Privé opnames en stortingen in de boekhouding

Over privé opnames en stortingen krijgen wij vaak vragen van onze klanten. Meestal zijn dat startende ondernemers en ZZP’ers die nog niet hun volledige administratie aan ons uitbesteden. Wij verzorgen dan hun jaarrekening en aangifte inkomstenbelasting en zelf doen ze de boekingen en de btw aangiften.

Zij vragen ons dan meestal hoe ze privé transacties in hun boekhouding moeten verwerken. In dit artikel leg ik uit welke boekingen ze moeten doen.

Aparte rekeningen voor privé opnames en stortingen

Als je bij de start van je onderneming geld stort op je zakelijke rekening, ontstaat het eigen vermogen. Als je er later privé opnieuw geld bijstort neemt het eigen vermogen toe, als je privé er geld uit haalt bijvoorbeeld voor levensonderhoud, daalt het eigen vermogen. De gebruikelijke boeking voor inbrengen van eigen vermogen is:bank--------------------------€10.000a/ eigen vermogen--------------------€10.000Privé opnames en stortingenAls je een aparte rekening gebruikt voor privé opnames en stortingen dan is dat een hulprekening van het eigen vermogen. Je kunt nog beter 2 aparte rekeningen gebruiken, want die splitsing geeft je meer inzicht.Als je privé de brandstof voor je auto van de zaak betaalt voor een bedrag van stel €90 dan doe je in feite een storting. Je boekt als volgt:brandstofkosten----------------€90te vorderen BTW---------------€19a/ privé stortingen------------------------€109

Berekening van eigen vermogen

Alle hulprekeningen van het eigen vermogen samen geven weer hoeveel het eigen vermogen verandert. Privé opnames of stortingen komen ten laste of ten gunste van jouw zakelijke rekening maar tellen niet mee in de fiscale berekening van de winst of het verlies.Er is geen BTW aan gekoppeld. Wanneer je bijvoorbeeld van je zakelijke rekening voor €100 privé boodschappen koopt, dan voer je deze in als privé opname (inclusief BTW) om er voor te zorgen dat het saldo van je bankrekening blijft aansluiten met het grootboek. De boeking is:privé opname--------------------€100a/ bank--------------------------------------€100Het eigen vermogen in dit voorbeeld is €10.000 + €109 – €100 = €10.009.Overigens is het niet aan te raden om boodschappen te betalen van je zakelijke rekening. Die rekening had je immers geopend om zakelijke en privé transacties gescheiden te houden!

Privé opnames en stortingen bij een auto van de zaak

Een veel voorkomende situatie is een auto van de zaak die ook privé gebruikt wordt. Ook in die situatie heb je te maken met boekingen van privé opnames en stortingen.Voor de inkomstenbelasting geldt een forfaitaire bijtelling afhankelijk van soort auto en leeftijd van de auto. Bij een bijtelling van €5.000 wordt de journaalpost:privé opname--------------------€5.000a/ autokosten-------------------------------€5.000In plaats van autokosten zou je ook een aparte rekening “bijdrage privé gebruik auto” kunnen gebruiken.Voor de BTW zijn de regels anders dan voor de inkomstenbelasting. In de laatste BTW aangifte van het jaar moet een correctie gemaakt worden voor privé gebruik.Die correctie kan berekend worden aan de hand van de verhouding privé en zakelijke kilometers. Woon-werk verkeer geldt hierbij als privé kilometers. Als er geen sluitende kilometer administratie is, wordt de BTW correctie berekend volgens een forfaitaire regeling. Deze BTW correctie van bijvoorbeeld €700 mag als kosten geboekt worden:autokosten-----------------€700a/ btw privé gebruik---------------€700.De BTW correctie leidt dus niet tot privé opnames en stortingen!Voor onze klanten die zelf hun boekhouding en btw-aangiften doen, verzorgen wij aan het einde van het jaar de btw-correcties voor privé gebruik. Lees hoe tevreden onze klanten zijn.

Privé opnames en stortingen en de jaarafsluiting

De 2 rekeningen, privé opnames en stortingen, worden op de eindbalans opgenomen als passiva in combinatie met het eigen vermogen. In dit voorbeeld credit op de balans:eigen vermogen-----------------------€10.000privé stortingen---------------------------€109privé opnames--------------------------€5.100  -/-In de openingsbalans worden de rekeningen privé opnames en stortingen leeg geboekt. De tegenrekening is de rekening eigen vermogen, waarvan het saldo afneemt met €4.991.

Vragen over je administratie?

Privé opnames en stortingen correct boeken is slechts een van de vele onderwerpen waarmee wij onze klanten helpen.Wij helpen al jarenlang mkb-bedrijven (zzp /eenmanszaak / VOF /BV) met hun administratie. In praktijk blijkt overigens dat het gedeeltelijk zelf doen van de administratie veel tijd kost en relatief weinig prijsvoordeel oplevert t.o.v. onze scherpe tarieven bij volledig uitbesteden.

Veel tijd besparen op je administratie?

Als je jouw administratie uitbesteed aan ons online administratiekantoor ga je veel tijd besparen op je administratie. Je verkoopfacturen worden meestal automatisch geboekt. En je inkoopfacturen hoef je alleen maar te scannen of fotograferen en te mailen. En je kan overal en altijd je administratie raadplegen met je smartfoon, tablet of laptop.Wil je meer weten over onze dienstverlening? Vul dan nu hiernaast je gegevens in en wij nemen contact op voor een vrijblijvend gesprek over jouw besparingsmogelijkheden
Reactie plaatsen