Hoe werkt de BTW? Alleen de consument betaalt!

Hoe werkt de BTW? Dat moet elke ondernemer weten!BTW is de afkorting voor Belasting Toegevoegde Waarde. Het is een belasting die wordt geheven bij de levering van een product of dienst. In officiële documenten wordt altijd gesproken over omzetbelasting. In het normale spraakgebruik wordt meestal gesproken over BTW.De meeste ondernemers zijn verplicht omzetbelasting (BTW) te heffen over de verkoopprijs van de goederen en diensten die ze leveren. Dit betekent dat je het factuurbedrag verhoogt met het percentage BTW (meestal 21%).

Hoe werkt de BTW uit op je omzet?

De omzet is het totaal van de factuurbedragen die je uitschrijft voor de goederen en diensten die je levert. Het omzetbedrag is altijd exclusief de omzetbelasting (BTW). Afhankelijk van het BTW-percentage dat ervoor geldt, breng je jouw klant hierover een extra bedrag aan BTW in rekening.Hoe werkt de BTW?Levert je een combinatie van goederen en diensten? Dan kunnen hiervoor verschillende BTW-percentages gelden.

Drukt de omzetbelasting je winst?

Het is voor een starter belangrijk te begrijpen dat omzetbelasting (BTW) niet van je winst afgaat. Als je BTW-plichtig ondernemer bent, doet alleen het bedrag exclusief BTW ertoe. De BTW die je daar bovenop heft, draag je af aan de Belastingdienst.Aan de andere kant kijk je als BTW-plichtig ondernemer alleen naar de prijs exclusief BTW van je inkopen. De BTW die je daar bovenop betaalt aan jouw leverancier, kun je terugvorderen van de Belastingdienst. Je bent wat BTW betreft dus een doorgeefluik. De BTW kan als het ware worden weggestreept uit de vergelijking van je inkomsten en uitgaven.Er wordt per saldo maar één keer omzetbelasting (BTW) geheven over elke stap in het productieproces van een product .

Voorbeeld:

Fabriek koopt grondstoffen                                                      €100 + €21 BTWWinkel koopt product van fabriek                                             €200 + €42 BTWConsument koopt product in de winkel                                     €300 + €63 BTWHet resultaat:
  • De fabrikant heeft €42 BTW gefactureerd en €21 betaald. Hij draagt €42-€21 = €21 BTW af aan de fiscus, dus geen extra kosten.
  • De winkelier brengt €63 BTW in rekening en betaalt €42 aan de fabrikant. Hij moet €21 afdragen aan de fiscus, dus opnieuw geen extra kosten.
  • De consument betaalt €63 BTW op de aankoop. De BTW komt dus helemaal voor rekening van de eindgebruiker.

Hoe werkt de BTW uit op je verkoopprijzen?

BTW maakt je diensten niet duurder voor je afnemer, mits deze BTW-plichtig is. BTW-plichtige afnemers van je producten kunnen het BTW-bedrag dat je in rekening brengt, terugkrijgen van de Belastingdienst.Dit is niet het geval als je klanten consumenten zijn of niet BTW-plichtige ondernemers. Deze mogen namelijk geen BTW heffen of terugvorderen.

Waarom moeten ondernemers onderling toch BTW heffen?

Alleen de eindafnemer/ consument van een dienst of product betaalt uiteindelijk BTW. Waarom heffen ondernemers elkaar eerst BTW en moeten zij die vervolgens weer afstaan aan de fiscus? Dat doet de Belastingdienst om het proces van BTW heffing helder en controleerbaar te houden. Iedereen betaalt gewoon BTW en vervolgens bepaalt de fiscus wie er recht heeft op teruggave.Over bepaalde dienstverlening betaal je geen BTW. Bijvoorbeeld bij vrijstelling of verlegging van BTW. Ook als je zaken doet met het buitenland gelden andere regels. Maar dat zijn de uitzonderingen. In dit artikel beschrijven we de algemene regels.
Reactie plaatsen