Stichting als onderneming; ken je deze veelzijdige rechtsvorm?

Stichting als onderneming; ken je deze veelzijdige rechtsvorm?

Een stichting als onderneming is niet het eerste waar je aan denkt wanneer je een eigen bedrijf start. Meestal wordt vooral gedacht aan een eenmanszaak, een vof of een bv. Toch is een stichting als onderneming heel goed mogelijk.

De stichting is een rechtspersoon, meestal om een bepaald sociaal of ideëel doel te realiseren. Voorbeelden zijn natuurbehoud, hulp aan andere mensen of de verspreiding van cultuur.

Een stichting als onderneming is één van de weinige onderwerpen waar onze klanten geen vragen aan ons stellen. Dat heeft vooral te maken met onbekendheid. En dat is jammer. Via deze blog brengen we de mogelijkheden van een stichting onder de aandacht. Doe er je voordeel mee! Wil je meer voordeel? We bespreken de mogelijkheden graag met je.

Voorbeelden van stichtingen

Voorbeelden zijn theatergezelschappen, woningcoöperaties of scholen in de vorm van een stichting. Dergelijke organisaties hebben geen (formeel) winstoogmerk maar verder is er geen enkel onderscheid met een onderneming.

Het zijn vaak grote organisaties met veel personeel en betaalde bestuurders. Denk aan de commotie over (te goed) betaalde bestuurders van sommige scholen en goede doelen organisaties. In feite zijn het voorbeelden van een stichting als onderneming.

Weet je overigens dat Ikea grotendeels eigendom is van een stichting?

De stichting als rechtsvorm

De stichting als onderneming is een rechtsvorm met weinig beperkingen. Een stichting heeft een bestuur, maar geen leden. Je moet wel de winst van de onderneming besteden aan het doel.

De bestuurders van een stichting zijn meestal niet in loondienst, maar kunnen wel een vergoeding ontvangen voor hun werkzaamheden. Als de bestuurders in dienst zijn, zijn ze niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen.

Een stichting kan pensioen uitkeren aan bestuurders. Ook kan een stichting personeel aannemen.

Beloning van bestuurders

Bij een stichting zonder ANBI status ben je vrij om de bestuurders een beloning toe te kennen. Daarvoor zijn geen beperkingen.

Die beloning kun je niet afhankelijk maken van de winst, want dat lijkt strijdig met het uitkeringsverbod van een stichting. Maar dat legt geen beperking op aan de hoogte van de bestuurders beloning.

Een bestuurder kan ook directeur zijn (werknemer van de stichting) en krijgt dan een beloning voor zijn arbeid. Die persoon is dan werknemer en werkgever tegelijk. Dat komt de interne controle niet ten goede.  En het zal het vertrouwen van de donateurs schaden. Maar het is gewoon toegestaan.

Het oprichten van een stichting

Een stichting moet wettelijk worden opgericht bij notariële akte. De oprichtingsakte van de stichting dient de statuten van de stichting te bevatten. De statuten zijn bepalend voor een stichting, deze bevatten onder meer:

  • het doel van de stichting
  • op welke wijze de stichting haar doel probeert te bereiken
  • met welke middelen
  • de wijze waarop het bestuur wordt benoemd en ontslagen
  • de besteding van het liquidatiesaldo na ontbinding van de stichting.

Het woord “stichting” moet onderdeel zijn van de naam van je onderneming. Op deze wijze is het duidelijk dat de rechtspersoon een stichting is. Een stichting moet samen met haar bestuurders worden ingeschreven in het handelsregister.

Wijziging van de statuten moet gebeuren bij notariële akte. Wijzigingen moeten weer in het handelsregister worden gepubliceerd.

Voor een stichting als ANBI instelling gelden aanvullende voorwaarden!

De stichting als onderneming is maatwerk

De oprichting van een stichting als onderneming is maatwerk. Vooral de vraag wat je met de winst gaat doen. Die winst is wat overblijft na uitbetaling van de bestuurders en eventuele reservering voor pensioenen.

Dat maatwerk wordt vorm gegeven middels de statuten. Hiervoor heb je een deskundige notaris nodig. Dat zijn trouwens de enige kosten die je moet maken voor een stichting als onderneming.

Het doel van de stichting mag niet zijn, het doen van uitkeringen aan oprichters of bestuurders of andere personen die deel uitmaken van de stichting. Een stichting die in strijd met dit verbod handelt, kan dan ook door de rechter worden ontbonden.

Aansprakelijkheid van bestuurders

Een stichting is een rechtspersoon. Dit betekent dat de bestuurders niet met hun privé vermogen aansprakelijk voor de schulden.

Er zijn wel uitzonderingen, bijvoorbeeld: Bestuurders zijn wel aansprakelijk bij wanbestuur, of als de stichting niet is ingeschreven in het Handelsregister.

De stichting en de belastingdienst

Een stichting als onderneming betaalt vennootschapsbelasting en omzetbelasting.

Als bestuurder ben je geen zelfstandig ondernemer. Je kunt daarom geen gebruik maken van fiscale kortingsregelingen als startersaftrek, ondernemersaftrek en MKB-vrijstelling. Je hebt wel recht op kleinschaligheidsinvesteringsaftrek en willekeurige afschrijving.

Voordelen van een stichting

  • Geen startkapitaal vereist
  • Kan worden opgericht met één of meerdere bestuurders
  • Mogelijkheid om personeel aan te nemen
  • Beperkte aansprakelijkheid
  • Geen toepassing van de “gebruikelijkloonregeling

Vrijblijvend adviesgesprek

Een stichting als onderneming is een van de vele onderwerpen waarover we onze klanten kunnen adviseren. Wil je meer weten van onze dienstverlening? Laat dan je gegevens achter en wij nemen snel contact met je op voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Over de schrijver
Rien van der Wilt studeerde wiskunde, economie en financial accounting. Hij is de oprichter van Boekhoudbedrijf voor MKB, een online administratiekantoor. Woonplaats maak dus niet uit. Een intake kan middels bezoek, maar als je ver weg woont is intake via telefoon of video verbinding handiger. Privé: echtgenoot, vader, opa, hardloper, skiër, vrijwilliger.
Reactie plaatsen