Fiscaal voordelige auto kiezen in 6 stappen

Fiscaal voordelige auto kiezen in 6 stappen

Fiscaal voordelige auto aanschaffen in 2014? Door een stapeling van belastingvoordelen waren auto’s met minder dan 51 g CO2/km uitstoot in 2013 buitengewoon voordelig voor ondernemers voor de inkomstenbelasting.

Stel je kocht in 2013 een Mitsubishi Outlander PHEV van 40.000 exclusief btw. Dat is een fiscaal voordelige auto met elektromotoren plus een benzine motor en met minder dan 51g CO2/km. Hierdoor heb je geen beperking in kilometers zoals met volledig elektrische auto’s. Je kreeg dan de volgende voordelen:

De investeringsaftrek leverde een aftrekpost voor de inkomstenbelasting van (28% + 36%) x 40.000 = €25.600. Je kon daarnaast ook de aanschafkosten van de auto via afschrijving in mindering op de winst brengen. Dat leverde over de gebruiksduur een aftrekpost voor de inkomstenbelasting van€40.000. De totale aftrekpost werd daarmee €65.600.

Het belastingvoordeel bedroeg 42% x 65.600 = €27.552 of 52% x 65.600 = €34.112. Daarmee was de netto aanschafprijs van deze fiscaal voordelige auto in2013 €12.448 of €5.888! Daarnaast het grote voordeel van 0% bijtelling voor privé gebruik.

Fiscaal voordelige auto in 2014

Met ingang van 2014 heeft de regering flink gesnoeid in de voordelen. Als je in 2014 een fiscaal voordelige auto van de zaak aanschaft met minder dan 51g CO2/km uitstoot, zijn de voordelen aanmerkelijk kleiner:

  • 0% kleinschaligheidsinvesteringsaftrek,
  • 13,5% milieu investeringsaftrek over maximaal €12.500,
  • 60 maanden lang een bijtelling voor privé gebruik van 7%,
  • Vrijstelling van wegenbelasting tot 1-1-2016.

De investeringsaftrek levert nu een bescheiden aftrekpost op van €1.687 op. De bijtelling voor privé gebruik over 60 maanden bedraagt 5 jaar x 7% x 40.000 = €14.000. Het nadeel t.o.v. 2013 is aanzienlijk: €25.600 – €1.687 + 14.000 = €37.913 bruto voor belasting over 60 maanden gebruikstijd.

Of de aanschaf van een fiscaal voordelige auto in 2014 desondanks nog steeds voordelig is, kun je snel vaststellen via de volgende stappen:

Fiscaal voordelige auto t.o.v. andere auto’s

Kies een beperkt aantal auto’s uit die jij aantrekkelijk vindt en vergelijk die onderling. Eén daarvan is een fiscaal voordelige auto.

Als voorbeeld nemen we de hierboven genoemde Mitsubishi Outlander PHEV. Die vergelijken we met een benzineauto van vergelijkbare klasse in het segment met 20% bijtelling. De prijs van die auto stellen we op €30.000 exclusief btw en het verbruik is 1liter op 15 km. Verder gaan we uit van 80.000 km over 60 maanden.

1.De investeringsaftrek

De investeringsaftrek voor de fiscaal voordelige auto is 13,5% x 12.500 = €1.687. Voor de benzineauto geldt geen investeringsaftrek.

2.Vergelijk de brandstofkosten

We nemen aan dat de fiscaal voordelige auto de helft van de kilometers elektrisch rijdt en dat kost ongeveer €0,03 per km. Verder rijdt deze auto ook op benzine goedkoop (1 op 18), vooral door het terugwinnen van de energie bij het remmen.

De benzine kosten zijn 40.000 x 1/18 x €1,70 = €3.777 plus €1.200 voor elektrisch rijden, totaal €4.977. Voor de benzineauto zijn de brandstofkosten over 60 maanden 80.000 km x 1/15 x €1,70 = €9.066.

3.Vergelijk de bijtelling voor privé gebruik

De bijtelling voor de fiscaal voordelige auto over 60 maanden is 5 x 7% x 40.000 = €14.000. De bijtelling voor de benzine auto bedraagt 5 x 20% x 30.000 = €30.000.

4.Vergelijk de btw voor privé gebruik

Als ondernemer krijg je de btw terug die je betaalt bij de aanschaf van een auto. Voor het gedeelte privé gebruik moet je die btw echter alsnog betalen. De btw bedraagt 2,7% over de aanschafprijs inclusief btw en BPM. (Als je een kilometeradministratie bijhoudt, moet je verrekenen op basis van de werkelijke kilometers).

De btw voor de fiscaal voordelige auto over 60 maanden is 5 jaar x 2,7% x (40.000 + 21% btw) = €6.534. Voor de benzineauto 5 jaar x 2,7% x (30.000 + 21%) = €4.900

5.Vergelijk de afschrijving

Bij de afschrijving gaan we uit van 70% afschrijven over 60 maanden, in lijn met de fiscale tabellen. Voor de fiscaal voordelige auto in dit voorbeeld is de afschrijving over 60 maanden €28.000 tegen €21.000 voor de benzineauto.

Het is overigens nog niet helemaal duidelijk wat de restwaarde van een fiscaal voordelige auto na 60 maanden is. Dit komt door onduidelijkheid over de levensduur en de kosten voor vervanging van de accu’s. De accu’s worden echter voortdurend beter en goedkoper.

6.Vergelijk onderhoud, verzekering en wegenbelasting

Deze kosten zullen niet veel verschillen voor beide auto’s. De verzekering voor de fiscaal voordelige auto zal duurder zijn, maar de vrijstelling voor de wegenbelasting tot 1-1-2016 compenseert dat min of meer.

Het resultaat

Omschrijving                                 fiscaal voordelige auto               benzineauto
Investeringsaftrek                                      -1.687
Brandstofkosten                                          4.977                                     9.066
Bijtelling voor privé gebruik                        14.000                                   30.000
Btw voor privé gebruik                                 6.534                                     4.900
Afschrijving                                               28.000                                   21.000
Onderhoud, verz, wegenbelasting                  –                                              –

Totaal                                                      €51.824                                 €64.966

Over een gebruiksduur van 60 maanden is in dit voorbeeld de fiscaal voordelige auto voor belastingen ruim €13.000 goedkoper dan de benzineauto. Het netto voordeel na belastingen is €7540 bij 42% of €6240 bij 52% inkomstenbelasting.

Dit rekenvoorbeeld is globaal en de gehanteerde getallen zijn voor discussie vatbaar. Deze getallen zijn vooral bedoeld om de onderlinge vergelijking te verduidelijken.

Aanschaf in 2014 lijkt nog steeds aantrekkelijk, ondanks dat de voordelen veel minder zijn dan in 2013. Met name de lage bijtelling voor privé gebruik en het goedkope elektrisch rijden zijn bepalend.

Met ingang van 1-1-2016 vervalt de vrijstelling voor de wegenbelasting en de BPM voor auto’s met minder uitstoot dan 51g CO2/km. Vanaf dat moment zullen dit soort auto’s zoveel duurder worden, dat aanschaf uit financieel oogpunt niet langer aantrekkelijk is.

 

Over de schrijver
Rien van der Wilt studeerde wiskunde, economie en financial accounting. Hij is de oprichter van Boekhoudbedrijf voor MKB, een online administratiekantoor. Woonplaats maak dus niet uit. Een intake kan middels bezoek, maar als je ver weg woont is intake via telefoon of video verbinding handiger. Privé: echtgenoot, vader, opa, hardloper, skiër, vrijwilliger.
Reactie plaatsen