Dividend uitkeren aan de dga; 5 valkuilen
08 juni 2015 
in De BV

Dividend uitkeren aan de dga; 5 valkuilen

Dividend uitkeren of loon uitbetalen: als dga kun je hoofdzakelijk op deze twee manieren geld uit je bv halen. Waar ligt het juiste evenwicht? Dividend uitkeren is vaak fiscaal aantrekkelijker dan loon uitbetalen maar je moet aan veel voorwaarden voldoen.

Over loon moet je tot 52% inkomstenbelasting betalen terwijl je over dividend 40% belasting moet betalen. Immers, het tarief voor de vennootschapsbelasting is 20% voor winsten tot €200.000 en de dividendbelasting is 25%.

Als je een winst van €100.000 geheel als dividend uitkeren wil, betaal je eerst €20.000 vennootschapsbelasting en over de resterende €80.000 nog eens 25% of €20.000 dividendbelasting. Netto krijg je dan €60.000.

Veel gemaakte fouten

Hoe bepaal je de juiste verhouding dividend en loon? Ik belicht hieronder de meest gemaakte fouten bij dividend uitkeren. Het is belangrijk dat je die fouten niet maakt om onaangename verrassingen te voorkomen.

Als je de administratie van je BV uitbesteedt aan Boekhoudbedrijf voor MKB zorgen wij ervoor het uitkeren van dividend vlekkeloos verloopt. We hebben daar veel ervaring mee want we hebben veel BV’s in ons klantenbestaand.

Via onze blog voorzien we onze klanten van handige informatie, waar jij nu mooi van mee profiteert. Doe er je voordeel mee! Wil je hier meer over weten? We bespreken dat graag met je.

Valkuil 1: dividend uitkeren bij een te laag loon

Om te voorkomen dat dga’s hoofdzakelijk geld uit hun bv halen door middel van dividend uitkeren, heeft de wetgever de gebruikelijkloonregeling ingevoerd. Daarmee worden dga’s gedwongen om zichzelf een bepaald loon toe te kennen voor hun werkzaamheden voor de bv.

Naast loon betalen is dividend uitkeren uiteraard nog steeds mogelijk mits er voldoende reserves zijn in de bv.

Valkuil 2: geen formeel besluit AvA over dividend uitkeren

Volgens de huidige (nieuwe) wetgeving is de Algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA) bevoegd om de bestemming van de winst te bepalen. Deze winst moet eerst worden vastgesteld in de jaarrekening.

Na vaststelling van de jaarrekening, kan de winst worden uitgekeerd aan de aandeelhouders (dividend uitkeren) of worden gereserveerd. Hiervoor is een formeel besluit van de AvA nodig.

Valkuil 3: onvoldoende eigen vermogen

Dividend uitkeren mag alleen als het eigen vermogen van de bv na uitkering groter is dan de reserves die volgens de wet of de statuten moeten worden aangehouden.

De meest voorkomende wettelijke reserve is de herwaarderingsreserve. Als er sprake is van een herwaarderingsreserve mag het eigen vermogen na dividend uitkeren niet kleiner zijn dan die wettelijke reserve.

Deze toets wordt ook wel de ‘beperkte balanstest’ genoemd.

Valkuil 4: onterechte goedkeuring door het bestuur

Uitkering van dividend moet door het bestuur worden goedgekeurd. Het bestuur mag de uitkering weigeren indien het weet of had kunnen weten dat de vennootschap na de uitkering problemen krijgt met betalen van haar opeisbare schulden.

Bij de beoordeling moet het bestuur alle omstandigheden meewegen. Bijvoorbeeld, een verwacht verlies van een belangrijke afzetmark in de nabije toekomst of indicaties dat debiteuren niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen.

Het moment van daadwerkelijk dividend uitkeren is bepalend. Op dat moment moet het bestuur de meest recente omstandigheden meenemen in de beoordeling.

Als het bestuur onterecht goedkeuring verleent, kunnen de bestuurders aansprakelijk worden gesteld voor de ontstane tekorten. Deze toets wordt ook wel uitkeringstoets (continuïteit) genoemd.

Valkuil 5: te lage pensioenreserve

Ook een pensioen in eigen beheer vraagt aandacht. Door de huidige lage rente is de fiscale pensioenreserve veel lager dan een reserve die een verzekeringsmaatschappij aanhoudt. Als door dividend uitkeren de reserves onvoldoende zijn om aan de pensioenverplichtingen te voldoen, kan de fiscus de uitkering aanmerken als afkoop van pensioen. Daarop staan zware fiscale sancties tot wel 72% belasting over de pensioenreserve!

