LLP; rechtsvorm combineert de voordelen van een vof en BV
05 februari 2018 

LLP; rechtsvorm combineert de voordelen van een vof en BV

LLP is de afkorting van de Engelse Limited Liability Partnership. Deze rechtsvorm is ideaal voor kleine ondernemers. Ze houden soms recht op startersaftrek, zelfstandigenaftrek en MKB-vrijstelling en hun privé vermogen is goed beschermd.

Wanneer je onderneming in zwaar weer komt of failliet gaat ben je met een LLP beter beschermd dan met een BV. Voor de belastingheffing geniet je vaak de voordelen van een eenmanszaak.

Rechtsvorm LLP

De naam suggereert een personen vennootschap. Het is meer een kapitaalvennootschap (zoals een BV, maar zonder aandelen) met trekjes van een vof of maatschap. Kenmerkend is de rechtspersoonlijkheid

Een LLP heeft 2 of meer participanten. De inrichting is een zaak van de participanten. De overeenkomst is vormvrij en de participanten hebben grote vrijheid om de inhoud te bepalen.

Voordelen van een LLP

De Engelse LLP is een in Nederland erkende rechtsvorm. Als je jouw bedrijf voert in de vorm van een LLP is je privé vermogen afgeschermd voor schuldeisers. Die afscherming is beter dan bij een BV. Dit omdat je niet te maken hebt met zoiets als de uitkeringstoets van artikel 2.216 BW.

Ben je een beroepsbeoefenaar? Dan heb je bovendien alle fiscale voordelen van een vof of maatschap. Het gebruikelijk loon van een directeur-grootaandeelhouder is niet van toepassing.

De kosten van een LLP

De kosten voor de oprichting via internet bedragen ongeveer €500. Daarvoor wordt de LLP voor je opgericht en wordt je geholpen met de inschrijving bij de KvK en het opstellen van vennootschapscontracten.

De jaarlijkse kosten voor het laten deponeren van bepaalde rapporten in Engeland bedragen ongeveer €300 per jaar.

Eisen aan een LLP

Een LLP moet worden opgericht door minstens 2 natuurlijke of rechtspersonen om de uitsluiting van persoonlijke aansprakelijkheid te hebben. Een winstoogmerk is verplicht. De LLP is beschikbaar voor zowel beroepsbeoefenaren als voor bedrijfsbeoefenaren. Alleen beroepsbeoefenaren hebben recht op ondernemersaftrek.

Jaarlijks moet je in Engeland een jaarrekening en een zg annual return deponeren. De laatste is een bevestiging van de inschrijvingsgegevens als naam, zetel en naam, adres, woonplaats van de  participanten.

Belastingen bij een LLP

De LLP is fiscaal transparant. Dat betekent dat ze niet zelfstandig belastingplichtig is. De belasting wordt bij de individuele participanten geheven. Dus IB bij natuurlijke personen en VPB bij een BV of NV.

Een participant heeft niet automatisch recht op ondernemersaftrek in de IB. Daarvoor is nodig dat die participant ook als ondernemer wordt gezien (artikel 3.4 wet IB):

“de belastingplichtige voor rekening van wie een onderneming wordt gedreven en die rechtstreeks wordt verbonden voor verbintenissen betreffende die onderneming”.

Participanten zijn niet hoofdelijk aansprakelijk voor de verbintenissen van de LLP en kwalificeren daarom niet als ondernemer. De Belastingdienst heeft echter gesteld dat in elk geval zelfstandige beroepsbeoefenaren (art 3.5 van de wet IB 2001) als ondernemer worden aangemerkt. Die hebben dus recht op ondernemersaftrek.

Overige ondernemers kwalificeren niet als IB-ondernemer, behoudens specifieke uitzonderingen. Voor hen is deze rechtsvorm minder aantrekkelijk. Zij worden in de inkomstenbelasting gezien als resultaatgenieter. Dat betekent dat de winst zonder ondernemersaftrek wordt belast als resultaat uit overige werkzaamheden.

Let op: Op 12-4-2019 heeft de rechtbank in Den Haag vastgesteld dat een Britse LLP fiscaal niet als transparant lichaam kwalificeert. Volgens de rechtbank heeft de LLP de kenmerken van een kapitaalvennootschap. De resultaten vallen daarom onder de vennootschapsbelasting. Het is daarom belangrijk om te kijken naar het soort LLP dat wordt opgericht en vooraf schriftelijk af te stemmen met de Belastingdienst.

Zelfstandige beroepsbeoefenaars

De wet geeft geen definitie van zelfstandige beroepsbeoefenaars. Je kunt hierbij denken aan zelfstandigen die werkzaamheden uitvoeren waarbij hun persoonlijke kwaliteiten voorop staan. Dat houdt onder meer in dat ze voor hun werkzaamheden niet een ander in hun plaats mogen sturen. Bij beroepsbeoefenaar denk je daarom vooral aan advocaat, fysiotherapeut, accountant, tandarts, enz.

Er zijn echter met name onder ZZP-ers veel meer beroepen waarbij persoonlijke kwaliteiten voorop staan. Bijvoorbeeld ICT-er, HR-professional, interimmanager, projectmanager, verloskundige, webdesigner en nog veel meer, teveel om op te noemen. En er is geen enkele reden waarom je hier ook niet beroepen als timmerman, schilder, enz. aan toe zou kunnen voegen.

Zoals je ziet is er een grote groep beroepsbeoefenaars waarvoor de LLP in principe interessant kan zijn. Je moet dan wel een samenwerkingsverband sluiten. Maar dat is niet zo moeilijk. Zeker als je bedenkt dat er vrijwel onbeperkte vrijheid is om de vorm van de samenwerking te regelen.

Om zeker te weten dat je recht hebt op ondernemersaftrek, moet je dat vooraf voorleggen aan de Belastingdienst.

Vragen over rechtsvorm

Heb je vragen over de rechtsvorm die voor jou geschikt is? Wij kunnen je op dat gebied zeker helpen, want wij helpen onze klanten ook met die vragen. Bel ons of mail ons voor een vrijblijvend adviesgesprek. Of vul het contact formulier in.

Over de schrijver
Rien van der Wilt studeerde wiskunde, economie en financial accounting. Hij is de oprichter van Boekhoudbedrijf voor MKB, een online administratiekantoor. Woonplaats maak dus niet uit. Een intake kan middels bezoek, maar als je ver weg woont is intake via telefoon of video verbinding handiger. Privé: echtgenoot, vader, opa, hardloper, skiër, vrijwilliger.
Jacob Dogan
Door

Jacob Dogan

op 27 Aug 2018

Goedemiddag,Is de prijs van 500 euro voor het oprichten van een LLP tevens inclusief de overeenkomst tussen de 2 beroepsbeoefenaars? Hoe snel kunnen jullie een LLP oprichten?

Reactie plaatsen