Herinvesteringsreserve; bij voornemen om te investeren
31 oktober 2016 

Herinvesteringsreserve; bij voornemen om te investeren

De herinvesteringsreserve is een fiscale faciliteit die je liquiditeitspositie aanzienlijk kan verbeteren. Onze klanten zijn vaak slecht op de hoogte van de mogelijkheden. Daarom nodigen we onze klanten altijd nadrukkelijk uit om hun plannen voor aankoop en verkoop van een bedrijfsmiddel (machine, auto, bedrijfshal) vroegtijdig met ons te bespreken.

Wij kunnen ze dan goed adviseren en ervoor zorgen dat zij het voordeel van deze faciliteit volledig benutten.

Behaal het maximale belastingvoordeel

Zodra je de aankoop en verkoop van bedrijfsmiddelen op de juiste moment en in de juiste volgorde doet, kan dit aanzienlijke belastingvoordelen met zich mee brengen. In dit artikel geven we aan hoe je daarbij de herinvesteringsreserve zo goed mogelijk benut. Er zijn overigens nog meer mogelijkheden, denk bijvoorbeeld aan de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek.

De herinvesteringsreserve maakt het je mogelijk om de boekwinst op de verkoop van een bedrijfsmiddel  tijdelijk buiten de belasting te houden. Deze boekwinst vormt dan een reserve die je later kan gebruiken voor de aankoop van een ander bedrijfsmiddel.

De belastingheffing over die boekwinst wordt op deze wijze doorgeschoven naar een later moment. Dit betekent direct voordeel voor je onderneming.

Wil jij ook meer belastingvoordeel? Nodig ons uit voor een gratis adviesgesprek.

Hoe werkt de herinvesteringsreserve?

Stel je verkoopt een gebruikte machine met een fiscale boekwaarde van €3.000 voor €5.000. Je maakt dan een boekwinst van €2.000.

Als je het voornemen hebt om in hetzelfde of de 3 volgende boekjaren te investeren, dan mag je de boekwinst buiten de winst houden en reserveren op je (fiscale) balans. Als je vervolgens een andere machine koopt van €10.000 dan moet je de herinvesteringsreserve te gebruiken voor het verminderen van de balanswaarde van die machine. De balanswaarde wordt €10.000 – €2.000 = €8.000.

Als er veel tijd zit tussen de verkoop van het oude bedrijfsmiddel en de aankoop van het nieuwe bedrijfsmiddel, zou je moeten zorgen voor een onderbouwing van je voornemen om te investeren. Anders zou de fiscus je reserve weleens kunnen belasten als winst.

Het zelfde geldt voor boekwinsten t.g.v. vergoedingen van bijvoorbeeld verzekeraars bij schade aan bedrijfsmiddelen.

Beperkingen

De regeling geldt alleen voor bedrijfsmiddelen. Bedrijfsmiddelen die direct in het jaar van aanschaf worden afgeschreven en beleggingen, zijn geen bedrijfsmiddel in de zin van de herinvesteringsreserve. Voorraden worden evenmin gezien als bedrijfsmiddel in deze context.

Als op een bedrijfsmiddel willekeurige afschrijving is toegepast, is de boekwaarde lager en de boekwinst hoger. Alleen de boekwinst die gemaakt zou zijn bij uitsluitend normaal afschrijven, mag worden gereserveerd.

Je mag de herinvesteringsreserve niet gebruiken voor een investering die je in een voorgaand jaar hebt gedaan. Dus als je een auto koopt in december en een oude auto verkoopt in januari, kun je de boekwinst op die oude auto niet benutten voor die nieuwe auto.

Minimum boekwaarde

De herinvesteringsreserve kan je investeren in één of meer andere bedrijfsmiddelen. Nadat de herinvesteringsreserve in mindering is gebracht op de waarde van de andere bedrijfsmiddelen, mag de gezamenlijke boekwaarde niet lager zijn dan de boekwaarde van het verkochte bedrijfsmiddel.

