Personeel aannemen voor de 1e keer? Maak geen fouten!

Personeel aannemen voor de eerste keer is een grote stap. Hierdoor verdrievoudigt de regelgeving waarmee je te maken krijgt. Met onderstaand stappenplan kom je snel te personeel aannemenweten welke regels er gelden:

Voorbereiding op personeel aannemen

Beoordeel of personeel aannemen werkelijk nodig is. Soms is uitbesteden aan een zzp-er of een freelancer een aantrekkelijk alternatief.Is een nieuwe medewerker rendabel? Hoeveel extra opbrengst verwacht je van die medewerker? En weegt die extra opbrengst (op termijn) op tegen de extra kosten van werkplek, bedrijfsverzekeringen, Arbo-dienst en ziekteverzuimverzekering?Als je na deze overwegingen tot de conclusie komt dat personeel aannemen zinvol is, moet er nagedacht worden over de inhoud. De stappen lees je hieronder.

Stappenplan personeel aannemen:

  • Stel een goed functieprofiel op. Welk eindresultaat verwacht je van de inzet van die nieuwe medewerker en hoe gaat die medewerker dat bereiken? Dit dwingt je om na te denken over de kennis, vaardigheden en eigenschappen van je toekomstige medewerker.
  • Sluit een arbeidsovereenkomst af voor bepaalde tijd. Misschien bevalt de medewerker niet en dan is het niet handig als je langdurig vast zit aan die medewerker.
  • Bepaal de arbeidsvoorwaarden. Een cao maakt dit gemakkelijker, maar ook dan moeten afspraken gemaakt worden over aantal uren, onkostenvergoeding, werktijden, enz. Betaal minimaal het minimumloon en vakantietoeslag.
  • Screen je  toekomstige medewerker als je iemand zoekt voor een integriteitsgevoelige functie. Te denken valt aan omgaan met betalingen of met vertrouwelijke informatie van klanten.
  • Controleer de identiteit van jouw nieuwe medewerker. Bewaar een kopie van het identiteitsbewijs bij je loonadministratie.
  • Meld je als werkgever aan bij de Belastingdienst en vraag een loonheffingsnummer aan.
  • Zorg voor een gezonde en veilige werkplek. Stel een risico-inventarisatie en -evaluatie op; hierin leg je de risico's voor jouw personeel vast en de maatregelen die je daartegen neemt. Het is verstandig om hiervoor een Arbodienst in te huren.
  • Draag loonheffingen en premies voor sociale verzekeringen af.

Uitbesteden?

Wij kunnen je op offerte basis ondersteunen bij de voorbereiding op personeel aannemen. Je kunt ook jouw salarisadministratie aan ons uitbesteden. Neem vrijblijvend contact met ons op!
Reactie plaatsen