Als de bestuurder ook aandeelhouder is

Elke uitkering van dividend moet door het bestuur worden goedgekeurd. Als een bestuurder ook aandeelhouder is, is er sprake van een zogenaamd ‘tegenstrijdig belang’.

In onze doelgroep komt vaak voor dat er maar één of twee bestuurders zijn en dat alle bestuurders aandelen hebben. En meestal is er ook geen raad van commissarissen. In dat geval besluiten de aandeelhouders of de goedkeuring wordt verleend.

Ook voor een enig aandeelhouder/bestuurder is het belangrijk te voldoen aan de wettelijke eisen voor dividend uitkeren. Het besluit moet op de juiste manier worden genomen en het is verstandig om dat goed vast te leggen inclusief de informatie die de basis was van de beoordeling. Anders is er een risico dat het besluit tot uitkering van dividend alsnog wordt teruggedraaid bij een faillissement.

Dividendbelasting inhouden

De vennootschap waarvan jij het dividend ontvangt, moet over de uitkering dividendbelasting inhouden. Deze ingehouden dividendbelasting kun je verrekenen met de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. In jouw aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting kan je aangeven hoeveel dividend je hebt ontvangen en hoeveel Nederlandse dividendbelasting hierop is ingehouden.

Als je overgaat tot dividend uitkeren

Gaat jouw vennootschap dividend uitkeren aan jou als dga? Dan moet de vennootschap 15% (2015) dividendbelasting inhouden over het dividend. De vennootschap moet aangifte doen en betalen binnen één maand na de dag waarop het dividend beschikbaar is gesteld.

Doet de vennootschap niet op tijd aangifte of betaalt ze de dividendbelasting niet op tijd? Dan kan ze een naheffingsaanslag met een boete krijgen.

Meer tips over belastingen

Zoals je ziet maak je gemakkelijk fouten bij dividend uitkeren. Wil je zeker weten dat alles goed zit, bekijk dan eens of het een goed idee is om je boekhouding aan ons uit te besteden. Wij zorgen ervoor dat alles goed geregeld wordt.

Meer handige informatie? Kijk wat onze website te bieden heeft. Vragen of opmerkingen? We horen graag van je!

Over de schrijver
Rien van der Wilt studeerde wiskunde, economie en financial accounting. Hij is de oprichter van Boekhoudbedrijf voor MKB, een online administratiekantoor. Woonplaats maak dus niet uit. Een intake kan middels bezoek, maar als je ver weg woont is intake via telefoon of video verbinding handiger. Privé: echtgenoot, vader, opa, hardloper, skiër, vrijwilliger.
nick mast
Door

nick mast

op 09 Dec 2016

mijn boekhouder heeft mijn winst op papier uitgekeert maar nooit gehad nu betaal ik vennootschap belasting en ga mijn aandelen verkopen en krijg me winstuitkering niet er is geen geld

ronald
Door

ronald

op 24 Mar 2017

Les 1: alles wat de boekhouder doet moet je snappen! Doe je dat niet dan weet je zeker dat er vroeg of laat problemen komen.

Rien van der Wilt
Door

Rien van der Wilt

op 24 Mar 2017

Of neem een boekhouder die je goed uitlegt waarop je moet letten.

Ben
Door

Ben

op 29 May 2017

Begrijp ik goed dat je als DGA dus maar 15% dividend belasting betaald i.p.v. 25% dividendbelasting als aandeelhouder?

Rien van der Wilt
Door

Rien van der Wilt

op 30 May 2017

Hallo Ben, Bij uitkering van dividend moet de vennootschap 15% dividendbelasting inhouden op de uitkering. In de aangifte inkomstenbelasting van de DGA wordt de dividenduitkering in box 2 belast met 25% onder aftrek van de 15% die al is ingehouden. Dividend wordt dus belast met 25% inkomstenbelasting.

Jeroen
Door

Jeroen

op 09 Oct 2017

Goedendag, weet iemand wat de aanstaande afschaffing van de dividendbelasting betekend als je dividend uit je eigen BV wilt uitkering aan jezelf? Lijkt op een enorm toekomstig voordeel maar dat kan ik me niet voorstellen. Alvast dank.

Rien van der Wilt
Door

Rien van der Wilt

op 09 Oct 2017

Beste Jeroen, De dividend belasting voor aandeelhouders die in NL belasting betalen, is een voorheffing op de belasting in box 2 van de IB. Als de dividend belasting wordt af geschaft, is dat voor belastingbetalers in NL geen voor- of nadeel. Wel voor buitenlandse aandeelhouders.

