Niet opgenomen vakantiedagen kunnen vervallen

Niet opgenomen vakantiedagen gaan binnen 6 maanden na afloop van het jaar vervallen. Tenminste, als het wettelijke vakantiedagen zijn. Dit niet opgenomen vakantiedagengeldt sinds de invoering van nieuwe wetgeving per 1-1-2012. Niet opgenomen vakantiedagen zijn ondenkbaar voor werknemers die niet genoeg kunnen krijgen van vakantie houden. Er zijn echter veel werknemers die een stuwmeer aan niet opgenomen vakantiedagen hebben. Volgen het CBS bedraagt het aantal niet opgenomen vakantiedagen aan het eind van het jaar gemiddeld 15 - 20 dagen. Je mag voor niet opgenomen vakantiedagen een voorziening opnemen, dat bespaart belasting.

Bovenwettelijke niet opgenomen vakantiedagen

Het kan zijn dat jouw werknemers meer recht op vakantiedagen opbouwen dan het wettelijk aantal. Deze extra vakantiedagen heten bovenwettelijke vakantiedagen. In de cao of arbeidsovereenkomst staan hierover dan afspraken. Mogelijk staan in de cao of arbeidsovereenkomst ook afspraken over de vervaltermijn van niet opgenomen vakantiedagen. Die vervaltermijn mag niet langer zijn dan het wettelijk maximum van 5 jaar.

Kwijtraken niet opgenomen vakantiedagen

Kwijtraken van niet opgenomen vakantiedagen is een schrikbeeld voor veel werknemers. Dat was ook de bedoeling van de wetgever! Die hoopten dat werknemers door deze wetgeving vakantiedagen zouden gaan opnemen of verkopen. Beide varianten stimuleren de economie. Tot nu toe zin er geen signalen dat er veel vakantiedagen vervallen zijn. Voor een deel komt dat door de coulance van de werkgever, die het belang van een goede relatie op waarde weet te schatten.

Verkopen van niet opgenomen vakantiedagen

Niet opgenomen vakantiedagen mogen in beginsel alleen bij het einde van het dienstverband worden uitgekeerd in geld. Bovenwettelijke vakantiedagen mogen wel verkocht worden aan de werkgever. Mogelijk zijn hierover afspraken gemaakt in de cao of arbeidsovereenkomst. Zo niet, dan moet een schriftelijke overeenkomst gemaakt worden voor de verkoop van de vakantiedagen. Belangrijk is dat expliciet wordt vastgelegd welke dagen verkocht worden. Dit voorkomt vervelende discussies in de toekomst als niet opgenomen vakantiedagen gaan vervallen. De werknemer moet instemmen met de verkoop, hij mag er ook voor kiezen om vakantie te nemen!

Vervallen van niet opgenomen vakantiedagen

Zoals gezegd zal dit niet vaak voorkomen. Wellicht bij beëindiging van het dienstverband. Een goede administratie van de niet opgenomen vakantiedagen is noodzakelijk. Door automatisering is dat bij grotere bedrijven meestal prima geregeld. De juiste volgorde bij afboeken van vakantiedagen in 2014 is als volgt:
  1. de wettelijke vakantiedagen van 2013;
  2. de (boven)wettelijke vakantiedagen van vijf jaar geleden (2009);
  3. de wettelijke vakantiedagen van 2014;
  4. de (boven)wettelijke dagen van vier jaar geleden (2010);
  5. de (boven)wettelijke dagen van drie jaar geleden (2011);
  6. de (boven)wettelijke dagen van twee jaar geleden (2012);
  7. de bovenwettelijke dagen van 2013.

Niet opgenomen vakantiedagen en ontslag

Bij ontslag mogen niet opgenomen vakantiedagen worden uitbetaald. In ieder geval de wettelijke vakantiedagen. Bijna altijd mogen ook de bovenwettelijke vakantiedagen worden uitbetaald, tenzij hierover andere afspraken zijn gemaakt in de cao of arbeidsovereenkomst. Bij het beëindigen van de arbeidsovereenkomst is het belang van een goede relatie minder groot. In die situatie ontstaat gemakkelijk discussie over welke dagen zijn vervallen. Daarbij zal ook aan de orde komen of de werknemer in redelijkheid in de gelegenheid is gesteld om die vakantiedagen tijdig op te nemen. Kortom, alle voorwaarden voor een juridisch gevecht zijn aanwezig. De uitkering van de vakantierechten in geld is gelijk aan het loon dat verschuldigd zou zijn als de nog resterende vakantierechten waren opgenomen in de vorm van vakantie. Dit betekent dat bovenop het normale loon ook vakantietoeslag en indien van toepassing ploegentoeslag en 13e maand moet worden betaald. De opgebouwde vakantie uren worden vermenigvuldigd met aldus berekende uitkering.
Reactie plaatsen