Regeldruk voor ondernemers; de mythe van administratieve lastenverlichting
12 maart 2014 
in Nieuws

Regeldruk voor ondernemers; de mythe van administratieve lastenverlichting

Regeldruk voor ondernemers is een veelbesproken onderwerp in de media. Door regeldruk houden ondernemers minder tijd en geld over voor hun bedrijf. Daarom wil de overheid de regeldruk voor ondernemers terugdringen. Bijvoorbeeld door het aantal verplichte vergunningen te verminderen. Of door bedrijven die zich aan de regels houden minder vaak te controleren.

In praktijk blijkt het terugdringen van de regeldruk voor ondernemers een tegennatuurlijke zaak voor politici. Onderliggende oorzaak is het gebrek aan vertrouwen tussen overheid en burgers in het algemeen en tussen overheid en ondernemers in het bijzonder.

In de 2e Kamer wordt regelmatig gesproken over de relatie tussen de overheid en burger. Er wordt gesproken over een toenemende kloof. Landelijk wordt veel onderzoek gedaan naar de veranderende relatie tussen overheid en burger. De overheid besteedt ook geld in het zoeken naar mogelijkheden om deze relatie te verbeteren.

Dat zoeken naar een betere relatie tussen overheid en burger resp. ondernemers, weerhoudt de overheid er niet van om draconische maatregelen af te kondigen.

Regeldruk voor ondernemers neemt nog steeds toe

Op de site van rendement.nl kwam ik onderstaand bericht tegen, waarvan ik een deel weergeef:

Gevangenisstraf voor bewust te late betaling

24 januari 2014 – U moet op tijd de BTW-aangifte indienen en het aangegeven bedrag betalen. Vanaf 1 januari 2014 is dat nog belangrijker. Het bewust niet, gedeeltelijk niet dan wel te laat betalen, is vanaf dat moment namelijk strafbaar.

Herstellen van BTW-aangifte

Vanaf 1 januari 2014 is het opzettelijk niet, gedeeltelijk niet of het te laat betalen van het BTW-bedrag ook een strafbaar feit. U kunt daar dus een gevangenisstraf of geldboete voor krijgen. Door deze nieuwe wetgeving is het niet langer aan te raden om eerst een ‘nihilaangifte’ in te dienen als u niet over alle benodigde gegevens beschikt en later alsnog een volledige aangifte indient. Het herstellen van een eerder ingediende aangifte is op zich geen probleem, want dat kan nog steeds. De te late betaling kunt u echter niet meer herstellen. De Belastingdienst merkt deze te late betaling dan aan als een strafbaar feit met alle gevolgen van dien. “

Hoezo minder regeldruk voor ondernemers?

Geen misverstand: niet de Belastingdienst merkt een te late betaling aan als strafbaar feit, maar de overheid! De Belastingdienst is slechts (de beklagenswaardige) uitvoerder van steeds meer wetten. Die wetten zijn een gevolg van de meedogenloze regeldrift van politici.

Politici vertrouwen de uitvoering niet. Daarom bedenken ze nieuwe en vooral ingewikkelder regels, vragen steeds meer verantwoording en stellen nieuwe toezichthouders aan. En het allerergste is dat die politici geloven dat de maatschappij verbetert door die steeds vernieuwende en uitdijende regelgeving.

Het gevolg is een tergend langzame besluitvorming, overbelaste uitvoeringsorganen, verder afnemend vertrouwen in de overheid en toenemende regeldruk voor ondernemers.

Bovenstaande wetswijziging voor de btw is een goed voorbeeld. Er is geen probleem met de btw inning en er is evenmin een snel toenemende fraude met de btw. Toch heeft de wetgever het goed gedacht om de wetgeving aan te scherpen en de regeldruk voor ondernemers te verhogen.

Deze wetgeving is een duidelijk signaal van wantrouwen van de overheid naar tienduizenden betrouwbare ondernemers die de wetgeving respecteren. Als die zich een keer vergissen lopen ze het risico van een nog zwaardere sanctie dan in het verleden.

Het gebrek aan vertrouwen bij de overheid heeft uiteraard een negatieve invloed op het vertrouwen van de ondernemers. En het gebrek aan vertrouwen is de aanjager voor steeds meer wetgeving en dus regeldruk voor ondernemers. Die uitdijende wetgeving staat het omvormen van de overheid naar een slimme en slanke organisatie in de weg. En als de overheid niet slimmer wordt, wordt ook de publieke dienstverlening niet beter.

Overigens, hoe ongewenst en overbodig ook, de gewijzigde wetgeving is een feit. Zorg ervoor dat jouw aangifte btw op orde is en betaal op tijd! Je kunt deze administratie uitbesteden aan ons administratiekantoor in Utrecht.

 

Over de schrijver
Rien van der Wilt studeerde wiskunde, economie en financial accounting. Hij is de oprichter van Boekhoudbedrijf voor MKB, een online administratiekantoor. Woonplaats maak dus niet uit. Een intake kan middels bezoek, maar als je ver weg woont is intake via telefoon of video verbinding handiger. Privé: echtgenoot, vader, opa, hardloper, skiër, vrijwilliger.
Reactie plaatsen