Werkruimte in je huurwoning aantrekkelijke aftrekpost

Werkruimte in je huurwoning aantrekkelijke aftrekpost

Let op: Met ingang van 1-1-2017 zijn de kosten van een niet-zelfstandige werkruimte niet meer aftrekbaar, zie artikel 3.16 lid 13 wet IB.

Maak je gebruik van werkruimte in je huurwoning en ben je ondernemer voor de inkomstenbelasting (eenmanszaak of Vof)? Dat kan onder bepaalde voorwaarden een zeer aantrekkelijke aftrekpost opleveren.

Bij kosten van de werkruimte in je huurwoning kun je denken aan:

 • een deel van de huur
 • energiekosten
 • verzekeringspremies
 • schoonmaakkosten
 • inrichtingskosten (behang, schilderwerk, bureau, kasten, …)
 • WOZ-belasting.

Zelfstandige werkruimte?

De eerste vraag is of je over een “zelfstandige” werkruimte beschikt. Als je jouw werkruimte fiscaal wil kwalificeren als zelfstandige werkruimte, moet die werkruimte voldoen aan het zelfstandigheidscriterium.

Het huurrecht van je zelfstandige werkruimte kun je toerekenen aan je privé- of ondernemingsvermogen. Als je het huurrecht toerekent aan je ondernemingsvermogen, heb je recht op kostenaftrek. Reken je het toe aan je privévermogen, dan moet je aanvullend voldoen aan het inkomenscriterium om in aanmerking te komen voor kostenaftrek.

Voldoet de werkruimte in je huurwoning hier niet aan, dan wordt deze fiscaal behandeld als onzelfstandig onderdeel van de woning.

Zelfstandige werkruimte in je huurwoning

Als je een fiscaal zelfstandige werkruimte hebt, en je gebruikt die werkruimte voor meer dan 10% zakelijk, dan heb je recht op kostenaftrek:

 • Je rekent het huurrecht van je werkruimte tot het ondernemingsvermogen. Dit doe je eenmalig bij de start van de onderneming of bij het eerste gebruik van je woning voor je onderneming.
 • Je kunt jaarlijks de kosten voor de werkruimte aftrekken voor zover die gemaakt zijn voor je onderneming. Gebruik je de werkruimte voor de helft privé, dan kun je de helft van bijvoorbeeld de energiekosten van de werkruimte aftrekken van je winst.
 • Krijgt je huurtoeslag? Dan moet je een evenredig deel toerekenen aan het gebruik van de werkruimte. Je telt dat deel op bij de winst.

Als je het huurrecht toerekent aan je privévermogen, moet je aanvullend voldoen aan het inkomenscriterium. Verder zijn er geen verschillen in tegenstelling tot een werkruimte eigen woning.

Je gebruikt de werkruimte voor 10% of minder zakelijk? Je hebt geen recht op kostenaftrek.

Geen zelfstandige werkruimte in je huurwoning

Stel dat de werkruimte in je huurwoning niet voldoet aan de strenge criteria voor een zelfstandige werkruimte. Er zijn dan toch mogelijkheden voor kostenaftrek.

Als je de werkruimte in je huurwoning volledig zakelijk gebruikt en als het zakelijk gebruik meer dan 10% van je woning is, zijn er 2 mogelijkheden:

 • Je rekent het huurrecht van je volledige woning tot het ondernemingsvermogen
 • je splitst het huurrecht administratief in een zakelijk en privé deel.

Huurrecht volledige woning behoort tot ondernemingsvermogen

Dit kan een aantrekkelijke aftrekpost opleveren. Het huurrecht reken je eenmalig tot je ondernemingsvermogen bij de start van de onderneming of bij het eerste gebruik van je woning voor je onderneming:

Je kunt jaarlijks alle kosten van je woning aftrekken van de winst van je onderneming. De kosten van een eventuele verbouwing bij de start om de werkruimte geschikt te maken kun je op de balans zetten.

Je moet jaarlijks rekening houden met het privégebruik van je woning. Je verhoogt je winst door een bijtelling voor het privégebruik. Deze bijtelling is een percentage van de WOZ-waarde van het privé gedeelte van je woning. Zie belastingtabel huurwaardeforfait voor dienstwoningen, in 2015 meestal 1,8%.

Krijgt je huurtoeslag? Dan moet je deze bij de winst tellen.

Voorbeeld

Woning met WOZ-waarde van €200.000 en 15% zakelijk gebruik. De huur bedraagt €7.200 per jaar en de (zakelijke) vaste lasten zijn €1.000. De jaarlijkse huisvestingslasten zijn dan €8.200.

De huisvestingslasten mag je als zakelijke kosten van de werkruimte in mindering brengen op je winst. Daartegenover moet je de waarde van het privégebruik bij de winst optellen. Voor het privégebruik moet je het huurwaardeforfait rekenen dat geldt in de inkomstenbelasting als de woning een dienstwoning zou zijn geweest. Uitgaande van 1,8% is de bijtelling over het privé gedeelte 1,8% x €200.000 x 85%= €3.060

De jaarlijkse aftrekpost is daarmee €8.200-€3.060=€5.140.

Huurrecht administratief splitsen in zakelijk en privé.

Je gebruikt de werkruimte in je huurwoning uitsluitend zakelijk en je splitst het huurrecht van je woning administratief naar gebruik op basis van m2.

