Btw-nummer op je website; waarom dat een slecht idee is
28 november 2014 

Btw-nummer op je website; waarom dat een slecht idee is

Het btw-nummer op je website kan jouw Burgerservicenummer (BSN) bevatten. Dat is het geval als jij een zzp-er, freelancer of eigenaar van een eenmanszaak bent. Dan maak je jouw BSN openbaar en loop je meer kans op identiteitsfraude! Dat is dus een ongewenste situatie.

Identiteitsfraude is het opzettelijk gebruiken van gestolen of vervalste identiteitspapieren. De naam en identiteit van een ander wordt misbruikt om strafbare feiten te plegen. Ben je slachtoffer van identiteitsfraude? Dan kan dit verstrekkende gevolgen hebben.

Btw-nummer op je website volgens EU-regels?

Op EU-niveau zijn in de afgelopen jaren richtlijnen tot stand gekomen die ondernemersactiviteiten via internet (bijvoorbeeld webshops) regelen. Hieronder vallen ook informatieverplichtingen richting potentiële afnemers. (dienstenrichtlijn 2000/31/EG)

Deze dienstenrichtlijn kent een specifieke verplichting voor het verstrekken of toegankelijk maken van het btw-nummer in relevante gevallen. De dienstenrichtlijn is in Nederland neergelegd in het Burgerlijk Wetboek (BW).

Btw-nummer op je website volgens BW

In het BW staat ruwweg dat er een verplichting bestaat om het btw-nummer ter beschikking te stellen aan iedereen die via internet een dienst  afneemt. Het btw nummer moet tijdig voor de sluiting van een schriftelijke overeenkomst of voor de verrichting van de dienst mee gedeeld of beschikbaar gesteld worden.

Het pas achteraf bij een bestelbevestiging, of op een factuur vermelden van het btw nummer is dus strijdig met de wet.

Onder dienst via internet wordt in de wetgeving verstaan: elke dienst die gewoonlijk tegen vergoeding, langs elektronische weg, op afstand en op individueel verzoek van de afnemer van de dienst wordt verricht zonder dat partijen gelijktijdig op dezelfde plaats aanwezig zijn.

Voor welke websites geldt deze informatieverplichting?

De toelichting bij de artikelen in het BW geeft aan dat iedere website waarop commerciële activiteiten plaatsvinden zich moet houden aan de informatie verplichtingen. Daarbij is het niet relevant of er al dan niet een vergoeding plaatsvindt.

Als voorbeelden worden genoemd: het online geven van informatie, online reclame-uitingen, online winkelen, en het online sluiten van een contract. Kortom, je kunt niet anders concluderen dan dat dit geldt voor elke commerciële website.

Btw-nummer op je website niet vermelden?

Het niet noemen van het btw-nummer is geen alternatief, dat is namelijk een economisch delict.

Het in juridische zin meest veilige uitgangspunt is om als ondernemer altijd het btw nummer te vermelden op je website. Dan voldoe je immers aan de eis om een btw-nummer gemakkelijk, rechtstreeks en permanent toegankelijk te maken.

Het is overigens wel strijdig met de richtlijnen van dezelfde wetgever om voorzichtig te zijn met je Burgerservicenummer.

Hoe vermeld je jouw btw-nummer op je website?

Volgens de richtlijnen van de Belastingdienst heb je bij de vermelding van jouw btw-nummer op je website de keus tussen de volgende mogelijkheden:

  • het telkens actief verstrekken van informatie over je btw-nummer aan de (potentiële) klant
  • de informatie over je btw-nummer toegankelijk maken op de plaats waar de dienst wordt verricht of waar het contract wordt gesloten
  • de informatie over je btw-nummer gemakkelijk elektronisch toegankelijk maken op een van tevoren medegedeeld elektronisch adres
  • de informatie over je btw-nummer opnemen in een eventueel informatiedocument over jouw diensten dat je de afnemer verstrekt.

Je hebt dus de vrijheid om binnen je eigen (digitale) bedrijfsomgeving vorm te geven aan deze informatieverplichting volgens bovenstaande keuzemogelijkheden.  Het is geen verplichting dat een btw-nummer altijd op een website moet zijn vermeld, maar eenvoudig is het niet om op een veilige manier invulling te geven aan de informatieverplichting.

Over de schrijver
Rien van der Wilt studeerde wiskunde, economie en financial accounting. Hij is de oprichter van Boekhoudbedrijf voor MKB, een online administratiekantoor. Woonplaats maak dus niet uit. Een intake kan middels bezoek, maar als je ver weg woont is intake via telefoon of video verbinding handiger. Privé: echtgenoot, vader, opa, hardloper, skiër, vrijwilliger.
Ruud Harderwijk
Door

Ruud Harderwijk

op 20 Jun 2017

Eh, het moet wel, maar is niet aan te bevelen. Ik zie hierboven geen suggestie hoe je er praktisch omheen kunt. Daarmee wordt het een zinloos artikel?

Rien van der Wilt
Door

Rien van der Wilt

op 20 Jun 2017

Hallo Ruud, bedankt voor je reactie. En nee, het artikel is niet zinloos. Als je het btw nummer niet op je website plaatst, hebben we de andere mogelijkheden genoemd.

Reactie plaatsen