Frans
Door

Frans

op 15 Oct 2017

Ik heb begrepen dat de dividendbelasting voor de dga omhoog gaat namelijk van 25% naar 28,5 % !!

Rien van der Wilt
Door

Rien van der Wilt

op 16 Oct 2017

Beste Frans, De dividend belasting wordt afgeschaft. De dividend belasting is een voorheffing op de inkomstenbelasting in box 2, dus als aandeelhouder in NL heb je daar geen voor- of nadeel aan. De inkomstenbelasting in box 2 gaat omhoog van 25 naar 28,5%. Maar daar staat tegenover dat de VPB omlaag gaat van 20 naar 16%. Per saldo maakt het allemaal niet veel uit.

Jeffrey
Door

Jeffrey

op 31 Jan 2018

Beste Rien, Mijn compagnon en ik hebben beiden een beheer BV en zijn ieder 50 procent eigenaar van de werkmij. In de Werkmij zit winst. Over deze winst moeten wij 20 pct vennootschapsbelasting betalen. Vervolgens verdelen wij de winst. Wanneer er dus 20 K winst zou zijn, betalen wij 5 K Ven.belasting en krijgt ieder nog 8 K. Ik wil van die 8 K bijvoorbeeld 4 winst uitkeren. Daarover betaal ik dividendbelasting. Maar betaal ik nu over die 8 K eerst nog winstbelasting?Mvg,Jeffrey

Rien van der Wilt
Door

Rien van der Wilt

op 31 Jan 2018

Hallo Jeffrey, Nee, die 8K valt onder de deelnemingsvrijstelling, dus de beheer BV betaalt daarover geen winstbelasting. Groet, Rien

Edward
Door

Edward

op 24 Mar 2018

kan een dga van een passieve bv toch dividend uitkeren?

Rien van der Wilt
Door

Rien van der Wilt

op 24 Mar 2018

Beste Edward, Bedoel je met een passieve BV, een BV die geen loon behoeft uit te keren aan de dga? Dan kan je nog steeds dividend uit keren. En alle regels in dit artikel zijn van toepassing.

Monica
Door

Monica

op 31 Mar 2018

Als je Dividend hebt ontvangen als aandeelhouder in een BV en er is vennootschapsbelasting afgedragen door die BV, moet je dan nog een keer inkomstenbelasting betalen over het ontvangen bedrag? Moet je de dividend meenemen in je aangifte IB op individueel niveau?

Rien van der Wilt
Door

Rien van der Wilt

op 02 Apr 2018

Beste Monica, ja, inkomstenbelasting in box 2 (25%) onder aftrek van de dividendbelasting.

Edward
Door

Edward

op 02 Apr 2018

Hoe hoog mag de dividend uitkering zijn, Komt er geen ib claim? Zelf heb ik al 40k inkomen naast de bv In de bv zit nog wat geld, dat ik eruit wil kunnen halen Mvrgr

Rien van der Wilt
Door

Rien van der Wilt

op 02 Apr 2018

Beste Edward, De uitkering moet zodanig zijn dat je voldoet aan de balanstoets en de uitkeringstoets. En als je het uitkeert aan een persoon moet je inkomstenbelasting in box 2 betalen.

Arjan
Door

Arjan

op 25 Apr 2018

Beste, Er wordt vaak gesteld dat je i.v.m. de aankomende "afschaffing" van de dividendbelasting en de veranderende percentages van de AB-heffing en VPB, beter vóór 2020 een dividenduitkering kunt doen. Dit zou op een div.uitkering van 100.000€ zo'n 2800€ schelen. Maar ik zie nergens dat de belasting in box 3 hierbij betrokken wordt. Is er een omslagpunt of zo, waarbij het toch voordeliger is om NIET een dividenduitkering te doen? Of bestaat hier een rekentool voor?Al vast erg bedankt voor uw antwoord!

Rien van der Wilt
Door

Rien van der Wilt

op 25 Apr 2018

Hallo Arjan, De afschaffing van dividendbelasting heeft geen invloed voor een aandeelhouder in NL. Waarschijnlijk gaat de dividend belasting in 2020 van 25 naar 27,3% en in 2021 verder omhoog naar 28,5%. Dus ja, uitkeren voor 2020 is voordeliger (als de plannen doorgaan).

