Recht op vakantiedagen; ken jij de regels voor opbouw en opnemen?
02 juni 2014 

Recht op vakantiedagen; ken jij de regels voor opbouw en opnemen?

Recht op vakantiedagen is een wettelijk recht. Jouw werknemers bouwen dat op gedurende de looptijd van hun arbeidscontract. Elke werknemer heeft een wettelijk recht op vakantiedagen. Het wettelijk recht op vakantiedagen bedraagt per jaar 4 maal het aantal dagen dat je per week werkt.

In geval van wisselende werkroosters, is het praktischer om in vakantie uren te rekenen. Stel je werknemer werkt elke week 10 uur, een dag van 6 uur en een dag van 4 uur. Het jaarlijks recht op vakantie dagen is dan 4 x 10 = 40 uur.

Het is lastig om dit uit te drukken in aantal dagen en het heeft ook weinig nut. In praktijk zal je werknemer voor een vrije dag of 4 uur of 6 uur opnemen en voor vrije week 10 uur.

Extra recht op vakantiedagen

Het kan zijn dat jouw werknemers meer recht op vakantiedagen opbouwen dan het wettelijk aantal. Deze extra vakantiedagen heten bovenwettelijke vakantiedagen. In je cao of arbeidsovereenkomst staan hierover dan afspraken.

Recht op vakantiedagen bij zwangerschap en ziekte

Tijdens zwangerschap en ziekte bouwt je werknemer evenveel recht op vakantiedagen op als bij werken. Voor 1 januari 2012 was een andere wetgeving van toepassing. Tijdens langdurige ziekte kregen werknemers alleen de laatste 6 maanden van de ziekte periode recht op vakantiedagen.

Dit geldt voor de wettelijke vakantiedagen. Voor bovenwettelijke vakantiedagen gelden de afspraken die daarover in de cao of arbeidsovereenkomst zijn gemaakt.

Recht op vakantiedagen wanneer geen loon wordt doorbetaald

In de volgende situaties bouwen je werknemers ook recht op vakantiedagen op, zelfs als je geen loon doorbetaalt:

  • Uren waarbij je werknemer een vakbondsvergadering bijwoont met jouw toestemming
  • Uren waarbij je werknemer met politiek verlof is
  • Uren waarbij je werknemer meedoet aan herhalingsoefeningen i.v.m. militaire dienst.

Ook dit geldt uitsluitend voor de wettelijke vakantiedagen. Je ziet dat je met veel regels te maken krijgt wanneer je begint met personeel aannemen. Je kunt daarom het beste je salarisadministratie uitbesteden aan een goed administratiekantoor. Die regelen ook dit soort zaken voor jou.

Instemmen met opnemen van vakantiedagen

In principe moet jij als  werkgever instemmen met de vakantiewensen van je werknemers. Als een werknemer een verzoek indient om vakantie op te nemen, heb jij 2 weken de tijd om schriftelijk bezwaar te maken. Bijvoorbeeld als die vakantiewens grote problemen oplevert voor jouw bedrijf. Of bij een collectieve vakanties zoals in de bouw en het onderwijs.

Als je te laat reageert en jouw werknemer heeft een vakantie geboekt, dan ben jij aansprakelijk voor de kosten van die vakantie als je alsnog bezwaar maakt!

Je moet jouw werknemers wel toestaan om op een ander moment vakantie op te nemen. Voor bovenwettelijke vakantiedagen kunnen andere regels gelden.

Opnemen vakantiedagen

Jij moet als werkgever je werknemers ieder jaar de gelegenheid geven om hun wettelijke vakantiedagen op te nemen. Je mag daar geen bezwaar tegen maken. Ook niet met een beroep op ‘zwaarwegende bedrijfsbelangen’.

Opnemen vakantiedagen uit vorige jaren

Als jouw werknemer vakantiedagen opneemt, moet jij als werkgever altijd eerst de dag toewijzen die als eerste door verval of verjaring verloren gaat. Dat hoeft niet altijd de oudste dag te zijn. Het recht op vakantiedagen die jouw werknemers in 2013 hebben opgebouwd, vervalt bijvoorbeeld eerder dan de dagen uit 2011.

Dit komt omdat er sinds 1 januari 2012 nieuwe regels rond vakantiedagen gelden. De wettelijke vakantiedagen over 2012 en later, vervallen een halfjaar na afloop van dat jaar. Het recht op vakantiedagen uit 2011 en eerder, en de bovenwettelijke dagen vervallen na 5 jaar, tenzij daarover andere afspraken zijn gemaakt in de cao of arbeidsovereenkomst.

Over de schrijver
Rien van der Wilt studeerde wiskunde, economie en financial accounting. Hij is de oprichter van Boekhoudbedrijf voor MKB, een online administratiekantoor. Woonplaats maak dus niet uit. Een intake kan middels bezoek, maar als je ver weg woont is intake via telefoon of video verbinding handiger. Privé: echtgenoot, vader, opa, hardloper, skiër, vrijwilliger.
Reactie plaatsen