Correctie fictief loon; wat is de voordeligste verwerking?
01 februari 2017 
in De BV

Correctie fictief loon; wat is de voordeligste verwerking?

Correctie fictief loon vindt plaats als de Belastingdienst het loon van een dga (directeur-grootaandeelhouder) naar boven bijstelt. De BV moet dan een correctiebericht loonheffingen indienen en loonheffingen betalen. De vraag is wat de voordeligste verwerking is.

Het voorbeeld

Eén van onze cliënten heeft een holding BV met een 50% aandeel in een werkmaatschappij. Vanuit de werkmaatschappij werd in 2014 €120.000 management fee betaald aan de holding. Daarnaast werd een dividend van €70.000 uitgekeerd door de werkmaatschappij aan zijn holding.

Het loon van de dga bedroeg in dat jaar €55.000. Dit is lager dan wij hadden geadviseerd, maar onze dga-cliënten houden hun loon uit de BV graag laag.

De Belastingdienst heeft het gebruikelijk loon over 2014 in 2016 op €90.000 gesteld. De dga is akkoord gegaan met de correctie fictief loon.

De achtergrond van correctie fictief loon

Een dga mag in principe zelf weten hoeveel loon hij aan zichzelf laat uitbetalen door zijn BV. Hij moet echter zakelijk handelen met de BV.

Bij de beoordeling van dat loon zal de inspecteur zich laten leiden door het begrip zakelijk handelen. Van belang is dan de vraag wat iemand die geen eigenaar is van de BV onder vergelijkbare omstandigheden zou verdienen.

Bij de discussie over een lager loon ligt de bewijslast bij de dga. Als je als dga beschikt over een dossier met gedocumenteerde voorbeelden van dienstbetrekkingen met een vergelijkbaar loon waarin het aanmerkelijk belang geen rol speelt, sta je in de discussie met de inspecteur al veel sterker. In dit voorbeeld had de dga geen bewijs.

Gevolgen correctie fictief loon voor BV

De BV is de inhoudingsplichtige. In deze situatie heeft de BV een te laag gebruikelijk loon uitgekeerd. Over het verschil van €90.000 – €55.000 = €35.000 moet loonheffingen worden afgedragen. Die loonheffingen ínclusief een klein bedrag ZVW zullen we gemakshalve stellen op €17.000.

Loonheffingen worden betaald door de ontvanger van het loon. De inhoudingsplichtige heeft daarom de mogelijkheid om die €17.000 loonheffing te verhalen op de dga. Dat is overigens niet verplicht. Er zijn dus 2 mogelijkheden: verhalen of niet verhalen.

Loonheffingen verhalen

Het feit dat achteraf fiscaal te weinig loon is uitgekeerd, verandert niets aan het feitelijk betaalde loon. De dga heeft toegestemd in een onzakelijk loon en heeft daarmee in 2014 de BV bevoordeeld. In 2014 heeft de dga dus een informele kapitaalstorting gedaan van €35.000. Het bedrag aan loonheffingen wordt betaalt door de dga. De boeking wordt:

salariskosten (fictief)                     35.000

a\informeel kapitaal                                     35.000

rekening courant dga                    17.000

a\af te dragen loonheffingen                   17.000

Het fictief loon verhoogd de verkrijgingsprijs van de aandelen. Daarmee bespaart de dga in de toekomst 25% van €35.000 aan belastingheffing in box 2 over zijn aanmerkelijk belang.

Loonheffingen niet verhalen

Als de loonheffingen niet verhaald worden op de dga, is de bevoordeling van de BV geen €35.000 maar minder: €18.000. De boeking wordt:

salariskosten (fictief)                    35.000

a\informeel kapitaal                                     18.000

a\af te dragen loonheffingen                       17.000

Uiteraard wordt ook in deze situatie de verkrijgingsprijs van de aandelen verhoogd, nu met €18.000. De toekomstige besparing van de dga is 25% van €18.000.

Uitbetaling correctie fictief loon is onvoordelig

De dga in dit voorbeeld had het voornemen om zijn fictief loon alsnog uit te keren. Wij hebben hem duidelijk gemaakt dat dit onvoordelig is. Volgens de Belastingdienst is deze betaling een uitkering van informeel kapitaal. Hierover moet 25% aanmerkelijk belangheffing worden betaald in box2 (tenzij dit door een statutenwijziging via de notaris wordt gedaan).

De redenering van de Belastingdienst is ook logisch, ondanks dat onze dga daar anders over dacht. De dga had in 2016 geen recht op dat loon, het was geen achterstallig loon. Immers, de dga had in 2014 zelf besloten dat het feitelijke loon voldoende was. Een fiscale correctie verandert daar niets aan.

Mogelijkheden om belasting te besparen

Het op de juiste wijze omgaan met de gebruikelijkloonregeling levert belastingbesparing op. En dit is nog maar een van de mogelijkheden waarop jouw bedrijf kan besparen.

Op onze website vind je tal van mogelijke aftrekposten terug die, mits ze goed verwerkt worden in je administratie, je aanzienlijke belastingbesparingen kunnen opleveren.

Wil je meer weten? Bel ons, mail ons of vul het contactformulier in en we nemen snel contact met je op.

Over de schrijver
Rien van der Wilt studeerde wiskunde, economie en financial accounting. Hij is de oprichter van Boekhoudbedrijf voor MKB, een online administratiekantoor. Woonplaats maak dus niet uit. Een intake kan middels bezoek, maar als je ver weg woont is intake via telefoon of video verbinding handiger. Privé: echtgenoot, vader, opa, hardloper, skiër, vrijwilliger.
Reactie plaatsen