Subsidieregeling praktijkleren voor ondernemers in de bouw
21 december 2013 
in Nieuws

Subsidieregeling praktijkleren voor ondernemers in de bouw

De afdrachtvermindering onderwijs werd veel toegepast voor MBO leerlingen. MBO leerlingen die een opleiding volgen via de beroepsbegeleidende leerweg, werken 3 á 4 dagen bij een vaste werkgever en gaan 1 á 2 dagen per week naar school.

Ze moeten een leerwerk overeenkomst ontvangen. De leerling wordt in dienst genomen door het leerbedrijf en ontvangt een salaris en een studiekostenvergoeding. Ondernemers in de bouw zoals aannemers, schilders en installateurs maakten veel gebruik van de regeling afdrachtvermindering onderwijs. De afdrachtvermindering was maximaal €2700 per jaar.

Per 1 januari 2014 vervalt de regeling afdrachtvermindering onderwijs. Hiervoor in de plaats komt een subsidieregeling praktijkleren. Het doel van de subsidieregeling praktijkleren is werkgevers stimuleren tot het bieden van praktijkleerplaatsen. De subsidie is een tegemoetkoming voor een werkgever in de kosten die hij maakt voor de begeleiding van een leerling.

Hoe vraag je de subsidieregeling praktijkleren aan?

De aanvraag van de subsidie moet achteraf gedaan worden. Daardoor kunnen alle aanvragen o.b.v. de realisatie beoordeeld worden.

De werkgever moet een digitaal formulier invullen en indienen bij het Agentschap NL. Via dit digitaal formulier verklaart de werkgever dat de praktijkleerovereenkomst getekend is door de onderwijsinstelling, de student, het leerbedrijf en het kenniscentrum. De werkgever moet per leerling een administratie bijhouden.

Een werkgever kan de aanvraag, administratie en correspondentie ook uitbesteden aan een intermediair. Het intermediair moet daarvoor gemachtigd worden. De machtiging moet fysiek aanwezig zijn en rechtsgeldig ondertekend.

Wanneer kun je de subsidieregeling praktijkleren aanvragen?

De aanvraag voor de subsidieregeling praktijkleren loopt per schooljaar. Omdat de nieuwe regeling ingaat per 1 januari 2014, eindigen nieuwe aanvragen op 31 juli. 31 juli is het einde van het schooljaar voor MBO-leerlingen. De aanvragen moeten ingediend zijn uiterlijk 15 september 2014 om 17.00 uur.

Voorbeeld voor een MBO leerling die een stage loopt van 22 februari 2014 tot en met 14 februari 2015. De 1e aanvraag loopt van 22 februari 2014 tot en met 31 juli 2014. De 2e aanvraag betreft de periode 1 augustus 2014 tot en met 14 februari 2015. De 2e aanvraag moet worden ingediend in 2015.

De subsidie is maximaal €2700 bij een maximale periode van 40 weken praktijkonderwijs. Bij een kortere periode wordt het bedrag naar rato gekort.

 

Over de schrijver
Rien van der Wilt studeerde wiskunde, economie en financial accounting. Hij is de oprichter van Boekhoudbedrijf voor MKB, een online administratiekantoor. Woonplaats maak dus niet uit. Een intake kan middels bezoek, maar als je ver weg woont is intake via telefoon of video verbinding handiger. Privé: echtgenoot, vader, opa, hardloper, skiër, vrijwilliger.
Reactie plaatsen