ZZP-er en eenmanszaak, of misschien freelancer?

ZZP-er en eenmanszaak zijn termen die door elkaar gebruikt worden om kleine ondernemers aan te duiden. Ook de aanduiding freelancer wordt veel gebruikt. Wat zijn de verschillen? De eigenaar van bijvoorbeeld een kaaswinkel of een tabakszaak  in de vorm van een eenmanszaak noem je niet een ZZP-er of een freelancer. En een eenmanszaak kan tientallen personeelsleden hebben. Voor de belastingdienst maakt het ook al geen verschil of je jezelf freelancer noemt of ZZP-er. Hoe zit dat nu?

ZZP-er en eenmanszaak

Het begrip eenmanszaak is een juridische term voor een veelgebruikte rechtsvorm van een onderneming. Een ZZP-er is een ondernemer die geen personeel in dienst heeft. De combinatie ZZP-er en eenmanszaak komt veel voor. Een startende ondernemer begint vaak als ZZP-er en schrijft zicht dan in bij de KvK als eenmanszaak. De ZZP-er is dan de oprichter en enige  eigenaar van de onderneming. Zodra die eenmanszaak personeel in dienst neemt, spreek je niet langer over ZZP-er. En zoals hierboven al is opgemerkt, spreek je evenmin van ZZP-er als er sprake is van een detailhandel. Overigens kan een ZZP-er ook kiezen voor een andere rechtsvorm, bijvoorbeeld een vof, maatschap of bv.

ZZP-er of freelancer?

Zowel een ZZP-er als een freelancer zijn ondernemers zonder personeel. Ze bieden hun professionele kennis en vaardigheden aan in de vorm van diensten. De diensten die ze aanbieden worden vaak ook verricht door mensen met een dienstverband. ZZP-er en eenmanszaakBeide groepen werken op basis van opdrachten voor verschillende opdrachtgevers en ze investeren meestal weinig in bedrijfsruimten. De verhouding tussen freelancer en eenmanszaak is dezelfde als ZZP-er en eenmanszaak. Je ziet dus dat de begrippen ZZP-er en freelancer erg op elkaar lijken. Toch zijn er wel verschillen. Een journalist, vormgever of vertaler zal zich veel vaker aanduiden als freelancer dan als ZZP-er. Kappers en pedicuren zullen zich daarentegen zelden aanduiden als freelancer. Het begrip ZZP-er is breder dan freelancer. ZZP-er wordt gebruikt voor professionals in meer beroepsgroepen, ook in beroepsgroepen als de zorg, de bouw of transportsector waarin men zich niet associeert met freelancers. Je ziet, de verschillen zijn vooral gevoelsmatig en zijn historisch gezien gekoppeld aan de aard van de dienstverlening. Daarnaast speelt ook status een rol. Zo zullen notarissen, artsen en advocaten zichzelf niet aanduiden als freelancer of ZZP-er (ondanks dat dit een passende aanduiding zou zijn). ZZP-er en eenmanszaak: de belastingdienst Je mag je ZZP-er, freelancer of zelfstandige noemen, wat je maar wilt. Voor de belastingdienst maakt het allemaal niet uit. Het verschil tussen ZZP-er en eenmanszaak of ZZP-er en bv maakt wel uit voor de belastingen. Bij een eenmanszaak wordt inkomstenbelasting geheven over de opbrengst en bij een bv moet vennootschapsbelasting betaald worden. En als je onder de inkomstenbelasting valt (bij een eenmanszaak, vof of maatschap) dan bepaalt de belastingdienst of je aangemerkt wordt als zelfstandig ondernemer of als resultaatgenieter (zie het artikel over je bedrijf melden bij de belastingdienst). Een resultaatgenieter kan geen aanspraak maken op fiscale kortingsregelingen.
Reactie plaatsen
arrow_drop_up arrow_drop_down