Vrijblijvend adviesgesprek?
Direct Toegang
X
Vrijblijvend adviesgesprek?
50% Complete
Overweeg je om je administratie uit te besteden? Vraag dan nu een vrijblijvend adviesgesprek aan. Wij kijken dan direct mee naar de mogelijke besparingsopties!

Meld je aan voor een vrijblijvend adviesgesprek!

Overweeg je om je administratie uit te besteden? Vraag dan nu een vrijblijvend adviesgesprek aan. Wij kijken dan direct mee naar de mogelijke besparingsopties!

Page content

article content

Uitkeringstoets bij een BV; dividend is risico voor dga

De uitkeringstoets maakt uitkeren van dividend moeilijker. En als je BV goed loopt, is het wel fijn als je een deel van die winsten als dividend kunt uitkeren.

De uitkeringstoets is in 2012 ingevoerd als onderdeel van de regels bij de Flex-BV. Het doel is om te voorkomen dat de continuïteit van een BV in gevaar komt door (dividend) uitkeringen aan de aandeelhouders.

Als bij uitkeringen aan aandeelhouders niet wordt voldaan aan deze uitkeringstoets, zijn de bestuurders persoonlijk aansprakelijk voor de schulden van de BV.

Wat is de uitkeringstoets?

Uitsluitend de algemene vergadering van aandeelhouders kan beslissen over uitkeringen aan de aandeelhouders. Je kunt hierbij denken aan dividenduitkeringen of inkoop van eigen aandelen.

Vooral de dividend uitkering is van belang. Immers, als je onderneemt vanuit een vennootschap, wil je op enig moment een deel van de winst laten uitkeren. Uitkering van dividend komt daarom vaak voor.

In de wet is sinds 2012 vastgelegd dat het bestuur goedkeuring moet geven aan het besluit tot uitkering (artikel 2.216 BW).

Het bestuur kan dus de uitkering weigeren. Echter alleen indien zij voorziet dat de vennootschap na de uitkering haar schulden niet meer kan betalen. Anders dreigt persoonlijke aansprakelijkheid voor het bestuur.

In onze klantenkring wordt het bestuur gevormd door één of twee dga’s. In het vervolg van dit artikel zullen we spreken over de dga.

Balanstest en uitkeringstoets

Voorheen bevatte de wet eisen over het wettelijk minimumkapitaal van een vennootschap. Dit wordt vastgesteld met de zogenaamde balanstest. Met de balanstest wordt gecontroleerd of het eigen vermogen van de vennootschap na uitkering groter is dan de reserves die volgens de wet of statuten aanwezig moeten zijn.

De balanstest is niet het probleem. De pijn zit in de uitkeringstoets. In het nieuwe BV-recht is de dga verplicht om bij elke uitkering aan de aandeelhouders na te gaan of de BV kan blijven voldoen aan haar verplichtingen. Hierbij moet rekening gehouden worden met liquiditeit, solvabiliteit, investeringen en dreigende claims.

Het is onduidelijk hoe je dat moet doen en hoever je vooruit moet kijken. Meestal wordt aangenomen dat die termijn 1 jaar is, maar dat is niet zeker. De wet geeft geen harde criteria voor de continuïteitstest.

In de nieuwe wetgeving wordt specifiek gesproken over de BV en niet over de NV. De uitkeringstoets is dus niet voorgeschreven voor een NV.

Hoever reikt de aansprakelijkheid van de dga

Als in geval van faillissement blijkt dat je niet al te lang van te voren uitkeringen aan jezelf als dga hebt gedaan, heb je een probleem. Als je ten tijde van de uitkering had kunnen voorzien dat de vennootschap na de uitkering niet meer in staat is haar schulden te betalen, ben je volgens artikel 2.216 BW als dga aansprakelijk voor het tekort.

Echter, stel dat komt vast te staan dat de uitkering een oorzaak is van het faillissement. Dan kan je als dga aansprakelijk gesteld worden voor het volledige tekort. Onterecht goedkeuring geven aan een uitkering kan worden aangemerkt als onbehoorlijke taakvervulling. En bij onbehoorlijke taakvervulling, ben je als dga hoofdelijk aansprakelijk voor het volledige tekort in het faillissement.

Als deze situatie aan de orde is, zullen curatoren en Belastingdienst deze mogelijkheid zeker benutten.

Rol van de accountant bij de uitkeringstoets

Gezien het risico van persoonlijke aansprakelijkheid, is een goede documentatie en zorgvuldig uitvoering van de uitkeringstoets noodzakelijk. De meeste dga’s zullen bij een voornemen tot dividenduitkering hun accountant vragen of het dividend kan worden uitgekeerd.

Als die accountant verstandig is, zal hij die toets niet uitvoeren. Het is immers de verantwoordelijkheid van jou als dga. Hij kan wel op basis van jouw aannames een liquiditeitsprognose voor je opstellen. Die prognose kan jou ondersteunen bij het nemen van je beslissing.

Het moge duidelijk zijn dat zo’n prognose opstellen tijd en geld kost. En dat komt bij elke dividenduitkering terug.

Aansprakelijkheidsverzekering voor de dga

Je kunt uiteraard een aansprakelijkheidsverzekering sluiten. Het is echter de vraag of die verzekering dekking geeft in geval van een onterecht gegeven goedkeuring aan een dividenduitkering. Daarvoor zou je de polis eens kritisch moeten laten bekijken.

Wil jij ook financiële zekerheid?

Onze klanten vragen ons tegenwoordig of ze een dividend uitkering mogen doen. Wij zijn in staat hen goede ondersteuning te geven en we gaan niet op de stoel van de dga zitten.

Wij bespreken de verwachtingen van de dga en wijzen zo nodig op de risico’s. De documentatie van het besluit en de afwegingen daarbij zijn ook belangrijk. Vaak maken we een liquiditeitsprognose om te ondersteunen bij de besluitvorming.

Heb jij ook behoefte aan goede ondersteuning bij je besluiten over financiële en fiscale zaken? Bel ons of mail ons. Of vul een contactformulier in en wij nemen snel contact met je op.

Comment Section

0 reacties op “Uitkeringstoets bij een BV; dividend is risico voor dga

Plaats een reactie


*


Handboek minder administratieve corvee
Ondernemers besteden gemiddeld ruim 2 dagen per maand aan administratie en belastingen. Dat is 5 weken per jaar! Breng dat terug tot een kwart van de tijd. Hoe je dat doet? Download dit gratis e-book!
Wij hebben ook een hekel aan spam
Rien van der Wilt
Rien van der Wilt studeerde wiskunde, economie en financial accounting. Hij is één van de oprichters van Boekhoudbedrijf voor MKB (v.o.f.), een online administratiekantoor. Woonplaats maak dus niet uit. Een intake in de regio Utrecht - Gouda - Rotterdam - Schiedam kan middels bezoek, daarbuiten via telefoon en skype. Privé: echtgenoot, vader, opa, hardloper, skiër, vrijwilliger.