Stappenplan arbeidsongeschiktheidsverzekering kiezen
28 november 2013 

Stappenplan arbeidsongeschiktheidsverzekering kiezen

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering kiezen is lastig voor ondernemers. Omdat de premies hoog zijn, hebben veel ondernemers de neiging om geen verzekering af te sluiten. Meestal is dit geen verstandige keuze. Als je niet verzekerd bent en je raakt arbeidsongeschikt heb je vaak alleen nog recht op een bijstandsuitkering.

Je kunt altijd een goedkopere arbeidsongeschiktheidsverzekering kiezen door een aantal beperkingen in de dekking te accepteren. Iedere beperking heeft nadelen, maar als je die beperkingen verstandig kiest, hoeven die nadelen niet ernstig te zijn.

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering kiezen kan met dit stappenplan op basis van een gestructureerde risico analyse. Hierbij moet je steeds bedenken dat zo’n verzekering een kostbare noodvoorziening is. Er is 90% kans dat je nooit meer iets terug ziet van je betaalde premies. Om die reden zou je alleen die risico’s moeten verzekeren, die je niet zelf kunt opvangen.

Stappenplan voor arbeidsongeschiktheidsverzekering kiezen

1 Heb je deze verzekering werkelijk nodig?
Wat gebeurt er als je inkomen geheel of gedeeltelijk wegvalt? Heb je voldoende reserves om de periode tot je pensioen te overbruggen of heb je een partner die voldoende verdient of binnen afzienbare tijd voldoende kan verdienen? In dat geval is een arbeidsongeschiktheidsverzekering kiezen helemaal niet nodig. Meestal heb je deze verzekering wel nodig.

2 Welke risico’s ga je verzekeren?
Ga je een arbeidsongeschiktheidsverzekering kiezen op basis van beroepsarbeid of passend werk. Beroepsarbeid wil zeggen dat je een uitkering krijgt als je jouw eigen beroep niet meer kunt uitoefenen. Dit geldt tijdens de gehele uitkeringsduur. Je wordt niet geconfronteerd met een korting omdat je nog andere “passende arbeid” zou kunnen verrichten.

Als je denkt dat je in staat bent in ander werk voldoende inkomen te verdienen, kun je kiezen voor een goedkopere verzekering van passend werk (= ander werk dat aansluit bij opleiding en ervaring).

3 Voor welk bedrag ga je een arbeidsongeschiktheidsverzekering kiezen?
Het te verzekeren bedrag wordt door de verzekeraar meestal gemaximeerd op 80% van het gemiddelde inkomen. Voor jou is van belang wat je nodig hebt. Maak een overzicht van je vaste lasten en stel vast welke uitkering je werkelijk nodig hebt. Misschien heb je een partner die meer kan gaan verdienen. Houd daar rekening mee. En misschien kun je jouw bedrijf verkopen.

Stel dat de conclusie is dat een uitkering van 50% van je gemiddeld inkomen volstaat. Je zou dan kunnen afspreken dat je pas bij een arbeidsongeschiktheidspercentage van meer dan 40% een uitkering krijgt (immers 80% uitkering over 60% levert een uitkering van ongeveer 50%).

4 Welke wachttijd vind je acceptabel?
Heb je na 2 ziektedagen dringend behoefte aan een uitkering of kun je de eerste 3 maanden zonder moeite overbruggen? Een langere wachttijd heeft een gunstige invloed op de verzekeringspremie. En als je nu geen buffer hebt, bedenk dan hoeveel tijd het je zal kosten om een gewenste buffer op te bouwen.

Daarna kun je de wachttijd verhogen (tegen een lagere premie).

5 Welke uitkeringsduur?
Je kan een arbeidsongeschiktheidsverzekering kiezen voor een uitkeringsduur van 5 jaar of 10 jaar of voor een uitkering tot de maximale duur van uitkering. De maximale termijn (eindleeftijd) is afhankelijk van jouw beroep. De eindleeftijd kan 65 jaar zijn. De uitkeringsduur heeft veel invloed op de kosten. Mogelijke overwegingen kunnen zijn: hoeveel tijd heeft je partner nodig om een hoger inkomen te gaan verwerven, gaan je kinderen binnenkort studeren of gaan ze binnenkort het huis uit, heb je een grote hypotheek of heb je jouw huis over een aantal jaren afgelost.

6 Sommenverzekering of schadeverzekering?
Je kunt een arbeidsongeschiktheidsverzekering kiezen die een vooraf afgesproken bedrag uitkeert (sommenverzekering) of een inkomensverlies verzekeren (schadeverzekering). In het laatste geval zal het inkomen op het moment van arbeidsongeschiktheid wel getoetst en eventueel gecorrigeerd worden.

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering kiezen o.b.v. offertes

Als je op deze wijze hebt bepaald wat je wil verzekeren, heb je alle gegevens die nodig zijn om gericht een offerte aan te vragen. Doe dat bij een aantal verzekeringsmaatschappijen.

Helaas zal dan blijken dat de voorwaarden van die maatschappijen onderling verschillen en ook verschillen van de wensen die jij voor jezelf had opgesteld. Daarmee zul je opnieuw bovenstaande stappen moeten doorlopen om tot een keus te komen. Echter, het loont de moeite want een arbeidsongeschiktheidsverzekering kiezen is een langlopende verplichting met grote verschillen in premies over de looptijd.

Niet iedereen is te verzekeren

Niet iedereen is te verzekeren via een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Als je al medische klachten hebt, is dat onverzekerbaar. Ook zelfstandigen op oudere leeftijd met een zwaar beroep worden niet geaccepteerd door verzekeraars. Het UWV kan dan een oplossing bieden.

De vrijwillige verzekering van het UWV is een voortzetting van de ziektewet zoals deze ook geldt voor mensen in loondienst. Het UWV is verplicht om iedereen te accepteren, ook op oudere leeftijd en ook als er al medische klachten bestaan. De dekking van de polis is goed.

Bij een start als zelfstandige kan dit een alternatief zijn als je elders niet geaccepteerd wordt. Aanmelden als zelfstandige moet binnen 13 weken nadat de verplichte werknemersverzekeringen uit een dienstbetrekking of uitkeringssituatie zijn gestopt.

 

Over de schrijver
Rien van der Wilt studeerde wiskunde, economie en financial accounting. Hij is de oprichter van Boekhoudbedrijf voor MKB, een online administratiekantoor. Woonplaats maak dus niet uit. Een intake kan middels bezoek, maar als je ver weg woont is intake via telefoon of video verbinding handiger. Privé: echtgenoot, vader, opa, hardloper, skiër, vrijwilliger.
Reactie plaatsen