Arjan
Door

Arjan

op 26 Apr 2018

Dank voor je antwoord Rien! is uitkeren ook voordeliger als de uitkering bovenop de belastingvrije voet in box 3 komt, en niet uitgegeven wordt?

Rien van der Wilt
Door

Rien van der Wilt

op 27 Apr 2018

Ha Arjan, Waarom zou je uitkeren als je het geld niet nodig hebt. In box 3 betaal je tussen 0,9 en 1,7 procent belasting. Na 5 jaar heb je dan al een verlies van 5-8 procent. De eventuele belasting op de rente in de BV is te verwaarlozen bij de huidige rente standen.

Bas
Door

Bas

op 24 May 2018

Beste Rien, Ik ben 25% aandeelhouder (dmv persoonlijke holding)+ bestuurder (directeur) van een BV. Als directeur ben ik "gewoon" in loondienst als privepersoon. Vanwege mij rol als directeur krijg ik een bonus van 2 maandsalarissen uitgekeerd. Is het toegestaan en aantrekkelijk om deze bonus als extra dividend uit te keren (naar mijn persoonlijke holding) en daarmee netto meer over te houden? Dit houdt dan wel in dat ik als enige aandeelhouder een hoger dividend krijg uitgekeerd bij een gelijk percentage aandelen.

Rien van der Wilt
Door

Rien van der Wilt

op 24 May 2018

Hallo Bas, Dividend uitkeren is toegestaan (tenzij de statuten dat verbieden) als je BV voldoet aan de balanstoets en de uitkeringstoets. Daarnaast moet nagaan of je loon nog steeds voldoet aan het gebruikelijk loon. Dividend uitkeren is voordeliger en in jouw situatie met een holding kun je gebruik maken van de deelnemingsvrijstelling en de dividend onbelast ontvangen in je holding. Pas als je uitkeert uit je Holding ga je dividend belasting betalen.

Bas
Door

Bas

op 24 May 2018

Dank je wel voor je reactie!

Wouter
Door

Wouter

op 21 Jun 2018

ik mis antworod opd evraag: ' Dit houdt dan wel in dat ik als enige aandeelhouder een hoger dividend krijg uitgekeerd bij een gelijk percentage aandelen.". Volgens mij mag dat niet namelijk?

Rien van der Wilt
Door

Rien van der Wilt

op 21 Jun 2018

Hallo Wouter, Je hebt gelijk, je krijgt een bedrag aan dividend per aandeel en dat is voor alle aandeelhouders gelijk. Dank je wel voor de correctie. Had ik over het hoofd gezien.

Bram
Door

Bram

op 30 May 2018

Beste Rien, Is het voordelig/legaal om met geld van je holding je hypotheek (aflossingvrij) af te lossen en een lening aan te gaan met je holding. Betaalde rente dan weer uitkeren als dividend. Ik hoor graag. Gr. Bram

Rien van der Wilt
Door

Rien van der Wilt

op 31 May 2018

Hallo Bram, Dat is legaal en misschien voordelig (meer gegevens nodig voor beoordeling). Maar let op, die lening moet voldoen aan zakelijke voorwaarden (zekerheid, aflossingsschema, rente).

Willy Smets
Door

Willy Smets

op 31 May 2018

Beste Rien, Ik ben een belg met een BV in Nederland en enige aandeelhouder, ik betaal mezelf ook een loon DGA per de wetgeving. In 2017 had ik een winst van 20K Eur en die is in de reserves geplaatst en niet uitgekeerd. Mijn contract met de nederlandse klant stopt op 31/06. Daarna heb ik geen inkomsten en kan ik ook niet langer een loon DGA uitbetalen. Ben ik verplicht de reserves te gebruiken om verder loon te betalen of mag ik die uitkeren tijdens het boekjaar als dividend ?

Rien van der Wilt
Door

Rien van der Wilt

op 31 May 2018

Beste Willy, Als je tijdelijk geen winst maakt, is geen reden om het loon stop te zetten. Als je vanaf nu nooit meer winst maakt, kun je de BV beter opheffen.

Mirjam Levelder
Door

Mirjam Levelder

op 03 Jul 2018

Beste Rien, ik heb een BV waar geen enkele activiteit meer plaatsvindt maar via de BV bezit ik wel aandelen. Begrijp ik het nu goed dat als ik die aandelen zou verzilveren en ik dit via een dividenduitkering zou uitkeren aan mijzelf, ik mezelf eerst het gebruikelijke jaarsalaris moet uitbetalen?

