Aangifte voor de BTW doen; houd je aan de regels!

De aangifte voor de BTW (officieel: omzetbelasting) is anders dan de aangifte inkomstenbelasting. Bij de aangifte voor de BTW moet je zelf berekenen hoeveel belasting je moet afdragen. De berekening maak je op basis van de facturen (met een factuurdatum in de aangifte periode) in je boekhouding. Meestal wordt dit gedaan door je boekhouder. De belangrijkste gegevens:
  • jouw verkopen exclusief BTW,
  • de daarover door jou in rekening gebracht BTW en
  • de BTW die aan jou in rekening is gebracht op je inkopen.
Het verschil tussen de door jou in rekening gebrachte BTW (verschuldigde belasting) en de aan jou in rekening gebrachte BTW (de voorbelasting) noemen we de 'af te dragen belasting'. Na eventuele correctie voor vrijgestelde leveringen en eventueel voor de zogenaamde kleine ondernemersregeling, wordt dat het eindbedrag van de aangifte. Een te betalen bedrag, en soms een terug te ontvangen bedrag. De meeste ondernemers besteden hun administratie uit aan een administratiekantoor of een boekhouder. Die doet de aangifte met speciale software. Jijzelf betaalt het eindbedrag op het moment dat de aangifte wordt verstuurt.

Aanslag krijgen voor de inkomstenbelasting

De inkomstenbelasting werkt anders. Daar bereken je zelf het belastbaar inkomen. Je meldt dat inkomen aan de belastingdienst door het doen van een elektronische aangifte. De belastingdienst berekent hoeveel inkomstenbelasting je moet betalen. Dat wordt je gemeld in een aanslag. De aanslag moet je dan binnen een zekere tijd betalen. Deze tussenstap, de aanslag die je moet afwachten voordat je betaalt, ontbreekt bij de omzetbelasting.

Aangifte voor de BTW en kwaliteit van jouw boekhouding

Bij de aangifte voor de BTW wordt dus veel meer aan jou overgelaten dan bij de aangifte inkomstenbelasting. De consequentie daarvan is dat je de juistheid van de aangifte voor de BTW erg goed moet controleren. Dat is ook wel logisch. Als je boekhouding in orde is, is de aangifte voor de BTW ergaangifte voor de btweenvoudig met de huidige automatisering. Als je fouten hebt gemaakt in die aangifte wordt je dat vrij zwaar aangerekend. Meestal betekent het dat je boekhouding niet voldoet en dat is ernstig. De boetes zijn fors.

De frequentie van de aangifte voor de BTW

Nadat jij je als ondernemer hebt aangemeld bij de belastingdienst, ontvang je een brief waarin staat over welk tijdvak je de aangifte voor de BTW moet doen. Waarschijnlijk moet je per kwartaal aangifte doen. Hierop zijn 2 uitzonderingen:
  • Betaal je per jaar minder dan € 1.883 BTW? Dan kun je een brief sturen aan je belastingkantoor waarin je vraagt om per jaar aangifte te doen.
  • Wil je per maand aangifte doen? Dan kunt u hier om verzoeken met een brief aan je belastingkantoor.
De belastingdienst stelt de aangiftefrequentie eenmaal per jaar vast. Als je per maand aangifte moet doen, zal je boekhouder daarvoor extra geld rekenen.

De deadlines

Wanneer je eenmaal per jaar aangifte mag doen, krijg je de uitnodiging daarvoor toegestuurd op 31 december. Je moet de aangifte uiterlijk 31 maart van het volgende jaar doen. Tevens moet je de omzetbelasting uiterlijk op de 31e maart betaald hebben. Dat betekent dat het bedrag moet zijn bijgeschreven zijn op de bankrekening van de belastingdienst. Bij kwartaal aangifte, krijg je de uitnodiging daarvoor op de laatste dag van het kwartaal. Je moet dan binnen een maand de aangifte te doen en betalen. De aangifte moet ingediend zijn en de omzetbelasting bijgeschreven op de rekening van de belastingdienst:
  • over het eerste kwartaal uiterlijk 30 april
  • over het tweede kwartaal uiterlijk 31 juli
  • over het derde kwartaal uiterlijk 30 oktober
  • over het vierde kwartaal uiterlijk 31 januari
Ook voor de maandaangiftes geldt dat ze telkens binnen een maand na het aangiftetijdvak moeten zijn ingediend en betaald.

Te laat met de aangifte voor de BTW

Te laat indienen van de aangifte of te laat betalen van de af te dragen omzetbelasting wordt vrij zwaar beboet. Zorg ervoor dat het je niet overkomt. Je kunt nog beter een enigszins onnauwkeurige aangifte doen. Bij herhaling kan de belastingdienst je ook nog opleggen om elke maand aangifte te doen, ongeacht de hoogte van je afdrachten.  
Reactie plaatsen