Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp-er en starter

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp-er en starter kost relatief veel geld. Daarom is het vaak een pijnpunt bij de start van je onderneming.Zodra je start als ondernemer ben je niet langer verzekerd via de verplichte sociale verzekeringen. Het gevolg is dat je bij arbeidsongeschiktheid geen recht hebt op een uitkering. Je hebt dan geen inkomsten en je bent in dat geval afhankelijk van reserves, of van een partner met een inkomen.arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ZZP-erAls je voor een korte periode ziek bent zal dat meestal geen grote gevolgen hebben, maar bij structurele arbeidsongeschiktheid kan dit verstrekkende gevolgen hebben. De financiële risico’s van arbeidsongeschiktheid kunnen worden afgedekt met een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp-er en starter.De kans dat je arbeidsongeschikt raakt is gemiddeld meer dan 10%. Bij lichte beroepen ligt dit lager, bij zwaardere beroepen een stuk hoger.

Is een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp-er duur?

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp-er en starter is niet duur in verhouding met de verzekerde risico’s. De schade is groot als je lange tijd niet kunt werken en je uitgaven gewoon doorgaan. Zo’n verzekering is niet zozeer duur, maar kost wel veel geld.Het zal duidelijk zijn dat de premie hoger wordt naarmate je kiest voor een hogere uitkering en een langere uitkeringsduur. De premie stijgt elk jaar met het stijgen van je leeftijd en het maakt uit of je een licht of een zwaar beroep hebt.

Beroepsklassen voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering

Bij het afsluiten van een verzekering is de indeling in de zogenaamde beroepsklasse van belangrijk. Deze bepaalt voor een groot deel de hoogte van de premie. Er wordt vaak onderscheid gemaakt tussen beroepsklasse 1 tot en met 4.Niet alleen de werkzaamheden zelf bepalen de klasse waarin je beroep valt. Sommige verzekeraars hanteren nog andere factoren die kunnen leiden tot een verhoging of verlaging van de klasse van je beroep. Hieronder een globale weergave van de beroepsactiviteiten per beroepsklasse:
  • Beroepsklasse 1: administratieve en adviserende beroepen, management beroepen
  • Beroepsklasse 2: commerciële beroepen, winkeliers
  • Beroepsklasse 3: beroepen met lichte handenarbeid
  • Beroepsklasse 4: beroepen met zwaardere lichamelijke arbeid

Grove indicatie van de premies

Om een globale indruk te geven geef ik hieronder een indicatie van de jaarpremies voor een uitkering van €1500 per maand gedurende 5 jaar:
jaarpremie bij35 jaar55 jaar
licht beroep€500€1200
zwaar beroep€1000€2700
Je kunt altijd een goedkopere verzekering sluiten door voor beperkingen in de dekking te kiezen. Iedere beperking heeft nadelen. Met het stappenplan AOV kun je die beperkingen zo kiezen dat deze passen bij jouw specifieke situatie. De betaalde premies en kosten zijn volledig aftrekbaar van je inkomen bij de belastingaangifte. Bij een uitkering moet je over de uitgekeerde bedragen belasting betalen. De verzekeraar is volgens de belastingwet verplicht dit in te houden en af te dragen aan de Belastingdienst.
Reactie plaatsen