Stel dat je in het voorbeeld hiervoor een nieuwe machine koopt van €4.200. Dan moet je €1.200 van de herinvesteringsreserve in mindering brengen op de boekwaarde. Daarmee is de boekwaarde van de nieuwe machine gelijk aan die van de oude machine. Daarna resteert een reserve van €800.

Hieraan kun je zien dat de herinvesteringsreserve op de balans in feite bestaat uit de som van een aantal reserves, elk met een eigen investeringstermijn en minimum boekwaarde eis.

Vervanging door bedrijfsmiddel met zelfde functie

Voor het gebruik van de herinvesteringsreserve is het niet vereist dat het vervangende bedrijfsmiddel dezelfde functie vervult als het oude bedrijfsmiddel.

Echter bij duurzame bedrijfsmiddelen geldt deze eis wel. Bij duurzame bedrijfsmiddelen kun je denken aan grond of onroerend goed. Bijvoorbeeld, de boekwinst op de verkoop van een werkplaats, kun je niet gebruiken voor de bouw van een showroom.

Het effect van de herinvesteringsreserve

Door toepassing van de herinvesteringsreserve krijg je uitstel van belastingen. Immers, de boekwinst wordt buiten de winst gehouden en gereserveerd.

Vervolgens wordt door die reserve de fiscale boekwaarde van een nieuw bedrijfsmiddelen verlaagd. Daardoor wordt ook je afschrijving lager en je winst hoger.

Op die manier wordt de boekwinst die je gemaakt hebt op de verkoop van je bedrijfsmiddel alsnog belast. Niet in één keer, maar gespreid over de levensduur van je nieuwe bedrijfsmiddel.

Voorbeeld van effect herinvesteringsreserve

Neem het hiervoor genoemde voorbeeld van de boekwinst van €2000. Ga uit van een belasting van 25%. Zonder reservering zou je over die boekwinst 25% van €2.000 = €500 moeten betalen in het jaar van de verkoop.

Zoals is uitgelegd werd door de reserve de boekwaarde van de nieuwe machine verlaagd van €10.000 naar €8.000.

Stel de levensduur van de nieuwe machine op 5 jaar. De afschrijving wordt dan 5 jaar lang   €1.600 per jaar. Zonder vorming van een reserve zou dat 5 jaar lang €2.000 per jaar zijn geweest.

Door de herinvesteringsreserve wordt je winst 5 jaar lang €400 hoger, in totaal €2.000. De totale winst over de gehele periode is met of zonder reserve exact hetzelfde en je betaalt evenveel belasting. De herinvesteringsreserve geeft je een liquiditeits- en een rente voordeel.

Mogelijkheden om belasting te besparen

Het op de juiste manier omgaan met de herinvesteringsreserve zorgt direct voor belastingvoordeel. En het leuke is, dit is nog maar een onderdeel van punten die ervoor zorgen dat jouw bedrijf aanzienlijk kan besparen op belastingen.

Op onze website vind je tal van mogelijke aftrekposten terug die, mits ze goed verwerkt worden in je administratie, je aanzienlijke belasting besparingen kunnen opleveren.

Ook besparen op belastingen?

Wij helpen heel veel mkb-bedrijven (zzp / VOF / BV / klein MKB) met het besparen van belastingen. Wij kennen alle actuele aftrekposten en wij passen ze voor onze klanten toe.

Vaak is het te realiseren belastingvoordeel hoger dan onze scherpe tarieven.

Wil je meer weten over onze dienstverlening? Mail ons, bel ons of laat je gegevens achter  en wij nemen snel contact met je op voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Over de schrijver
Rien van der Wilt studeerde wiskunde, economie en financial accounting. Hij is de oprichter van Boekhoudbedrijf voor MKB, een online administratiekantoor. Woonplaats maak dus niet uit. Een intake kan middels bezoek, maar als je ver weg woont is intake via telefoon of video verbinding handiger. Privé: echtgenoot, vader, opa, hardloper, skiër, vrijwilliger.
Reactie plaatsen