Rien van der Wilt
Door

Rien van der Wilt

op 03 Jul 2018

Hallo Mirjam, Als er geen activiteiten zijn, dan zal jij niet werken voor de BV. En dan behoef jij jezelf geen loon uit te keren.

Gijs
Door

Gijs

op 04 Jul 2018

Rien,Ik wil mijzelf (DGA, 100%) dividend uitkeren uit de algemene reservere die over meerdere jaren is opgebouwd. Nu vraagt het formulier aan mij over welk boekjaar de BV dividend beschikbaar heeft gesteld en geeft daarvoor als antwoord mogelijk een vakje waarin je slechts 1 jaar kan vermelden. Betekent dit dat ik per boekjaar waarover ik dividend uitkeer een aangifteformulier moet invullen? En dit dus ook in het AVA verslag zo moet opnemen?

Rien van der Wilt
Door

Rien van der Wilt

op 04 Jul 2018

Beste Gijs, Hier wordt met boekjaar bedoeld het jaar waarin de dividenduitkering plaats vindt. Het heeft niets te maken met de boekjaren waaruit de algemene reserves zijn opgebouwd.

Gijs
Door

Gijs

op 05 Jul 2018

Dank, wel een rare vraag dan, je moet immers ook al de datum van beschikbaarstelling van de uitkering opgeven. Het jaar dat je daar opgeeft is dan toch altijd hetzelfde als het boekjaar waarin de uitkering plaatsvindt?

Rien van der Wilt
Door

Rien van der Wilt

op 06 Jul 2018

De datum van de beschikbaarstelling is de datum waarop de AvA de dividend uitkering vaststelt (datum van de vergadering). Daarn moet binnen één maand aangifte voor dividendbelasting worden gedaan.

Dick
Door

Dick

op 05 Jul 2018

Beste Rien, Onze holding kent twee aandeelhouders, 2 personal BV's. Een van de personal BV's heeft een rc-schuld aan de holding. Als de holding dividend uitkeert, moet deze uitkering dan verrekend worden met de rc schuld?

Rien van der Wilt
Door

Rien van der Wilt

op 05 Jul 2018

Beste Dick, De dividenduitkering is aan de aandeelhouder. De rc-schuld betreft meestal de bestuurder. Dat is een andere hoedanigheid. Daarom is het beter om een dividenduitkering niet te verrekenen met een rc-schuld. Maak er 2 aparte transacties van, een dividenduitkering en een aflossing van de schuld.

Stefan
Door

Stefan

op 13 Nov 2018

Als je in 2019 aandeelhouder zal worden, kan je dan "gewoon" meedoen met de dividend uitkering van 2018 als die in 2019 zal plaats vinden ?

Rien van der Wilt
Door

Rien van der Wilt

op 13 Nov 2018

Beste Stefan, Wanneer dividend wordt uitgekeerd, heeft iedere aandeelhouder daar recht op, ook als je de aandelen pas 1 dag voor de datum van uitkering aanschaft.

Stefan
Door

Stefan

op 14 Nov 2018

dankje Rien

Eliza
Door

Eliza

op 20 Nov 2018

Beste Rien,Als dividend in 2018 betaalbaar wordt gesteld maar er in 2019 aangifte wordt gedaan, moet het dividend dan in 2018 of 2019 in Box 2 worden aangegeven?

Rien van der Wilt
Door

Rien van der Wilt

op 21 Nov 2018

Beste Eliza, Ik weet het niet. In artikel 4.43 van de wet IB staat dat reguliere voordelen geacht worden genoten te zijn op het tijdstip waarop zij zijn: a. ontvangen; b. verrekend; c. ter beschikking gesteld; d. rentedragend geworden of e. vorderbaar en inbaar geworden. Dit geeft geen duidelijk antwoord. Ik zou kiezen voor de 1e mogelijkheid.

d.m.hoogterp
Door

d.m.hoogterp

op 28 Nov 2018

ik heb een schuld aan mijn b.v van ca 130.000 Wat kost dit als ik deze wil verlagen tot nihil

Rien van der Wilt
Door

Rien van der Wilt

op 28 Nov 2018

Beste Dirk, De goedkoopste manier is een dividend uitkering van €173.333. Daarover betaal je 25% dividendbelasting, of wel €43.333. Netto ontvang je dan €130.000 waarmee je de schuld kunt aflossen. Voorwaarde is natuurlijk dat de B.V. voldoende liquiditeiten heeft en ruimte om het dividend uit te keren.