Je kunt in dit geval je woning in de administratie verdelen in een privégedeelte en een ondernemingsgedeelte (werkruimte).

Het huurrecht van de werkruimte hoort tot je ondernemingsvermogen. Dit doe je eenmalig bij de start van de onderneming of bij het eerste gebruik van je woning voor je onderneming.

Je kunt jaarlijks de kosten voor de werkruimte aftrekken.

Krijgt je huurtoeslag? Dan moet je een evenredig deel toerekenen aan het gebruik van de werkruimte. Je rekent dat deel tot de winst.

Ook besparen op belastingen?

Wij helpen al jarenlang mkb-bedrijven (zzp / VOF / BV / klein MKB) met het besparen van belastingen. Wij kennen alle actuele aftrekposten en wij passen ze voor onze klanten toe.

Vaak is het te realiseren belastingvoordeel hoger dan onze scherpe maandkosten. Wij helpen dan niet alleen besparen op belastingen, maar we ontzorgen je compleet op administratie- en belastinggebied.

Vrijblijvend adviesgesprek

Wil je meer weten over onze dienstverlening? Bel ons of mail ons. Of vul het contactformulier in en wij nemen snel contact met je op voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Over de schrijver
Rien van der Wilt studeerde wiskunde, economie en financial accounting. Hij is de oprichter van Boekhoudbedrijf voor MKB, een online administratiekantoor. Woonplaats maak dus niet uit. Een intake kan middels bezoek, maar als je ver weg woont is intake via telefoon of video verbinding handiger. Privé: echtgenoot, vader, opa, hardloper, skiër, vrijwilliger.
van Holstein
Door

van Holstein

op 03 Oct 2016

Bedankt voor de uitleg. Toch heb ik nog een kleine vraag. Hoe activeer ik mijn huurwoning als ondernemingsvermogen. Ik ben een kleine zzpér zonder jaarrekeningen. Wel beschik ik over een gedegen boekhouding. Moet ik dit dus apart aangeven bij de belastingdienst of op de aangifte inkomstenbelasting

Rien van der Wilt
Door

Rien van der Wilt

op 04 Oct 2016

De betaalde huur voor je woning boek je als kostenpost in je boekhouding. In je aangifte IB moet je een bijtelling voor privé gebruik van een dienstwoning opnemen

Martijn
Door

Martijn

op 04 Oct 2016

Goed artikel! Vraag die nog in mij op komt: moet je hiervoor expliciet zelf hoofdhuurder zijn, of geldt deze regeling ook voor samenwonenden? (toelichting: ik huur samen met mijn vriendin, ik ben ondernemer, mijn vriendin niet).

KBS
Door

KBS

op 22 Nov 2016

ik heb vanaf maart mijn huurwoning geheel in de boekhouding, meer dan 10% als zakelijk gebruik en rekeninghoudend met de bijtelling. Gaat in januari 2017 deze regel veranderen?

Rien van der Wilt
Door

Rien van der Wilt

op 22 Nov 2016

Beste KBS, ja, dit gaat m.i.v. 2017 veranderen. Ik ken de nieuwe regels nog niet, maar ga er maar van uit dat dit voordeel gaat verdwijnen.

Vincent Jansen
Door

Vincent Jansen

op 23 Nov 2017

Is het inmiddels al duidelijk of de hier besproken regeling voor ondernemers met een onzelfstandige werkruimte van meer dan 10% aan vierkante meters van het totaal gehuurde nog bestaat en wat de eventuele nieuwe regels zijn? Ik neem aan dat de regeling nog wel - eventueel via bezwaar - voor 2015 en 2016 toepasselijk is gebleven? Of is met terugwerkende kracht deze mogelijkheid om de volledige huur van de woning van de winst af te trekken met een forfaire bijtelling van een percentage van de WOZ-waarde van de baan, ook voor de jaren 2015 en 2016?

Rien van der Wilt
Door

Rien van der Wilt

op 25 Nov 2017

Beste Vincent, De regeling is nog steeds van toepassing. Voor waarde is dat je het huurrecht van je woning rekent tot ondernemingsvermogen. Dat moet je toerekenen bij de start van je bedrijf of bij de start van het huren van je woning. Dat je dat hebt gedaan moet blijken uit je administratie. In je administratie heb je dan de betaling van je huur etc. opgenomen. In jouw geval is dat niet gebeurt, want je wil dit met terugwerkende kracht toepassen op 2015 en 2016. Dus jij kunt hiervan geen gebruik meer maken.

Theo Coolen
Door

Theo Coolen

op 24 Feb 2017

Ik lees in verschillende artikelen over dit onderwerp dat je, als je voldoet aan de genoemde voorwaarden, recht hebt op aftrekposten, maar ook dat je het huurrecht tot je ondernemingsvermogen moet rekenen. Hoe komt dit op de balans tot uiting. M.a.w. hoe bereken je dit huurrecht?

Rien van der Wilt
Door

Rien van der Wilt

op 24 Feb 2017

Beste Theo, Dat huurrecht komt in je onderneming door de huur te betalen vanaf je zakelijke betaalrekening. Overigens, per 1-1-2017 wordt dit door een wetswijziging de werkruimte in een huurwoning op dezelfde wijze aangepakt als in een eigen woning. Daarom is dit nauwelijks meer interessant.

Reactie plaatsen