Jaarrekening deponeren van micro en kleine BV
03 november 2014 
in De BV

Jaarrekening deponeren van micro en kleine BV

Elke BV moet een jaarrekening deponeren. De jaarrekening is het financieel verslag van een bedrijf over een bepaalde periode, meestal een kalenderjaar. De jaarrekening geeft de financiële situatie van het bedrijf weer aan het eind van de verslagperiode en de financiële mutaties gedurende de verslagperiode.

Het opmaken van een jaarrekening is een wettelijke plicht.

Jaarrekening deponeren is een wettelijke plicht

De jaarrekening van een BV moet voldoen aan wettelijke eisen. Voor een kleine BV zijn de eisen minder zwaar dan voor een grote BV.

Na het opmaken en vaststellen van de jaarrekening moet een BV de jaarrekening deponeren bij de Kamer van Koophandel. De jaarrekening deponeren betekent in feite dat de jaarrekening openbaar toegankelijk wordt.

Wij merken dat bij veel van onze klanten onduidelijkheid bestaat over de verantwoordelijkheden, rollen en termijnen bij het deponeren van de jaarrekening. Via deze blog voorzien wij onze klanten van handige informatie, waar ook jij nu van profiteert. Doe er je voordeel mee! Wil je meer voordeel? Bel ons of mail ons.

In november 2015 is een wetswijziging in werking getreden die de administratieve lasten van kleine ondernemingen moet verlichten. De nieuwe regels gelden voor de boekjaren die beginnen vanaf 1-1-2016. De nieuwe regels zijn verwerkt in dit artikel.

Wanneer is er sprake van een micro- of kleine BV?

De grensbedragen (2016) voor de indeling van een micro BV zijn:

  • de waarde van de activa op basis van historische kostprijs is niet hoger dan €350.000,
  • de netto-omzet is niet hoger dan €700.000,
  • het gemiddeld aantal werknemers is niet hoger dan 10.

Voor een kleine BV zijn de bedragen resp. €6 mln, €12 mln en 50.

Als een BV op 2 opeenvolgende balansdata minstens 2 van de 3 grensbedragen overschrijdt, wordt deze ingedeeld in de naast hogere categorie.

Opmaak- en publicatietermijn van de jaarrekening

Het bestuur (directie, dga) van de BV is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening.  Dit moet gereed zijn uiterlijk 5 maanden na afloop van het boekjaar.

De algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) kan deze periode met maximaal 5 maanden verlengen.

Vaststellen van de jaarrekening

Alle statutaire bestuurders van de BV ondertekenen de jaarrekening en leggen die voor aan de AvA. Dit moet uiterlijk 10 maanden na afloop van het boekjaar gebeuren.

De AvA stelt de (eventueel gewijzigde) jaarrekening vast binnen 2 maanden.

Let op: Als alle aandeelhouders ook bestuurder zijn, geldt de ondertekening door het bestuur als vaststelling. De 2 maanden voor de vaststelling vervallen dan!

Bij de micro- en kleine BV zijn alle aandeelhouders meestal ook bestuurder. Het proces van opmaken en vaststellen van de jaarrekening moet dan worden afgerond uiterlijk 10 maanden na afloop van het boekjaar.

Jaarrekening deponeren

Het bestuur moet (een deel van) de jaarrekening deponeren binnen 8 dagen na vaststelling. Dus als de notulen van de vergadering waarin de jaarrekening is vastgesteld worden goedgekeurd op 21 september, moet de jaarrekening gedeponeerd worden uiterlijk 29 september.

Het bestuur behoeft slechts een verkorte balans (vaste activa, vlottende activa, eigen vermogen, voorzieningen en schulden) plus eventuele informatie onderaan de balans te deponeren. De deponeringsstukken behoeven niet ondertekend te worden, wel worden de namen van de ondertekenaars vermeld.

Tijdig jaarrekening deponeren is belangrijk

Als je bestuurder bent van een BV, is het belangrijk dat je voldoet aan de wettelijke termijnen. Om twee redenen:

  • Te laat deponeren is een economisch delict en dat valt onder het strafrecht (alhoewel de handhaving niet erg intensief is).
  • Tijdig deponeren is civielrechtelijk van belang. Te laat deponeren wordt aangemerkt als onbehoorlijk bestuur. In geval van surseance of faillissement kun je daardoor persoonlijk aansprakelijk gesteld worden.

Doe er je voordeel mee!

Je ziet dat je als bestuurder van een BV ervoor moet zorgen dat je voldoet aan de wettelijke eisen. Als je ons inzet voor je administratie zorgen wij dat alles in orde is. Vraag of opmerking? Wij horen graag van je!

Over de schrijver
Rien van der Wilt studeerde wiskunde, economie en financial accounting. Hij is de oprichter van Boekhoudbedrijf voor MKB, een online administratiekantoor. Woonplaats maak dus niet uit. Een intake kan middels bezoek, maar als je ver weg woont is intake via telefoon of video verbinding handiger. Privé: echtgenoot, vader, opa, hardloper, skiër, vrijwilliger.
Reactie plaatsen