arjen
Door

arjen

op 29 Dec 2018

Beste Rien Ik heb heb via een holding 14% van de aandelen van een BV die ik heb opgericht. Het doel is om alle aandelen over een jaar of 3 te verkopen. Zoals ik het begrijp is de winst die ik daarmee maak vrijgesteld van vennootschapsbelasting (winst op aandelen). Stel dat ik met die verkoop een miljoen euro in mijn holding krijg. En dat ik mezelf het minimale DGA salaris betaal van 45.000 bruto. Wat ben ik dan kwijt aan belasting als ik mezelf bijvoorbeeld 5000 euro netto per maand dividend wil uitkeren? En heeft het voordeel voor mij als ik tegen die tijd via verwatering minder als 5% van de aandelen van de BV bezit? Ik heb gehoord dat de dividend belasting dan een stuk lager is. Mocht dat zo zijn, wat is dan de belasting die ik betaal bij 5000 euro netto dividend per maand? mvg Arjen

Rien van der Wilt
Door

Rien van der Wilt

op 02 Jan 2019

Beste Arjen, De winst op de verkoop van die 14% aandelen is vrijgesteld van VPB. Of jij jezelf een loon van 45.000 moet uitkeren hangt af van de activiteiten die je nog verricht voor de holding. Misschien is het helemaal niet nodig dat je loon uitkeert. Minder dan 5% aandelen in de BV (niet in de Holding) betekent ook dat je minder winst maakt bij de verkoop. heeft geen voordeel. Het voordeel van een aandeel van minder dan 5% is dat het onder bepaalde omstandigheden als een box 3 belegging behandeld wordt met ongeveer 1,5% belasting i.p.v. 25% heffing in box 2 voor dga's.. groet, Rien

arjen
Rien van der Wilt
Door

Rien van der Wilt

op 02 Jan 2019

Arjen, dit is in jouw situatie niet aan de orde want jouw aandeel in de Holding blijft 100%

Bert Degens
Door

Bert Degens

op 18 Aug 2019

Beste Rien, Is het toegestaan om bijv. einde 2019 een dividend vast te stellen en betreffende belasting(en) te betalen, echter de uitkering van het dividend of een deel daarvan pas bijv. een jaar later uit te voeren? Zo ja: is in dat geval de BV nog een rente aan de begunstigde verschuldigd?

Rien van der Wilt
Door

Rien van der Wilt

op 19 Aug 2019

Beste Bert, Meestal staat in de statuten van de vennootschap wanneer de uitkering betaalbaar gesteld word. De AvA kan besluiten hiervan af te wijken en de betaalbaarstelling uitstellen (dus later uitbetalen of later boeken in RC). In dat geval moet voorafgaand aan de betaling opnieuw de uitkeringstoets worden gedaan. Ik weet niet of er rente betaald moet worden, ik verwacht van niet omdat het in feite een voorwaardelijke uitkering is.

Bert Degens
Door

Bert Degens

op 23 Aug 2019

Bedankt Rien!

Stefan van der Horst
Door

Stefan van der Horst

op 05 Dec 2019

Let er ook op dat de statuten van de BV niet altijd toestaan dat na verloop van jaren er alsnog dividend wordt uitgekeerd en dat deze dan zijn vervallen aan de vennootschap

Rien van der Wilt
Door

Rien van der Wilt

op 05 Dec 2019

Beste Stefan, Bedankt voor de aanvulling. Je hebt gelijk, als er in de statuten bepalingen staan die dividend uitkering beperken, mag de AvA geen besluit nemen dat in strijd is met de statuten.

Joost Krol
Door

Joost Krol

op 28 Jan 2022

Beste Rien, Ik ga dividend uitkeren en zou uitleg willen hebben over het formulier Aangifte Dividend vraag 4d: Neemt de vennootschap de dividendbelasting voor eigen rekening? dank!

Rien van der Wilt
Door

Rien van der Wilt

op 02 Feb 2022

Beste Joost, De dividendbelasting is een inhouding op het uitgekeerde dividend. Als de BV de dividendbelasting voor eigen rekening neemt, is de feitelijke uitkering hoger. Voorbeeld: 1. Dividend 85 en de dividendbelasting is 15% van 85. Dat is 12,75 en de BV houdt dat in op het dividend. Uitkering door BV is 72,25. 2. Dividend 85 en dividendbelasting voor rekening BV. De dividend is dan feitelijk 100, de dividendbelasting 15 en de uitkering door de BV is 85

Joost Krol
Door

Joost Krol

op 02 Feb 2022

duidelijk. dank voor je reactie! Joost

Reactie plaatsen