeling geldt uitsluitend voor het “belastbaar inkomen uit werk en woning” in box 1. Je vindt dat bedrag op de achterkant van je belastingaanslag.
  • Je hebt over het hele middelingstijdvak belasting betaald in Nederland; Het is niet van belang of je werkelijk inkomsten had en het is evenmin van belang of je aangifte hebt gedaan.
  • Het middelingstijdvak heeft geen overlap met een ander middelingstijdvak; dus als je een verzoek indient over 2009-2010-2011 dan kun je geen verzoek meer indienen over bijvoorbeeld 2007-2008-2009.
  • Je moet jouw verzoek indienen binnen 36 maanden nadat alle aanslagen over het middelingstijdvak onherroepelijk zijn; een aanslag is onherroepelijk 6 weken na dagtekening, want dan is de termijn voor bezwaar verstreken.

Buitenlands belastingplichtige

Je bent buitenlands belastingplichtige als je een natuurlijk persoon bent die niet in Nederland woont maar wel Nederlands inkomen heeft. In dat geval geldt een afwijkende regeling. Bel daarvoor de Belastingdienst. De volledige tekst van de voorwaarden voor middeling staan in de Wet Inkomstenbelasting 2001, artikel  3.154.
Reactie plaatsen