BTW schulden; niet betalen, betaaltermijnen en invordering
08 augustus 2016 

BTW schulden; niet betalen, betaaltermijnen en invordering

BTW schulden in dit artikel zijn nog te betalen bedragen aan BTW waarvoor je aangifte hebt gedaan of een naheffingsaanslag hebt ontvangen.  Dit artikel gaat over de betaling van die BTW schulden en de invorderingsmaatregelen die de Belastingdienst kan treffen bij niet of te laat betalen.

Veel ondernemers reageren vaak te laconiek bij BTW schulden. Dat kan veel geld kosten aan boetes en invorderingskosten. Bij ons ben je aan het juiste adres voor het uitbesteden van je belastingzaken en administratie. Onze klanten krijgen hoge kwaliteit en kunnen altijd bij ons terecht met hun vragen.

BTW schulden betalen

BTW schulden moeten betaald worden door de (rechts)persoon die vermeld wordt op het aanslagbiljet.

Bij de betaling moet je het nummer van de naheffingsaanslag of het betaalkenmerk vermelden. Zonder die gegevens wordt de betaling teruggestort en voldoe je dus niet aan je verplichtingen.

De naheffingsaanslag moet betaald worden binnen 14 dagen na de dagtekening van de aanslag. Als je van mening bent dat de aanslag onjuist is, moet je bezwaar maken. De belastingdienst behandelt een bezwaar ook als een verzoek om uitstel van betaling.

Problemen met het betalen van de BTW schulden?

Als je geen geld hebt  om de BTW schulden op tijd te betalen, kun je de Belastingdienst telefonisch om kort uitstel van betaling vragen. Dat uitstel is maximaal 4 maanden. Er gelden wel wat voorwaarden:

  • de totale belastingschuld is minder dan €20.000,
  • er staat geen aanslag open waarvoor een dwangbevel is uitgereikt,
  • er staat geen vergrijpboete open,
  • er is niet voor dezelfde of een andere aanslag al uitstel van betaling i.v.m. betalingsproblemen verleend.

Is 4 maanden uitstel te kort? Of voldoe je niet aan de voorwaarden? Dan kan je schriftelijk een gemotiveerd verzoek om uitstel van betaling indienen. Maar dat is een lastig traject!

Schriftelijk verzoek om uitstel van betaling

Wanneer je door omstandigheden niet in staat bent om de BTW schulden (op tijd) te betalen, trek dan zo snel mogelijk aan de bel. Verwacht overigens geen enkel begrip van de ontvanger van de Belastingdienst voor jouw problemen.

De ontvanger verleent bij betalingsproblemen niet snel  uitstel. Zekerheden zijn daarin belangrijk. Bij afwijzing van het verzoek, is beroep mogelijk bij de directeur van de Belastingdienst.

De ontvanger merkt een verzoek om uitstel van betaling in verband met liquiditeitsproblemen in beginsel aan als melding van betalingsonmacht.

Als je tijdig uitstel hebt aangevraagd (uiterlijk 2 weken na de dag waarop je had moeten betalen) is van het opzettelijk niet, te weinig of te laat betalen van de verschuldigde belasting geen sprake meer.

Opzettelijk niet, te weinig of te laat betalen

Sinds 1 januari 2014 is het opzettelijk niet, te weinig of te laat betalen van een aangiftebelasting (BTW en loonheffingen) een misdrijf. Hierop staat een straf van maximaal 6 jaar of een boete van €81.000 of het bedrag van de BTW schulden indien die hoger zijn.

In onze praktijk hebben we weleens een klant die langere tijd niet in staat is zijn belasting te betalen. Wij vragen dan schriftelijk uitstel aan voor haar / hem. Dit is een bewerkelijke procedure met gebruikersonvriendelijke formulieren. Heb jij ook behoefte aan onze hulp? Bel ons of mail ons.

Dien geen ‘nihil’-aangifte voor de btw in!

Soms dienen ondernemers voor de btw een ‘nihil’-aangifte in. Op die manier wordt in ieder geval de deadline voor het indienen van de aangifte gehaald. Na het verstrijken van de wettelijke aangiftetermijn volgt dan alsnog een juiste en volledige aangifte.

Dit is risicovol. Wie een ‘nihil’-aangifte indient en kiest er impliciet opzettelijk voor om de verschuldigde btw niet op tijd te betalen. Daarmee riskeer je strafbaarstelling! Niet doen dus.

Persoonlijke aansprakelijkheid

Heb jij jouw onderneming ondergebracht in een BV? Dan is het belangrijk dat je de Belastingdienst tijdig meldt dat je niet kunt betalen. Tijdig wil zeggen binnen 2 weken na de uiterste betaaldatum van de aanslag. Daarmee voorkom je dat je persoonlijk aansprakelijk wordt gesteld.

Bij betalingsproblemen: aanmaning en dwangbevel

Als je jouw BTW schulden (al dan niet na uitstel) niet op tijd betaalt, kan de Belastingdienst je een herinnering sturen. Daaraan zijn geen kosten verbonden. Dat doen ze alleen als jouw BTW schulden en betaalgedrag in het verleden daartoe aanleiding geeft.

Als je geen herinnering krijgt of als deze niet tot volledige betaling leidt, krijg je een aanmaning. Je moet dan binnen 2 weken betalen. De kosten bedragen maximaal €15.

Leg je de aanmaning naast je neer? Dan krijg je een dwangbevel om binnen 2 dagen te betalen. Het dwangbevel krijg je meestal per post, soms wordt het uitgereikt door een deurwaarder. De kosten bedragen €39 plus ongeveer 1/15 deel van de openstaande BTW schulden met een maximum van ongeveer €12.000.

Inbeslagneming en openbare verkoop

Heb je de BTW schulden niet betaald na ontvangst van het dwangbevel? Dan reikt een deurwaarder een hernieuwd bevel tot betaling uit. Als je dan niet direct betaalt, volgt in beslagneming.

De deurwaarder maakt dan een beschrijving van de in beslag genomen zaken en vermeldt de datum van de openbare verkoping. De deurwaarder kan jou aanwijzen als de bewaarder van de in beslag genomen zaken.

De kosten van de inbeslagneming en verkoping komen voor jouw rekening.

Doe er je voordeel mee!

Dit waren de aandachtspunten wanneer je tijdelijk niet in staat bent je belastingen te betalen. Doe er je voordeel mee!

Wil je zeker weten dat dit goed wordt aangepakt? Kijk dan eens of je ons inzetten een goed idee is. Wij zorgen er dan voor dat alles in orde is en jij hebt meer tijd over voor je klanten.

Vraag of opmerking? Wij horen graag van je!

Over de schrijver
Rien van der Wilt studeerde wiskunde, economie en financial accounting. Hij is de oprichter van Boekhoudbedrijf voor MKB, een online administratiekantoor. Woonplaats maak dus niet uit. Een intake kan middels bezoek, maar als je ver weg woont is intake via telefoon of video verbinding handiger. Privé: echtgenoot, vader, opa, hardloper, skiër, vrijwilliger.
Reactie plaatsen