Financieel plan voor de zzp-er; je voorkomt accuut geldgebrek

Financieel plan voor de zzp-er; je voorkomt accuut geldgebrek

Een financieel plan voor de zzp-er levert veel op, zowel bij de start als bij de verdere groei. Bijna elke startende zzp-er of zzp-er die wil uitbreiden, maakt een ondernemingsplan.

Een belangrijk onderdeel hiervan is een financieel plan. Daaruit moet blijken of je ideeën en plannen financieel haalbaar zijn. Zeker als je de onderneming of uitbreiding moet financieren.

Waarom een financieel plan voor de zzp-er?

Een financieel plan voor een groot bedrijf is duidelijk. Maar een financieel plan voor de zzp-er?

Een voorbeeld om het belang duidelijk te maken:

Je begint als professioneel dienstverlener in de IT . Je verwacht het eerste jaar 800 uur á €70 te kunnen factureren. Je verwachte omzet aan het eind van het 1e jaar is dus €56.000. Een goed resultaat voor het 1e jaar. Toch kan het gebeuren je voor het eind van het jaar failliet gaat.

Er moet namelijk €10.000 voorgeschoten worden voor een website, een beroepsaansprakelijkheidsverzekering en een waarborgsom voor de bescheiden lease auto. De Belastingdienst wil elke maand €1000 ontvangen voor de inkomstenbelasting en de bijdrage zorgverzekeringswet. Voor levensonderhoud heb je €3.000 per maand nodig. Je factureert de eerste maand €7.000 met  een betalingstermijn van 30 dagen. De betaling komt echter pas binnen na 50 dagen.

Als de toegezegde opdracht voor de 2e maand onverhoopt vervalt, heb je maandenlang een financiering nodig van tussen de €15.000 en €20.000.

Daarom is een financieel plan voor de zzp-er net zo goed nodig als voor een groot bedrijf. Het voorkomt dat je ineens zonder geld zit en het maakt duidelijk of die grote investering haalbaar is.

Waaruit bestaat nu een financieel plan voor de zzp-er?

Meestal worden de volgende 5 onderdelen genoemd:

  1. investeringsbegroting: een overzicht van de spullen die je minimaal nodig hebt om te kunnen starten en het bedrag dat nodig is voor de aanschaf.
  2. exploitatiebegroting: een raming van je omzet per maand en de kosten die daarvoor nodig zijn.
  3. privé opname: breng in kaart wat je nodig hebt om van te leven, want ook als je geen omzet hebt, gaat je hypotheek gewoon door.
  4. liquiditeitsbegroting: dit geeft een overzicht van de ontvangsten en uitgaven. Het saldo daarvan is de hoeveel geld (liquide middelen) die je beschikbaar hebt in je bedrijf. Dit is het belangrijkste onderdeel van een financieel plan voor de zzp-er, want er gaan meer bedrijven failliet door gebrek aan geld dan door verlies.
  5. financieringsbegroting: uit de liquiditeitsbegroting volgt hoeveel geld je in bepaalde periodes tekort komt. Dat geld moet je zelf kunnen inbrengen of lenen. Ga er overigens vanuit dat een bank je bijna altijd zal vragen om minimaal 20-30% zelf te financieren.

Deze 5 onderdelen van een financieel plan voor de zzp-er hangen nauw met elkaar samen. Bijvoorbeeld, als je meer investeert, doe je dat om meer omzet te krijgen. Tegelijkertijd gaan je afschrijvingskosten en je financieringskosten (rente) omhoog, enz.

Hoe maak je een financieel plan voor de zzp-er?

Gebruikelijk is een maandelijkse planning voor een periode van een jaar voor elk van de genoemde 5 onderdelen, meestal in excel. Bij voorkeur verdeeld in een “best case” en een “worst case” scenario. Probleem daarbij is vaak om de genoemde 5 onderdelen goed op elkaar te blijven afstemmen bij veranderingen.

Belangrijk is om het plan dynamisch te maken zodat er gemakkelijk “what-if” analyses gemaakt kunnen worden. Wat zijn de effecten van het later betalen van crediteuren, wat betekenen seizoenpatronen (vakanties, laag seizoen) voor de inkomsten, wat zijn de effecten van prijsstijgingen van de inkopen, enz.

Bij een goed rekenmodel voor een dynamische plan kun je dit soort effecten snel doorrekenen en presenteren in overzichtelijke tabellen en grafieken.

Een financieel plan voor de zzp-er via onze rekenmodellen

In onze rekenmodellen zijn de hiervoor genoemde 5 onderdelen van een financieel plan geïntegreerd. Dat betekent dat jij wijzigingen in de prijzen, betaaltermijnen, rente, seizoenpatronen, enz.,  direct kunt vertalen in effecten op je winst en de hoeveelheid geld in je bedrijf. Voldoende geld is noodzakelijk voor de groei van je bedrijf!

Over de schrijver
Rien van der Wilt studeerde wiskunde, economie en financial accounting. Hij is de oprichter van Boekhoudbedrijf voor MKB, een online administratiekantoor. Woonplaats maak dus niet uit. Een intake kan middels bezoek, maar als je ver weg woont is intake via telefoon of video verbinding handiger. Privé: echtgenoot, vader, opa, hardloper, skiër, vrijwilliger.
Reactie plaatsen