Bedrijfsfitness; 3 varianten, soms onbelast
20 juli 2015 

Bedrijfsfitness; 3 varianten, soms onbelast

Bedrijfsfitness die je op de werkplek ter beschikking stelt, is onbelast. Je behoeft hiervoor niets bij het loon van je medewerkers te rekenen.

Een vergoeding voor of een verstrekking van bedrijfsfitness buiten de werkplek is loon voor je medewerkers. Over dat loon moeten de gebruikelijke loonheffingen worden ingehouden. Maar je kunt dit loon ook als eindheffingsloon aanwijzen en in de vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR) onderbrengen.

Wat wordt verstaan onder werkplek?

Een werkplek is elke plaats waar jouw medewerkers werken en waarvoor je op grond van de Arbeidsomstandighedenwet verantwoordelijk bent. Je arbo verantwoordelijkheid voor de werkplek geldt ook voor uitzendkrachten en andere inleensituaties.

Een werkplek is dus elke vestiging van je onderneming waar medewerkers werken: een kamer, een kantoortuin, de lopende band, een fabriekshal, de vergaderzaal, een bedrijfskantine, enz.

1. Bedrijfsfitness op de werkplek

Voor bedrijfsfitness op de werkplek geldt onder de werkkostenregeling een nihil waardering. Dit betekent dat jouw medewerkers onbelast gebruik kunnen maken van bedrijfsfitness in één van de vestigingen van jouw onderneming.

Heb je een klein bedrijf dan kun je daarvoor een kamer opofferen en regelmatig samen met een fitnessleraar aan de slag gaan. In dat geval geldt voor deze verstrekking een nihil waardering in de WKR.

Let op! Omdat een vergoeding voor fitness op de werkplek minder goed denkbaar is, heeft de wetgever hiervoor geen vrijstelling willen opnemen. Een vergoeding voor fitness op de werkplek is dan ook belast, tenzij je er voor kiest om deze in de vrije ruimte van de WKR onder te brengen.

2. Bedrijfsfitness buiten de werkplek

Zoals hierboven reeds is vermeld, is bedrijfsfitness buiten de werkplek belast. Er is een uitzondering voor werkplek-gerelateerde bedrijfsfitness.

3. Werkplek-gerelateerde bedrijfsfitness

Werkplek-gerelateerde bedrijfsfitness is bedoeld om de risico’s voor de gezondheid van jouw medewerkers met een gericht fitnessprogramma weg te nemen of te verminderen.

Het moet dan gaan om fitness die van belang is voor het onderhouden van fitheid die voor de uitoefening van de werkzaamheden van jouw medewerkers vereist is. Dit heeft fiscaal alleen kans van slagen als er een gericht plan voor bedrijfsfitness is en dat plan onderdeel is van het arbo plan.

Werkplek-gerelateerde fitness is gericht vrijgesteld. Dit betekent dat je medewerkers onbelast gebruik kan maken van deze fitness maar dat je hiervoor ook onbelast een vergoeding kunt geven.

Voor de vrijstelling maakt het niet uit of de werkplek-gerelateerde fitness op de werkplek of buiten de werkplek plaatsvindt. In beide gevallen is de fitness onbelast. Het gaat dan alleen over cardio- en krachttraining, niet om welness faciliteiten.

Bedrijfsfitness voor de dga

De 3 hiervoor besproken bedrijfsfitness regelingen gelden ook voor de directeur grootaandeelhouder (dga) die als enige of samen met zijn partner van de bedrijfsfitness gebruik maakt.

Bedrijfsfitness voor zelfstandig ondernemers

Met een zelfstandig ondernemer bedoelen we een zzp-er, freelancer, eigenaar van een eenmanszaak of een vof. Voor ondernemers zonder personeel geldt geen vrijstelling voor bedrijfsfitness op de werkplek of werkplek-gerelateerde fitness. Bovenstaande regelingen gelden uitsluitend voor werknemers en ondernemers zijn geen werknemer.

Heb je wel personeel in dienst? Als je voor je medewerkers bedrijfsfitness ter beschikking stelt, kun jij van die faciliteiten ook (belastingvrij) gebruik maken. Het is in principe belast, maar bij controle kom je er waarschijnlijk wel mee weg.

Als je jouw medewerkers een onbelaste vergoeding geeft voor werkplek-gerelateerde bedrijfsfitness, mag je jezelf niet die onbelaste vergoeding geven.

Bedrijfsfitness en de werkkostenregeling

In de inleiding van dit artikel is al opgemerkt dat het verstrekken of vergoeden van bedrijfsfitness buiten de werkplek loon is. Je kunt er voor kiezen om de vergoeding of verstrekking onder te brengen in de vrije ruimte van de WKR.

Als jij bedrijfsfitness verstrekt door dat in te huren in een sportschool, komen de kosten op de factuur +btw in de vrije ruimte van de WKR.

Voorheen mochten medewerkers de kosten van fitness onder bepaalde voorwaarden betalen door een inhouding op hun bruto loon. Sinds de invoering van de WKR, is dat niet meer mogelijk ondanks dat veel fitnesscentra dat wel beweren. Als je het onbelast wil vergoeden of verstrekken, kun je het alleen maar onderbrengen in de vrije ruimte.

Het beslag op de vrije ruimte kun je verlagen door jouw medewerkers een eigen bijdrage te laten betalen uit hun netto loon.

Een inhouding op hun bruto loon vermindert niet het beslag op de vrije ruimte. Die inhouding op hun bruto loon verlaagd natuurlijk wel jouw bedrijfskosten.

Over de schrijver
Rien van der Wilt studeerde wiskunde, economie en financial accounting. Hij is de oprichter van Boekhoudbedrijf voor MKB, een online administratiekantoor. Woonplaats maak dus niet uit. Een intake kan middels bezoek, maar als je ver weg woont is intake via telefoon of video verbinding handiger. Privé: echtgenoot, vader, opa, hardloper, skiër, vrijwilliger.
Reactie plaatsen